Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

MEB rehberlik kitapçığında cinsel yönelim

Güncelleme Tarihi 19.10.2017

Cinsel yönelim, MEB’in rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kitapçığında hak savunuculuğu başlığı altında kendine yer bulabildi.

haber fotoğrafı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini standardize etmek için kitapçık yayınladı.

“Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Plan Hazırlama Kitapçığı” başlığıyla yayınlanan kitapçığın “Destek Hizmetleri” bölümünde “Hak Savunuculuğu” başlığı yer alıyor. Bu bölümde cinsel yönelim bir kültürel çeşitlilik olarak tanımlanıyor ve “dezavantaj yaşayan öğrencilerin içinde bulunduğu çevrenin düzenlenmesine ilişkin girişimlerde bulunulması” öneriliyor. Cinsiyet kimliği ise kitapçıkta yer almıyor.

Hak savunuculuğu kapsamında cinsel yönelim

Kitapçıktaki o kısım şöyle:

“RPD hizmetleri büyük oranda bireylerin içsel süreçlerine odaklanmaktadır. Hak savunuculuğu ise engellilik, cinsiyet, etnik köken, ırk, sosyal sınıf, cinsel yönelim, görünüm, dil, göçmenlik durumu, aile özellikleri gibi kültürel çeşitliliğinden dolayı dezavantaj yaşayan öğrencilerin içinde bulunduğu çevrenin düzenlenmesine ilişkin girişimleri içerir.

“Örneğin, bedensel engelli bir öğrencinin sınıfa ulaşımını kolaylaştırmak için engelli rampası yapılması ya da kolay ulaşılabilir bir sınıfta öğrenim görmesi için okul yönetimi ile iş birliği yapmak, kız çocuklarının eğitime erişimini sağlamak ve bu sayıyı arttırmak için “Haydi kızlar okula!” gibi kampanyalar düzenlemek, bireyin yararını gözetmek amacıyla kamuoyu düzeyinde çalışmalar yürütmek hak savunuculuğu kapsamındadır.”

Kitapçığın tamamı şurada yer alıyor.

Kaos GL - Yıldız Tar

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.