TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

İzmir Mülteci Çalışmaları Ağı'ndan Pandemi Bilgi Notu

Güncelleme Tarihi 08.04.2020

İzmir Mülteci Çalışmaları Ağı, "Mülteci Bireylere Yönelik Pandemi Dönemindeki Politika ve Uygulama Önerileri" başlıklı bir bilgi notu yayınladı. 

Bilgi notunda, salgın sürecinde mültecilerin durumunun gözden kaçırılmaması gerektiği belirtilirken, mülteci bireylerin etkilenme oranlarının pandemiyi yaygınlaştırabileceği ve krizi arttırabileceği vurgulandı. Bu olası durumun önlenmesi için de mültecilerle ilgili sağlık politikasının gözden geçirilmesi önerildi.

Bilgi notunda yer alan bazı öneriler şöyle, 

  • Başta sınır bölgeleri olmak üzere mültecilerin yoğun olarak yaşadıkları kampların hijyenik ve sıhhi durumunun acilen iyileştirilmesi ve virüsün olası yayılımı ile mücadele etmek için sağlık personelinin görevlendirilmesi gerekmektedir
  • Koronovirüs ile mücadele planı içerisinde mültecilerin durumunun da değerlendirilmesi gerekmekte, hiçbir kesimin ayrımcılık yapılmadan ulusal mücadelenin parçası haline getirilmelidir.
  • Mültecilerin temiz çevrede yaşama ve su kaynaklarına erişimlerini güçlendirmek için yaşam ortamlarının elverişli hale getirilmesi gerekmektedir.
  • Mülteci çocuk ve kadınların ayrım yapılmaksızın koronovirüs tehdidine karşı bilinçlendirilmesinin yapılması virüsün mülteciler arasında da yayılma hızının düşürülmesini kolaylaştıracaktır. 
  • Türkiye- Yunanistan sınırında bulunan ve sayıları 10 bin ile 15 bin olduğu ifade edilen mültecilerin Türkiye’ye geri dönmeleri halinde 14 günlük karantina dönemine dikkat edilmesi gerekmektedir.
  • Sosyal ve ekonomik açıdan yeterli kaynaklara erişimleri olmayan mülteci ailelere sağlık ve hijyen malzemeleri kamu ve yerel yönetimler tarafından temin edilmelidir.
  • Yerel yönetimler, hemşeri hukuku bağlamında vatandaşlarına yapmış olduğu sosyal ve ekonomik yardımlara mülteci bireyleri de dahil etmelidir.
Covid 19 pandemisi süresince yerelle birlikte küresel bir yönetişim yaklaşım çerçevesinin de geliştirilmesinin önerildiği bilgi notunda, "Mülteci bireylerin uluslararası hukuktan doğan insan hakları çerçevesinde sağlık hakkına erişimleri güçlendirilmeli, özellikle sağlıksız koşullarda yaşamlarını sürdüren ve yerel/ulusal ve uluslararası düzeyde pandeminin yayılma hızına kaynaklık etme riski bulunan mülteci bireylere yönelik kapsayıcı sosyal, ekonomik ve sağlık politikaları uygulanmalıdır." denildi. 
 
Bilgi notunun tamamına buradan ya da aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 
 
Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.