TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

STGM Projeleri

 
Çevre hakkından LGBTİ+ haklarına, engelli haklarından kadın haklarına, çocuk haklarından yaşlı haklarına, kent hakkından gençlik haklarına kadar farklı hak alanlarında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerine çalışmalarında destek veren STGM, sivil toplum örgütleri arasındaki diyaloğu artırmak, kamu-sivil toplum işbirliğini geliştirmek, sivil örgütlerin lobi ve kampanya faaliyetlerine destek vermek ve örgütlerin kurumsal, finansal, yönetimsel kapasitesini geliştirmek hedefiyle çeşitli başlıklarda çalışıyor. 
 
Uzun yılların birikim ve deneyimiyle demokratikleşme süreçlerini katkıda bulunmak ve örgütlerin kapasitesini, yeterliliğini ve görünürlüklerini artırmak hedefiyle çeşitli programları hayata geçiren STGM, 2019 yılı itibariyle Avrupa Birliği tarafından desteklenen üç program yürütmektedir. 
  • BİRLİKTE: Yerel STÖ’ler için Kurumsal Destek Programı
  • Örgütlenme Özgürlüğü ve Katılım Hakkının Daha Fazla Geliştirilmesi için STK'ar ve Sivil Ağların Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi 
  • STÖ Kaynak Merkezi Projesi 

Örgütlenme Özgürlüğü ve Katılım Hakkının Daha Fazla Geliştirilmesi için STÖ’ler ve Sivil Ağların Kapasitesinin Geliştirilmesi

Güncelleme Tarihi 23.07.2019

Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM), İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi (STÇM) ve Kapasite Geliştirme Derneği (KAGED) ortaklığıyla yürütülen “Örgütlenme Özgürlüğü ve Katılım Hakkının Daha Fazla Geliştirilmesi için STÖ’ler ve Sivil Ağların Kapasitesinin Geliştirilmesi” kısa adıyla “Katılım Hakkı Projesi" 2018’in Haziran ayında başladı.

» Haberin Devamı

Birlikte: Yerel STÖ'ler İçin Kurumsal Destek Programı

Güncelleme Tarihi 13.08.2020
Avrupa Birliği’nin maddi desteğiyle hayata geçirilen BİRLİKTE: Yerel STÖ’ler için Kurumsal Destek Programı yereldeki sivil toplum örgütlerinin yönetimsel kapasitesini geliştirmek üzere tasarlandı.

» Haberin Devamı

STÖ Kaynak Merkezi

Güncelleme Tarihi 13.08.2020
Sivil toplum örgütlerinin ihtiyaç duyduğu tüm konularda sivil toplum örgütlerinin yanında olmak üzere kurgulanan STÖ Kaynak Merkezi Projesi, sivil toplum örgütlerinin güçlenmelerini sağlamak, etkilerini artırmak ve varoluşlarını desteklemek için başta örgütsel ve dijital kapasite geliştirme olmak üzere çeşitli başlıklarda çalışma yürütüyor. 

» Haberin Devamı

Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.