Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Kadınlar "Kadın Hareketinin Değişimi, Bugünü ve Geleceği"ni Tartıştı

Güncelleme Tarihi 20.02.2018

Kadın örgütlerinden 56 kadın "Kadın Hareketinin Değişimi, Bugünü ve Geleceği" buluşmasında bir araya geldi, Türkiye’de ve dünyada kadın gündemini değerlendirdi.

Kadın örgütlerinden 56 kadın "Kadın Hareketinin Değişimi, Bugünü ve Geleceği" buluşmasında bir araya geldi, Türkiye’de ve dünyada kadın gündemini değerlendirdi.

Uçan Süpürge Vakfı’nın düzenlediği buluşma 29-30 Ocak’ta Kapadokya'da gerçekleşti.

Güner: Eyleme geçme zamanı

Toplantının açılış konuşmasını yapan Uçan Süpürge Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Halime Güner, kadın örgütlerinin biraraya gelmesinin, deneyimler ve sorunlarını paylaşmanın önemine değindi.

“Bugün dünyanın hemen her yerinde kadınların uzun ve acılı mücadeleleriyle elde ettikleri kazanımların ve hakların tehdit altında olduğuna tanık oluyoruz. Bu tehditin toplumlara ve ülkelere göre farklı dereceleri de olsa ortak olan payda, erkek egemenliğinin bir  ‘rövanş’ peşinde olması. Bu olguyu kendi coğrafyamızda daha da net biçimde görebiliyoruz. Erkek iktidarının sarsılmaması için çaba sarfeden çok güçlü bir toplumla karşı karşıyayız.

“Elbette feminizmin ve tüm kadın hakları savunucularının bu karanlık gelişmeler karşısında söyleyecek sözü var. En beklenmedik zamanlarda en cesur eylemlerle sesini duyuran, direnişin biçimini, tanımını, içeriğini değiştiren itiraz biçimlerinin öncüsü olarak feministlerin değişen koşullara uygun sözü üretip, onu yaygınlaştırarak eyleme geçirme zamanı geldiği açık. Nitekim 2017 yılında hem Türkiye’de hem de dünyada bunun cesaret verici örneklerini gördük.

“2018’i bir yenilenme ve üretilen sözü pratiğe geçirme yılı olacaksa buna birlikte başlıyalım dedik .

“Ne yapmalı?’ sorusuna ‘nasıl yapmalı’, ‘nereden başlamalı’ sorusu ile olsun istedik.”

Toplantıdan başlıklar

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Prof. Dr. Gülriz Uygur "Adaletsizlik İklimi", Prof. Dr. Serpil Sancar, "Kadın Hareketinin Dünü, Bugünü, Yarını", Yıldız Temürtürkan "Dünya Kadın Yürüyüşü", Heinrich Böll Vakfı Semahat Sevim "Uluslararası Duvarları Yıkmak, Köprüleri Kurmak, Yeni Küresel Feminizmin Yükselişi ve İmkanları", İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden Prof.Dr.SerpilÇakır "Feminist Bilgi Üretimi: Akademide Kadın Olmak ve Kadın Çalışması Yapmak", Kaos GL'den Yasemin Öz "Feminist Mücadele ve Beden Politikaları" başlıklı konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Prof. Dr. Deniz Kandiyoti "Kadın Hareketi, STK'lar ve Yeni Koalisyon İmkanları" üzerine konuştu.

GREVİO Başkanı Prof. Dr. Feride Acar, Avrupa Konseyi’nin kadına yönelik şiddet ve eviçi şiddet konusundaki yeni organı olan, GREVIO’nun gündemi üzerine bilgi verdi.

Birleşmiş Milletler’in ve uluslarası kuruluşların gündemini özetleyen UN Women Ülke Direktörü Fulya Vekiloğlu, son yılların önemli gündemlerinden “sürdürülebilir kalkınma hedefleri” ve “mülteciler” konularını, toplumsal cinsiyet odaklı çalışmalar açısından değerlendirdi.

"Kurumsal Deneyimlerin Paylaşımı", "Günümüzde Kadın Örgütlenmesi Pratikleri ve Örnekleri", "Neden Buradayız? Konuştuklarımızla Ne Yapacağız? Feminist Ortak Akıl Nasıl Görünür Olabilir?" başlıkları, kolaylaştırıcılar aracılığıyla ve tüm katılımcıların izlenim ve değerlendirmelerini ortaya koymalarıyla, ortak olarak tartışıldı.

İki günlük toplantı boyunca sorunları ve çözümleri ortaya koyan kadınlar, gelecek toplantılarda yeniden biraraya gelme ve koordineli çalışma kararı aldı. 

Bianet

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.