TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

HAKİM Hayvan Hakkı İhlallerini Duyurmaya Devam Edecek

Güncelleme Tarihi 24.03.2020

Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM) 2018 yılında geçici olarak durdurmak zorunda kaldığı hayvan hakları izleme ve raporlama faaliyetlerine 2020 yılında devam edecek. Komite, yaşam savunucusu herkesin desteğini bekliyor.

HAKİM, 2016 yılında başladığı izleme ve raporlama faaliyetlerini durdurma gerekçelerini “izleme ve raporlama çalışmasını yürüten aktivistlerin, 2018 yılında, ağır hayvan hakkı ihlallerine maruz kalması sebebiyle yaşadıkları travma sonucu izleme faaliyetini sürdürememeleri” olarak açıklamıştı.

HAKİM, hayvan haklarının ihlallerinin ile izlenmesi ve raporlanması için medya taraması, bilgi edinme başvuruları, resmi kurumların yayınladığı veriler ve vatandaşlardan gelen ihbarlardan yararlanacak.

Komite, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yaşanan tüm hayvan hakları ihlallerini online ortamda toplayacakken, karşılaşılan hayvan hakkı ihlallerini ise soru formunu doldurarak Komite’ye ulaştırmak mümkün. 

Komite, ihbarların kendilerine ulaştırılması ile ilgili şunlara dikkat çekiyor: 

“En fazla 10 dakikanızı alacak soruları yanıtlamanız, hayvan hakları ihlallerinin önlenmesi için büyük önem taşıyor. Verdiğiniz bilgiler tür fark etmeksizin tüm hayvanlara karşı Türkiye’de 2020 yılında işlenen ihlallerin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak. Bu bilgiler analiz edilerek hayvan hakları ihlallerine dair rapor hazırlanacak. Rapor, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile paylaşılarak Türkiye için her bakımdan işlevsel ve hak temelli bir hayvan hakları mevzuatı ve politikası geliştirilmesi için harcanan çabalara katkıda bulunacak.”

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.