Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Suriyeli Mülteci Çocukların Eğitime Erişimleri için Yeni Proje

Güncelleme Tarihi 27.03.2017

Eğitim için Şartlı Nakit Transferi projesiyle Mayıs 2017’den itibaren çocukları düzenli olarak okula devam eden ve ekonomik olarak zor durumda olan sığınmacı ailelere iki ayda bir şartlı nakit transferi yapılmaya başlanacak.

Haber fotoğrafı

Avrupa Birliği ve UNICEF arasında imzalanan Acil Durumlarda Eğitim için 34 milyon Euro tutarındaki anlaşma yürürlüğe girdi.

UNICEF’in yaptığı duyuruya göre, anlaşmayla açılan Eğitim için Şartlı Nakit Transferi projesi, Türkiye'deki mülteci çocukların örgün eğitime kayıt ve devamlılıklarını artırmayı amaçlıyor.

Eğitim için Şartlı Nakit Transferi projesi, Avrupa Komisyonu tarafından 2016 yılının Eylül ayında başlatılan Acil Durum Sosyal Güvenlik Ağı’nı (Kızılay Kart projesini) temel alarak geliştirildi. Bu proje aracılığıyla yaklaşık 230 bin çocuğun düzenli olarak okula gidebilmesini teşvik etmeye yönelik olarak nakit transferi sağlanacak.

Projenin kapsamı

Eğitim için Şartlı Nakit Transferi projesi ile, sığınmacı ve zor koşullar altında yaşayan çocuklar, Türkiye’de hem devlet okullarında hem de Geçici Eğitim Merkezlerinde (GEM) verilen eğitime erişimi artırmak amacıyla yürütülen ulusal programa dahil edilecek. Mevcut Şartlı Nakit Transferi programı 2003 yılından bu yana Türkiye dışında doğmuş olan çocukları da kapsıyor.

Mayısta başlayacak

Mayıs 2017’den itibaren çocukları düzenli olarak okula devam eden ve ekonomik olarak zor durumda olan sığınmacı ailelere iki ayda bir şartlı nakit transferi yapılmaya başlanacak.

Proje, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın eşgüdümünde yürütülecek. Eğitim için Şartlı Nakit Transferi projesinin uygulamasında ana omurga Türkiye’nin Sosyal Yardımlar Bilgi Sistemi olacak.

Lake: 230 bin çocuğa ulaşılacak

UNICEF İcra Direktörü Anthony Lake ise konuyla ilgili olarak “Çocukların eğitime acil durumlarda ‘bile’ değil, bir gün hayatlarını ve ülkelerini yeniden inşa edebilmeleri için acil durumlarda ‘özellikle’ ihtiyaçları vardır” dedi.

“Eğitim için Şartlı Nakit Transferi 230 bin çocuğa ulaşmamızı sağlayarak kayıp bir kuşak oluşmasını engellemede önemli bir adım olacak.”

Türkiye halen neredeyse yarısı çocuk olmak üzere 3 milyonu aşkın mülteciye ev sahipliği yapıyor. Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin 1,3 milyonunu çocuklar oluşturuyor.

En önemli zorluklardan biri okul çağındaki çocukların eğitimi: Yaklaşık 500 bin çocuk ülkenin çeşitli bölgelerindeki örgün eğitim kurumlarına (devlet okulları ve geçici eğitim merkezleri) kayıtlıyken, 370 bin çocuğun ise okula gidemediği tahmin ediliyor.

Proje finansmanı

Eğitim için Şartlı Nakit Transferi projesi, AB ve Üye Ülkelerin Türkiye’deki mültecilere ve ev sahibi topluluklara yardım amacıyla başlattıkları Türkiye’deki Mülteciler için Avrupa Birliği Mali Yardım Programı (2016-2017) kapsamında sağlanan 3 milyon Euro ile finanse ediliyor.

Proje, okula kayıtları ve okul devamlılığını artırmak üzere Avrupa Sivil Savunma ve İnsani Yardım Operasyonları (ECHO) tarafından 2016’nın Eylül ayında başlatılan Acil Durum Sosyal Güvenlik Ağı (Kızılaykart Projesi) kapsamındaki çok amaçlı transfer sisteminin üzerine geliştirilecek şekilde tasarlandı.

bianet

 

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.