Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Tarımda Çocuk İşçiliğinde Düzenleme Şart

Güncelleme Tarihi 19.11.2018

Genç Hayat Vakfı mevsimlik tarım işçilerinin yaşam koşulları ile çocuk işçiliği sorununa dikkat çekmek ve çözüm için politika önerileri sunmak amacıyla "Türkiye’de Mevsimlik Tarım: Yaşam Koşulları ve Çocuk İşçiliği Gerçeği Politika Önerileri" başlıklı raporunu kamuoyu ile paylaştı. 

Rapor, tarım işçiliğinde 18 yaş altı çocukların çalışmasının açık ve net bir şekilde önlenmesi gerektiğini söyledi. 

Türkiye'de her yıl mevsimlik göçe katılan binlerce aile, çocuklarıyla birlikte Nisan - Kasım ayları arasında farklı şehirlere göç ediyor ve mevsimlik tarım işçisi olarak zor koşullarda çalışıyor. Mevsimlik işçilerin çalışma koşulları uzun süredir tartışılırken, aileleri ile birlikte çalışma ve göç sürecine katılan çocuklar ise bu zorlu koşullarda ucuz iş gücü ya da ücretsiz işçi olarak çalıştırılıyor.  Yılın yarısından fazlasında mevsimlik işçi olarak çalışan ailelerin çocukları ise başta eğitim hakkı olmak üzere pek çok hakkından mahrum bırakılıyor. TÜİK'in 2012 yılı verilerine göre Türkiye’de 6 – 18 yaş arasında ekonomik faaliyette bulunan 893.000 çocuğun %44,68’i tarım sektöründe çalışıyor. Bu çocukların %50’ye yakını ise okula devam etmiyor ve haftada 40 saatten fazla çalışıyor. 

Genç Hayat Vakfı soruna dikkat çekmek için hazırladığı raporda verileri paylaştı ve çözüm önerileri sundu. Mevsimlik gezici tarım işçisi aileler için yerellerde istihdam alanlarının yaratılması gerektiğini vurgulayan raporda  mevsimlik tarım işçiliği döngüsünde çocukluğu geçen ve eğitim hayatından uzak kalan çocuklar ve gençler için rehabilite çalışması yapılması ve istihdama erişimlerinin desteklenmesi önerildi. 

Rapora ulaşmak için lütfen tıklayınız. 

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.