Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter

BM Engelli Hakları Sözleşmesi İşaret Diline Çevrildi

Güncelleme Tarihi 31.07.2019

Engellilerin tüm insan haklarına tam ve eşit erişebilmesi için ayrımcılık yapılmaması, fırsat eşitliği, topluma tam ve etkin katılım gibi en temel ilkelerin tanımlandığı, taraf devletlere sorumluluklar yükleyen uluslararası sözleşme olan Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme'ye artık işaret dilinde ulaşılabilecek. 

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği işitme engellilerin Sözleşme hakkında bilgilenmesi ve farkındalık oluşturması amacıyla Sözleşme’nin özetini işaret diline çevirdi. 

Türkiye'nin 2009 yılında onaylayarak, taraf olduğu BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme kapsamında toplumsal farkındalığı artırmak taraf devletlerin yükümlülüğü altında tutuluyor. BM Engelli Hakları Komitesi Türkiye Nihai Gözlem Raporu’nun 70. paragrafında Sözleşme’nin işaret diline çevirisinin yapılması tavsiye ediliyor. 

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği'nin hazırladığı Sözleşme’nin işaret dili tercümesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.  EHİİD Sözleşme’nin özet olarak çevrilmesinin nedeni Türk işaret dilindeki kelime sınırıyla açıklıyor.  

Derneğin konuyla ilgili olarak bir süre önce hazırladığı "Engelliler için Hak Arama Mekanizmaları" broşürünün yazılı haline bağlantıdan sesli broşüre ise aşağıdaki video bağlantıdan erişebilirsiniz.

Kaynak

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.