TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Kapasite Güçlendirme Programı Hakkında

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM) 2004 yılında kurulmuş  “Güçlü ve Demokratik Sivil Toplum” vizyonu ile çalışmalarına devam eden bir sivil toplum örgütüdür. STGM özellikle hak temelli çalışan yerel sivil örgütlerine kapasite geliştirme çalışmalarında destek olmaktadır. (Dernekler, platformlar, ağlar ve girişimler “STÖ” olarak tanımlanmaktadır)

STGM’nin temel kapasite geliştirme programı yerinde kurumsal destekler (kurumsal koçluk), ihtiyaç temelli eğitimler, ağ kurma/toplantı destekleri ve genel kapasite geliştirme eğitimleri gibi desteklerden oluşmaktadır. Desteklere ilişkin ayrıntılı bilgiye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

GENEL KAPASİTE GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ (GENEL EĞİTİMLER)

Genel kapasite geliştirme eğitimleri tematik alanlarda gerçekleştirilen eğitim ve çalışma ziyaretlerinden oluşur. Genel kapasite geliştirme çalışmalarında amaç STÖ temsilcileri üzerinden örgütlerin güçlendirilmesidir. Eğitimler belli aralıklarla kısa süreli olarak ilana çıkar ve gerçekleştirilir. İlan hak temelli çalışan sivil toplum örgütü temsilcilerinin başvurularına açıktır. Eğitimlerin içerikleri STÖ’lerin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmektedir.

Genel eğitim konuları:

- Yerel Katılımın Güçlendirilmesi
- Ayrımcılık ve Ayrımcılıkla Mücadele
- Sosyal Medya Ve İletişim
- Toplumsal Cinsiyet
- Örgütlenme ve Sosyal Haklar
- Proje Döngüsü Yönetimi
- Karar Alma Süreçlerine Katılım Eğitimi

İHTİYAÇ TEMELLİ EĞİTİMLER:

İhtiyaç temelli eğitimler STGM’nin sivil toplum örgütlerinin ihtiyaç ve sorunlarına dönük olarak özgün olarak tasarlanan eğitimlerdir. Bu kapsamda sivil toplum örgütleriyle bire bir çalışmalar planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir.

İhtiyaç Temelli Eğitimleri diğer eğitim çalışmalarından ayıran temel özellik eğitim içeriklerine ve tarihlerine STÖ’ler ile birlikte karar veriyor olmamız. Özgün ihtiyaçlarınız için bu destekten yararlanabilirsiniz.

İhtiyaç Temelli Eğitimleri Konu Başlıkları

•Hak Temelli Yaklaşım-Savunuculuk,
• Proje Geliştirme,
• Stratejik Planlama,
• Gönüllülerle işbirliği, 
• Kampanya Yönetimi,
• STÖ’ler için İletişim,
• Sosyal medya ve iletişim,
• Toplumsal cinsiyet,
• Örgütlenme,
• Hak temelli yaklaşım,
• STÖ Yönetimi,
• Ayrımcılık ve Ayrımcılıkla Mücadele,

YERİNDE KURUMSAL DESTEKLER (KURUMSAL KOÇLUK):

STGM, STÖ’lerin kurumsallaşma hedefleri doğrultusunda, bire bir, yüz-yüze çalışmalardan oluşan “Yerinde Kurumsal Destekler” veriyor. STÖ’ler Yerinde Kurumsal Desteklerden, stratejik planlamadan, bütçe yönetimine, iletişim stratejisi oluşturulmasından, kampanya planlamasına kadar farklı alanlarda başvuru yararlanabilirler.

TOPLANTI VE AĞ DESTEKLERİ:

STGM toplantı ve ağ destekleri kapsamında sivil toplum örgütlerinin toplantılarına ve ağ kurma çalışmalarına destek veriyor. Bu desteklerle sivil toplum örgütlerinin toplantı ve eğitim çalışmalarının desteklenmesi ve tematik ağların oluşumu, sürdürülmesi ve güçlenmesi hedefleniyor.

 Eğitim desteği başvuru alımlarına bir süre ara vermiş bulunuyoruz, yeni başvurular açıldığında web sitemizden takip edebilirsiniz

Eğitim ve desteklerle ilgili sorularınız için: bilgi@stgm.org.tr

Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.