Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Engelli Hakları Forumu: Sadaka Değil Haklarımızı İstiyoruz

Güncelleme Tarihi 08.06.2017

Engelli Hakları Forumu, Engelliler Haftası nedeniyle Tünel'den Galatasaray Meydanı'na yaptıkları yürüyüşte karşılaştıkları sorunları ve taleplerini dile getirdi.

Engelli Hakları Forumu 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Tünel'den Galatasaray Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirdi.

“Sesimizi duyurmak, sorunlarımıza dikkat çekmek ve çözüm istemek için buradayız” diyen Engelliler Forumu ayrıca 4 yıl önce 13 Mayıs'ta Soma'da hayatını kaybeden 301 madenciyi de andı. KHK ile işten çıkarılan ve işlerine geri dönmek için açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ve Özakça’nın Wernicke-Korsakoff  Sendromu’yla karşı karşıya kalma durumlarına dikkat çektiler.

"Her kesimin yaşadıkları soruna ek sorunlar"

Engelli Hakları Forumu adına konuşan Mahmut Kemen, engellilerin karşılaştıkları sorunları şöyle anlattı:

"Bu ülkenin en zor koşullarda yaşayan, aşağılanan, görmezden gelinen, her bakımdan istismara uğrayanları olarak, çok haklı ve meşru taleplerle alandayız.

"Toplumun her kesiminin yaşadığı sorunları biz farklı şekillerde yaşıyoruz. Bunlara ek olarak, engelimizden kaynaklanan bedensel, ruhsal, duyusal sorunlar yaşıyoruz. Devlet Hastanelerinde sağlık kurulu raporu için aylarca sıra bekliyoruz. Uygun olmayan yollar, kaldırımlar ve ulaşım araçlarından dolayı sokaklara yabancı bırakılıyoruz.

"Yetersiz özel eğitim, yetersiz fizik tedavi gibi göstermelik uygulamalarla kandırılıyor ve neticesinde kişisel ve mesleki gelişim olanağı bulamayıp kamu ve özel sektörde iş olanakları yüzümüze kapanıyor."

"KHK'larla engelliler işlerinden ediliyor"

Sorunlarının çözümü, insanca ve onurlu bir yaşam ve eşit yurttaşlık için her yıl 10 - 16 Mayıs Engelliler Haftası'nda ve 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bir araya geldiklerini belirten Kemen, “Dilenci değil yurttaş olduğumuzu, sadak değil hak istediklerimizi haykırıyoruz” dedi.

İlaç ve muayene katkı paylarında yapılan artışlarla sağlığa erişimin zorlandığını ve engelliler için yaşamsal önemdeki araç ve gereçlerin karşılanmasına da her geçen gün sınırlamalar geldiğini söyledi.

"Engelli maaşı ve ödenekleri kesiliyor, ardı ardına yayınlanan KHK'lar ile engelliler işlerinden ediliyorlar. Ortak sorunlarına çözüm aradıkları, dayanışma halinde oldukları derneklerinin kapılarına da kilit vuruluyor. KHK'lar ile 20 kadar engelli derneğinin kapatıldığı ve 2000'e yakın engelli kişinin işlerinden edildiği söylenmektedir. "

Engelli bireyler ve engelli aileleri olarak yaşanan haksızlıkların karşısında olacağını söyleyen Engelli Hakları Forumu, alanlarda olmaya devam edeceklerini belirtti." 

Bianet - Hande HEPŞEN

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.