TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

FİSA Çocuk Hakları Merkezi: Salgında Acilen Çocuk Koruma Politikası Oluşturulmalı

Güncelleme Tarihi 08.04.2020

FİSA Çocuk Hakları Merkezi, COVID-19 salgınıyla ilgili bir açıklama yaparak sürecin çocuklar için çok daha zor geçtiğini vurguladı ve acil olarak çocuk koruma politikası önerdi. 

Açıklamada, salgınların kriz olarak değerlendirilebileceği ve krizde en az bilgilendirilenlerin ise yetişkinlerin kurduğu sistemlerin içinde görünmez olan çocuklar olduğu söylenirken, çocuklar için özel destek mekanizmaları talep edildi. 

"Endişe ve bilgi karmaşası içinde çocuklar yetişkinlerden farklı olarak çocuklara özel kurgulanmış destek mekanizmalarına daha fazla gereksinim duyabilmektedir." denilen açıklamada, yaşanan ihlallerin onarımı ve yaşanabilecek olası ihlallerin önlenmesi için kurumların acilen çocuk haklarını temel alan bir çocuk koruma politikası oluşturmayı gündemlerine alması önerildi. 

Bazı Çocuklar Daha Fazla Etkileniyor
 
FİSA Çocuk Hakları Merkezi, bazı çocukların krizden daha fazla etkilendiğinin altı çizerken, mülteci olan, kapalı kurumlarda olan, sosyal güvenlik sistemlerinden yararlanamayan ya da kronik bir hastalığa sahip olan çocukların ve özellikle de kız çocuklarının bu olağanüstü durumdan daha fazla etkilendiğini vurguladı.
 
UNICEF'in salgın dönemlerinde yaşananlara ilişkin kayıtlarının bilgisinin de paylaşıldığı açıklamada şöyle denildi:
 
"UNICEF’in sunduğu bu kanıtlar Türkiye’deki çocuklar içinde söz konusu olabilir. Yaşanan ihlallerin onarımına ve yaşanabilecek olası ihlallerin önlenmesine dair bir an önce kurumların, çocuk haklarını temel alan bir çocuk koruma politikasının oluşturulmasını gündemlerine almasını gerekmektedir."
 
Çocukların Korunmasına Azami Özen Gösterilmeli
 
FİSA Çocuk Hakları Merkezi, hükümetleri içinden geçtiğimiz krizli dönem başta olmak üzere çocuklarla ilgili bütüncül bir koruma planı yapmaya davet etti ve  acil taleplerini sıraladı. 
 • Sağlık, eğitim ve çocuk hizmetleri personeli bu süreçte yaşanan çocuğa yönelik cinsel şiddetin güvenli biçimde bildirilmesi de dâhil olmak üzere çocuğa yönelik şiddet vakaları ve bu döneme özel riskler konusunda eğitilmelidir.
 • Çocuğa yönelik ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin yaşanabileceği durumların,çocuk hakları temelli yönetimi konusunda ilk müdahale ekipleri güçlendirilmelidir. Şiddete maruz kalan çocukları desteklemek üzere bu dönemde, sağlık çalışanlarıyla nasıl bir ortak çalışma yapılacağı planlanmalıdır.
 • Salgın dönemiyle birlikte evlerde çocuklar için kapalı kurumlar haline gelmiştir. Dolayısıyla çocukların her türlü şiddetten korunabilmek için yararlanabilecekleri hak arama mekanizmaları ve diğer destek hizmetler konusundaki bilgi paylaşımı artırılmalıdır.
 • COVID-19 salgının çocukları nasıl etkilediğine ilişkin değerlendirmeler yapılmalı, bu değerlendirme süreçlerine; gelişim, engellilik, toplumsal cinsiyet eşitliği ve dil faktörü de dikkate alınarak çocukların dâhil edilmesi sağlanmalıdır. Geliştirilecek çözüm önerilerinde çocukların da görüşleri alınmalıdır.
 • Gelir getirme olanakları etkilenen ebeveynlere maddi ve manevi destek mekanizmaları sağlanmalıdır.
 • Çocukların ebeveynlerinden ayrılmasını önlemek için somut önlemler alınmalı, ebeveynin yatarak tedavi görmesi ya da kaybı sırasında çocuklara destek mekanizmaları oluşturulmalıdır.
 • Salgın önlemlerinde başta risk grubundakiler olmak üzere tüm çocukların korunmasına azami özen gösterilmelidir.
 • Barınma olanağı olmayan mülteci çocukların ve gençlerin bir an önce güvenli ortamlarda yaşaması ve sağlık ve diğer destek hizmetlerine erişebilmesi sağlanmalıdır.
 • Salgının hapishanelerde görülmesi ile birlikte yayılım hızının kontrol edilemeyeceği açık olduğundan, hapishanelerdeki hamile kadınlar ve kız çocukları, çocuklarıyla birlikte kalan kadınlar başta olmak üzere tüm çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan, 65 yaş üstü bireyler bir an evvel tahliye edilmelidir.
 • Koronavirüsle ilgili televizyon ve internet ortamlarında çocukların yaşlarına, gelişimlerine uygun, farklı dillerde doğru bilgilendirmeler yapılmalıdır.
 • İnternete erişen çocukların istismara ve şiddete maruz kalmaması için önlemler alınmalı, internetin doğru kullanımına dair yayınlar oluşturularak yaygınlaştırılmalıdır.
Açıklamanın tamamı için buraya bakabilirsiniz. 
Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.