TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Video Köşesi

Filmlerin İngilizce altyazılı versiyonlarını İngilizce sayfamızda bulabilirsiniz.

STGM Tanıtım Filmi

Güncelleme Tarihi 07.03.2014

Bu tanıtım filmi, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi'nin ilkeleri, vizyonu, misyonu, faaliyet alanları ve hayalleri hakkında fikir veriyor. 10 dakikalık konsantre STGM...

Sivil Hikayeler

Güncelleme Tarihi 11.03.2014

Türkiye'nin dört bir yanından Sivil Hikayeler getirdik yine size. Hazırlık süreci yaklaşık bir yıl süren Sivil Hikayeler isimli yeni belgesel filmimizde beş ana hikayeyle Türkiye'den sivil manzaralar sunmaya çalıştık.

  • Bir Yol Hikayesi'nde örgütlenmenin bir şehre ve sakinlerine neler kazandırdığını;
  • Bir Kadın Hikayesi'nde dört duvar arasından çıkıp diğer kadınlarla bir araya gelmenin bile bir kadının hayatında neleri değiştirebildiğini;
  • Bir Köy Hikayesi'nde vatandaşın devletle ilişkilerinden bir kesiti ve sivil toplum örgütlerine bakışını;
  • Bir Çocuk Hikayesi'nde kuruluşların hizmet verdiği, seslendiği kitlenin ihtiyaçlarını doğru belirlemesinin önemini;
  • Bir Pembe Hikaye'de tek başına ve birlikte özgür olabilmek için tüm sorunlara rağmen örgütlenmenin gerekliliğini
  • anlatmaya çalıştık, daha doğrusu siviller kendi hikayelerini kendileri anlattı.

Sivil Hikayeler'i DVD ya da VCD formatında edinmek isterseniz Ankara ofisimizden isteyebilirsiniz.

Sivil Toplumdan Proje Öyküleri Belgeseli

Güncelleme Tarihi 13.03.2014

“Sivil Toplumdan Proje Öyküleri” isimli video çalışmasına Eylül 2005 yılında başladık. Amacımız; farklı ve başarılı sivil toplum projelerinin öykülerini anlatarak hem yeni sivil toplum projeleri için ufuk açıcı fikirler vermek hem de mevcut projelerin bütçe planlamasından hedef grup belirlenmesine kadar çeşitli aşamalarına dikkat çekmekti.

Dört aylık bir çalışma sonunda yerli ve yabancı yaklaşık 300 sivil toplum örgütü ve uluslararası fon kuruluşuna, amaçladığımız bu video çalışmasını anlatan ve projelerinden görsel materyal talep eden elektronik postalar gönderdik. Bize ulaştırılan çok sayıda yerli ve yabancı proje materyallerinden bir seçme yaparak elinizdeki çalışmayı oluşturduk.

Sekiz proje öyküsünden oluşan film için, Almanya’dan MINE (Uluslararası Anne Merkezleri Birliği), Brezilya’dan Doutores da Alegria (Mutlu Doktorlar) ve COOPAMARE (Atık Kağıt İşçileri Kooperatifi), Arjantin OIKOS (Yurttaş Savunma Merkezi), projelerini tanıtan görsel materyal gönderdiler. Mısır’daki Çevre Koruma Derneği’nin genç kadınlar için geliştirdiği atık geri kazanım projesinin belgelenmesi için Kahire’den iki belgeselci, gönüllü olarak bu projeyi kaydettiler ve kayıtlarını merkezimize ilettiler. UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) GEF/SGP Türkiye ofisinden gelen, Tayland’da çevre sorunları için SGP’nin geliştirdiği yerel çözümlerin anlatıldığı belgesel, video çalışmamızın başka bir bölümünü oluşturdu. Türkiye’den ise “Dezavantajlı Gruplar için Alternatif Kamp” projesinin mimarı Ercan Tutal’ın sağladığı görsel materyaller ve kendisi ile yaptığımız röportaj ve yine Alternatif Kamp gönüllülerinden Pelin Durmuşoğlu’nun yardımlarıyla Alternatif Kamp’ın “gönüllülük” merkezindeki öyküsü çalışmamızda yer aldı. Türkiye’den çalışmamız için seçtiğimiz diğer sivil girişim ise Beyoğlu’nda yerel STK’ların belediye ile koordinasyon içerisinde oluşturduğu Beyoğlu Yerel-Sivil Güçbirliği Merkezi’nin öyküsü oldu. STGM’nin bu merkez ile yaptığı toplantılardan alınan kayıtlar, merkezin sağladığı görsel materyaller ve gönüllü arkadaşlarımızın Beyoğlu’nda yaptığı çekimler bu son sivil toplum öyküsünün görsel materyalini oluşturdu.

Şubat 2006’dan sonra, sağlanan bu görsel materyaller ve STGM tarafından hazırlanan metnin ışığında filmin kurgusuna başlandı. Metinlerin seslendirilmesi ve İngilizce’ye çevrilmesinden film için gereken animasyon tasarımının ve film müziğinin hazırlanmasına kadar birçok aşamada STGM gönüllülerinin desteği ile filmin kurgusu Nisan 2006’da tamamlandı. Yaklaşık 40 kişinin gönüllü desteğini aldığımız bu çalışma, 2500 Avro gibi son derece küçük bir bütçeyle tamamlandı ve DVD/VCD formatında dağıtımına başlandı.

Umuyoruz ki yeni sivil toplum projeleri için ufuk açıcı olur.

Saygılarımızla
Sunay Demircan
STGM Koordinatörü

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.