Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

İstanbul Kültürleri İnternet Sitesi Yayında

Güncelleme Tarihi 28.08.2018

İstanbul’un kültürel çoğulluğunun araştırılması ve görünür kılınması amacıyla yürütülen proje kapsamında hazırlanan “İstanbul Kültürleri” İnternet sitesi açıldı. Site, İstanbul’da kültürel gruplar ve kültürel çeşitlilikle ilgili çalışma yürüten kurum, kuruluş ve kişiler için referans kaynak özelliği taşıyor.

İstanbul’un kültürel çoğulluğunun araştırılması ve görünür kılınması amacıyla Nisan 2017 – Mart 2018 tarihleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde, İstanbul İsveç Başkonsolosluğu, Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür desteğiyle yürütülen "İstanbul'da Kültürel Çeşitliliğin Sivil Toplum Aktörlerini Güçlendirme ve Kapasite Geliştirme" eğitim projesi kapsamında hazırlanan site dört ana bölümden oluşuyor.

Sitenin Katalog ve Harita bölümünde, bahsedilen alanda çalışma yürüten kurum ve kuruluşların güncel bilgileri yer alıyor.  Bölüm aracılığıyla “Kurum” veya “Araştırmacı-Yazar” başlıkları ve kültürel grup, çalışma temaları ve türler gibi seçeneklerle bu alanda çalışma yürütenlere ulaşılabiliyor.

“Çoğul Medya” bölümünde ise “Çoğul Medya Ansiklopedisi” ve “Çoğul İstanbul Medyası Sergisi” yer alıyor. “Ansiklopedi” bölümünde, topluluk medyaları hakkında ansiklopedi maddelerine ve süreli yayınların künyelerine ulaşılırken, sergi başlığında ise 23 Şubat-18 Mart 2018 tarihleri arasında Depo-İstanbul’da izleyiciyle buluşan, “1990’lardan Bugüne Çoğul İstanbul Medyası: ‘Öteki’ Basının Bilinmeyen Dünyası” sergisinin sanal versiyonu bulunuyor. 

Sitenin ‘Eğitim’ bölümünde, İstanbul’daki çeşitli sivil toplum aktörlerine verilen teorik, metodolojik ve uygulamalı saha eğitimlerinin materyalleri ile katılımcılar tarafından hazırlanan çalışmalara ulaşmak da mümkün. Son olarak videolar bölümünde, İstanbul’un kültürel çoğulluğunun görsel sunumunu içeren videolar yer alıyor.

İnternet sitesi http://istanbulkulturleri.org/ adresinden ziyaret edilebilir.

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.