Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

AB Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum Ağları ve Platformları için Teklif Çağrısı

Güncelleme Tarihi 10.02.2017

AB Türkiye Delegasyonu, Türkiye’de Sivil Toplum Ağları ve Platformlarına yönelik teklif çağrısını açıkladı. Program, AB Sivil Toplum ve Medya Aracı 2016-2017 kapsamında hayata geçiyor ve toplam destek miktarı 2 M Avro.  Programın genel hedefi; yeni kurulacak ya da işlemekte olan ulusal, bölgesel, yerel ya da tematik sivil toplum ağ ve platformlarının kapasitelerinin güçlenmesine katkıda bulunmak. 

ab bayrağı

Teklif çağrısının iki özel hedefi var: i) Sivil toplum ağ ve platformlarında iç yönetişim boyutunun güçlenmesi ii) Sivil ağ ve platformların hedef gruplarına ulaşma kapasitelerinin, izleme ve savunuculuk kapasitelerini güçlenmesi. Program kapsamında hangi projelere öncelik verileceği detaylı olarak açıklanmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanıyor: “Hak temelli faaliyetler yürüten sivil toplum ağ ve platformlarına, özellikle AB’nin diğer sivil toplum destek programları tarafından kapsanmayan alanlarda yapılan çalışmalara, toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hakları ve demokrasi, hukukun üstünlüğüne saygı, çocuk hakları, çevre ve iklim değişikliği gibi yatay konulara özel önem veren projelere (…) öncelik verilecek.”

Teklif Çağrısı kapsamında önerilen projeler için AB’den talep edilebilecek tutar  en az 200.000 Avro en çok 500.000 Avro olmalı. Önerilen projeler için AB’nin finansal katkısı en az %50 en çok 0 olabilir. Projeler kapsamında üçüncü taraflara mali yardım imkanı da öngörülüyor. Önerilen projeler için kısa süre 24 ay ve en uzun süre 48 ay olabilir.

Bu teklif çağrısına başvuru yapmak için PADOR veri tabanına kayıtlı olmanız ve PROSPECT internet tabanlı sistem üzerinden tekliflerinizi iletmeniz gerekiyor. PADOR hakkında daha fazla bilgi için Kullanıcı Rehberine bu bağlantıdan Ayrıca, TACSO-STGM işbirliği ile hazırlanan “Yeni başlayanlar için PROSPECT” bilgi notuna bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

PADOR ve PROSPECT ile ilgili sorularınızı TACSO’nun Türkiye’deki Kaynak Kuruluşu olan STGM’nin STÖ Yardım Masasına bu bağlantıdaki iletişim kanallarından iletebilirsiniz.

Teklif çağrısına yönelik ön teklifleri iletmek için son tarih 3 Şubat 2017’dir. Daha fazla bilgi ve başvuru dokümanları için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz. 

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.