Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

İzmir İnsan Hakları Kurulu’ndan LGBTİ Mahpuslara Ayrımcılığa Karşı Rapor

Güncelleme Tarihi 17.01.2017

İzmir İl İnsan Hakları Kurulu, Menemen Cezaevi raporunda, “LGBTİ bireylerin diğer tüm kişilerle aynı haklara sahip olduğunun” altını çizdi ve çözüm süreçlerine sivil toplum örgütlerinin katılımının önemini vurguladı.

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği/Türkiye Hapishane Çalışmaları Merkezi (CİSST/TCPS), İzmir İl İnsan Hakları Kurulu’nun LGBTİ bireylerle ilgili kararını “örnek karar” olarak paylaştı.

Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki mahpusların şikayetiyle başlayan süreçte hapishanede incelemede bulunan ve bir rapor hazırlayan İzmir İl İnsan Hakları Kurulu, raporunda “LGBTİ bireylerin diğer tüm kişilerle aynı haklara sahip olduğunun” altını çizdi.

gokkusagi bayragiLGBTİ mahpusların sorunlarına dikkat çekildi

Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutulmakta olan LGBTİ mahpusların, ayrımcılığa ve kötü muameleye maruz kaldıkları şikayetiyle CİSST/TCPS’ye başvurmalarının ardından, dernek de ilgili başka kurum ve kuruluşların yanı sıra İzmir İl İnsan Hakları Kurulu’na (İzmir İİHK) başvuru yaptı.

Başvuru sonrasında bir heyet ile mahpusla görüşmeye giden İzmir Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu bir rapor hazırladı.

Raporda, diğer mahpusların yaşadıklarına sorunlara ek olarak, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinden kaynaklı birçok problemle karşılaşmakta olan LGBTİ mahpusların kendilerine özgü sorunlarına dikkat çekildi.

“Hiçbir haktan mahrum bırakılamazlar”

Raporda ayrıca, “tüm diğer kişilerle aynı haklara sahip oldukları ve haklarından mahrum bırakılamayacakları” vurgulandı:

“LGBT kişilerin hakları, var olan uluslararası insan hakları hukuku tarafından korunsa da LGBTİ kişilerin haklarını tam olarak kullanabilmelerini sağlamak için belirli eylemlere sıkça ihtiyaç duyulmaktadır.

“LGBTİ kişiler diğer tüm kişilerle aynı haklara sahiptir; kendileri için yeni insan hakları oluşturulmadığı gibi hiçbir haktan da mahrum bırakılmamalıdır.

“Avrupa Birliği insan haklarının evrenselliği ilkesine bağlıdır ve kültürel geleneksel ya da dini değerlerin LGBTİ kişilere karşı ayrımcılık da dahil olmak üzere hiçbir ayrımcılık türünü gerekçelendirmek için kullanılmayacağını teyit eder.”

Sivil toplum örgütleri vurgusu

CİSST/TCPS, raporda maddeler halinde yazılmış çözüm önerileri bulunduğuna da dikkat çekti.

“İzmir İİHK, bu çözüm sürecine sivil toplum örgütlerinin dahil edilmesine de vurgu yapıyor.”

Derneğin bugünkü açıklamasında, raporun “diğer İl İnsan Hakları Kurullarına da örnek olması” dileği ifade edildi.

Çözüm önerileri

Raporda yer verilen çözüm önerileri şöyle:

* Cezaevi yöneticilerine ve çalışanlarına cezaevinde bulunan tüm hükümlü ve tutuklu bireylere biyolojik cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, homofobi ve transfobi konularında eğitim desteği sağlanmalı.

* Ruh sağlığı desteğinin iyileştirilmesi açısından bir erişkin psikiyatrisi uzmanının tam zamanlı çalışmasının koşulları oluşturulmalı.

* Kişilerin cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim özellikleri göz önünde bulundurularak cezaevi içerisindeki yerleşim koşulları düzenlenmeli.

* Cezaevine yapılan ziyaretler sıklaştırılmalı ve gerektiğinde ilgili kişilerden görüş alınmalı.

* İlgili kurum ve kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının katılım ve desteği ile İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun öncüllüğünde çözüm odaklı sorun tespit ve çözüme yönelik daha detaylı bir çalışmanın yapılmasını önemli buluyoruz. 

* İzmir Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu Cezaevi ve Gözaltı Birimleri İnceleme Komisyonu Raporu’na buradan ulaşabilirsiniz.

Bianet

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.