Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

DİSK/Genel İş Kadın Emeği Raporu: Güvencesizlik ve Eşitsizlik Devam Ediyor

Güncelleme Tarihi 27.03.2019

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) her yıl kadın işçilerin çalışma hayatında karşılaştığı sorunlarını görünür kılmak amacıyla yayımladığı Kadın Emeği Raporu’nu yayınladı. 

Rapor Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Uluslararası Çalışma Örgüt (ILO), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İŞKUR verileri kullanılarak hazırlandı. Rapor, her 10 kadından sadece 3’ü istihdam edidiğini ve 20 milyondan fazla kadının ise çalışma hayatının dışında kaldığını ortaya koyarken rapora göre ücret eşitsizliği ise devam ediyor. 

Rapor, Türkiye’deki kadın emeğinin çalışma hayatındaki görünümünin geçtiğimiz yıla görüşmediğini ortaya koyarken 2017'de kadınların istihdama katılım oranı yüzde 28,9’da kalırken, erkeklerin istihdama katılım oranı ise yüzde 65,1 oldu. Raporda 2018 yılının Kasım ayında kadınların istihdama katılım oranı yüzde 29,1 yükseldiği bilgisi paylaşılırken  bu oranın  AB ve OECD ortalamalarının çok altında olduğu belirtildi. AB üye ülke ortalamalarında kadın istihdam oranı yüzde 45,9, OECD üye ülkelerinde ise yüzde 44,4.  

Kadınlar Çalışma Hayatından Dışlanıyor 

Rapor, 2018 yılı Kasım ayı verilerine göre 20 milyon 292 bin kadının çalışma hayatına dahil olamadığını ortaya koyarken kadınların çalışma hayatına dâhil olamama sebebplşeri ise değilmedi. Kadınlaer başta ailesel sorumluluklar ve ev işleri nedeniyle çalışma hayatın dahil olamıyor. 

Raporda 11 milyon 188 bin kadın ev işleri ile meşgul olduğu için, 1 milyon 424 bin kadın da ailevi ve kişisel nedenlerle çalışma hayatına katılamadığını belirtirken, toplamda 12 milyon 612 bin kadın ev işleri, ailevi ve kişisel nedenlerle çalışma hayatında yer almıyor. 

Güvencesiz istisdam yaygın 

Raporda istihdam edilen kadınların yarıya yakınının kayıt dışı çalıştırıldığını belirtirken 2017 yılında 3 milyon 889 bin olan kayıt dışı kadın istihdamının, 2018 yılı Kasım ayı itibariyle 3 milyon 670 bin olduğu bilgisi paylaşıldı. Raporda yarı zamanlı çalışan kadınlarda güvencesiz çalışmanın daha ciddi boyutlara ulaştığı belirtilirken yarı zamanlı çalışan kadınların sadece yüzde 20’sinin ise kayıtlı çalıştırıldığı bilgisi yer aldı. 

Türki̇ye'de Anne Olmak Ücret Eşi̇tsi̇zli̇ği̇ni̇ Deri̇nleşti̇ri̇yor

Rapor, kadın ve erkek çalışanlar arasında ücret eşitsizliğinin devam ettiğini söylerken çalışan kadınların anne olması durumunda var olan ücret eşitsizliğinin derinleştiği bilgisi yer aldı. Raporda, anne olan ve olmayan kadınlar arasındaki ücret farkının temelde kadınlara atfedilen toplumsal roller ve bakım yükü nedeniyle ortaya çıktığı belirtilirken şşöyle denildi:

"Kadınların anne olduktan sonra çalışma hayatına ara vermek zorunda kalması, doğum sonrası hakların birçok ülkeye göre daha kısıtlı olması, ücretli ve ücretsiz izin kullanımının yarattığı eşitsizlik, esnek ve güvencesiz koşullarda çalışması, cam tavan uygulaması gibi nedenlerle anne olan kadınlar, anne olmayan kadınlara göre daha düşük ücretlerle çalışmaktadırlar."

Raporun tamamına ulaşmak için lütfen ekteki linke tıklayınız. 

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.