Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Hrant Dink Vakfı'ndan İnteraktif Hafıza Aracı: Türkiye Kültür Varlıkları Haritası

Güncelleme Tarihi 23.01.2019

Hrant Dink Vakfı tarafından hazırlanan Türkiye Kültür Varlıkları Haritası yenilendi. Haritadaki güncellemeler sayesinde artık kullanıcılar, kültür varlıklarına ve hikayelere ek olarak bulundukları konumun çevresinde yer alan içerikleri keşfedebilecek. 

Türkiye'deki kültürel miras araştırmalarının önemli ürünlerinden biri olan ve Anadolu’da yaşamış farklı toplulukları görünür kılmak amacıyla Ermeni, Rum, Süryani ve Yahudi kültürel mirasını kayıt altına alan harita aynı zamanda bu topluluklarca kullanılmış olan yapılar hakkında bilgi veren çevrimiçi interaktif bir araştırma aracı. 

Anadolu topraklarındaki çok kültürlülüğü kayıt altına alan ve geçtiğimiz Kasım ayında güncellenen haritada yaklaşık 10.000 yapıya ait bilgilerin yanında, görsel-işitsel içeriğe de yer veriliyor. Haritada hikâyeler ve şehir turları şeklinde sunulan bilgilere, 360 derece görüntüler, videolar, sesler ve fotoğraflar eşlik ediyor. 

Envanter yapıları ve saha hikayeleri olmak üzere iki bölümden oluşan haritanın envanter yapıları bölümünde kilise, okul, manastır, mezarlık, sinagog ve hastane gibi kamu binaları hakkında bilgi verilirken, saha hikayelerinde ise kültürel miras araştırmalarının saha deneyimini paylaşmak üzere panoramik görüntüler, görüşmelerden küçük belgesel parçaları ve araştırma sırasında karşılaşılan hikâyeler yer alıyor.

2014 yılından beri  düzenli olarak güncellenen ve haritaya  temel teşkil eden araştırmanın farklı aşamalarına, Anadolu'nun Çok Kültürlü Mirasını Ortaya Çıkarmak ve Savunmak ve Hafıza Mekânlarının Yaratıcı Şekilde Yeniden Kullanımı sayfalarından ulaşabilirsiniz.

Haritaya ulaşmak için lütfen tıklayınız. 

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.