Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

TOHAD'ın Hazırladığı "Engelliler İçin Dilekçe" Sayfası Yayında

Güncelleme Tarihi 02.10.2018
Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği'nin (TOHAD) engelli hakları alanında çalışan ve  savunuculuk  faaliyeti yürüten/ yürütmek isteyen STK’ların idari dilekçe ve dava dilekçeleri hazırlama konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak için bir web sitesi hayata geçirdi. 
 

Hak arama yöntemleri arasında en önemli araçlardan biri sayılan dilekçe yazımı konusunda engelli bireylerin bilgi eksikliklerini gidermek üzere hazırlanan web sayfasında hem bir bireyin hem de bir STK’nın kamu kurum ve kuruluşlarına  yapacakları idari başvuru dilekçelerinin nasıl hazırlanacağı örneklerle anlatılıyor. Oldukça sade ve açıklayıcı bir dille hazırlanan sayfada, dilekçelerle sonuç alınamadığı durumlarda; Kamu Denetçiliği Kurumu ve İdare mahkemelerine nasıl başvuru yapılacağı hakkında da bilgi verilmekte, örnek başvuru dilekçeleri paylaşılıyor. 

Web sitesi engelliler konusunda faaliyet gösteren STK’lara veya hak mağduriyeti yaşayan engellilere haklara nasıl erişebilecekleri konusunda bilgilendirme olanağı sağlamak üzere hazırlandı. Web sayfasında, engelli hakları, engellilere yönelik ayrımcılık kavramı vb. temel bakış açısıyla ilgili bilgiler ve engelli hakları mevzuatına erişim yöntemleri gibi başlıklarda çeşitli makele ve dökümana erişmek mümkün. Yine web sayfasında savunuculuk, bilgi edinme ve idari başvuruları, kamu denetçiliği kurumuna başvuru, idare mahkemelerine başvuru ve (özellikle ayrımcılık başta gelmek üzere) kamu suçlarında savcılığa başvuru başlıkları yöntemleriyle ele alınıyor.  

Web sitesine http://engellilericindilekce.org/  adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

 

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.