TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Kitaplar

Bu bölümde STGM tarafından hazırlanan kitapları bulabilir ve bukitapları  PDF formatında bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Kitaplarla ilgili detayları görebilmek için aşağıdaki listeden ilgilendiğiniz kitabı seçiniz.

STGM yayınları Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi tarafından Altı Nokta Körler Eğitim ve Kültür Merkezi Sesli Kitap Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Sesli kitapları, Vakıf kütüphanesinden CD ortamında da isteyebilirsiniz.

Adres: Erzurum mah. Dumlupınar Cad. Geçim Sokak No:21 Kurtuluş / Ankara
Tel:
0312 363 77 45
E-posta:
info@altinoktavakif.org.tr

Yurttaşlara Yönelik Destek Hizmetleri Alanında Mevcut Durum: Avrupa Ülkeleri ve Türkiye Karşılaştırmalı Rapor 2015

Güncelleme Tarihi 04.01.2017
Yurttaşlara Yönelik Destek Hizmetleri Alanında Mevcut Durum: Avrupa Ülkeleri ve Türkiye Karşılaştırmalı Rapor 2015

Bu rapor, “Yurttaşların Bilgilendirilmesi, Rehberlik ve Danışmanlık ile Doğrudan Destek Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi” (Triple A for Citizens: Access to Information, Advice and Active Help) kapsamında proje lideri European Citizen Action Service (ECAS) tarafından hazırlanan Proje Sentez Raporu ve STGM tarafından gerçekleştirilen masa başı ve saha araştırma sonuçlarına dayanarak üretilmiştir. Raporun amacı ise hali hazırda yürütülmekte olan yurttaş bilgilendirme ve destek servislerinin genel bir sunuşunu yapmak, çeşitli Avrupa ülkeleri ve Türkiye’deki uygulamaları karşılaştırarak bu hizmetlerin nasıl güçlendirilebileceğine dair öneriler getirmektir.

» Haberin Devamı

Sivil Toplum Kuruluşları İçin Toplumsal Cinsiyet Rehberi

Güncelleme Tarihi 26.12.2016
Sivil Toplum Kuruluşları İçin Toplumsal Cinsiyet Rehberi

Yazar: Aksu Bora
Yayın Tarihi: 2015, Genişletilmiş 3. Baskı

» Haberin Devamı

Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

Güncelleme Tarihi 29.04.2019
Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

Yazar: Dr. Faruk Cengiz Tekindağ
Yayın Tarihi: 2015

» Haberin Devamı

STGM Çevresel Ana Akımlaştırma Stratejisi Rehberi

Güncelleme Tarihi 08.10.2019

Bu doküman Sivil Toplum Geliştirme Merkezi tarafından hazırlanmıştır. STGM yürüttüğü çalışmalara çevreyi entegre ederek, küresel ve ulusal çevre hedeflerine katkı vermekle kalmayacak, aynı zamanda Türkiye’deki sivil toplum kurumlarının kullanımına yönelik bir çevresel ana akımlaştırma bilgi kaynağı ve tecrübesi de üretecektir. Her biri diğerinden farklı, ancak birbirini tamamlayan toplumsal hedefleri olan Türkiye STK’ları çalışmalarına toplumsal cinsiyet eşitliği ve çevre gibi temel konuları ekledikçe ulusal bazda bu konulardaki örnekler ve kazanımlar artacaktır.

» Haberin Devamı

Türkiye'de Hak Temelli Sivil Toplum Örgütleri (genişletilmiş 2. basım)

Güncelleme Tarihi 22.09.2011
Türkiye'de Hak Temelli Sivil Toplum Örgütleri (genişletilmiş 2. basım)

Yazar: İrfan Aktan, Serap Öztürk, Zelal Ayman, Ali Fuat Sütlü, Nazmiye Güçlü, Cengiz Çiftçi, Celal İnal, Arzu Kaykı, Yalçın Ergündoğan, Şadiye Dönümcü, İbrahim Vurgun Kavlak, Cihan Uzunçarşılı Baysal
Yayın Tarihi: Temmuz 2011

» Haberin Devamı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği - Hesaba Katabiliyor muyuz? (genişletilmiş 2. basım)

Güncelleme Tarihi 22.08.2011
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği - Hesaba Katabiliyor muyuz? (genişletilmiş 2. basım)

Yazar : İlknur Üstün
Yayın Tarihi : Temmuz 2011

» Haberin Devamı

Sivil Toplum Örgütleri İçin Bilişim Rehberi

Güncelleme Tarihi 14.11.2013
Sivil Toplum Örgütleri İçin Bilişim Rehberi

Yazar: Mutlu Binark, Koray Löker
YayınTarihi: Temmuz 2011

» Haberin Devamı

Sivil Toplum Örgütleri İçin Hukuk Rehberi (genişletilmiş 2. basım)

Güncelleme Tarihi 15.08.2011
Sivil Toplum Örgütleri İçin Hukuk Rehberi (genişletilmiş 2. basım)

Yazar: Abbas Yalçın, Yasemin Öz
Yayın Tarihi:
Haziran 2011

» Haberin Devamı

Sivil Toplum Örgütleri İçin Yönetişim Rehberi

Güncelleme Tarihi 14.07.2011
Sivil Toplum Örgütleri İçin Yönetişim Rehberi

Yazar: Gürcan Banger
Yayın Tarihi:
Temmuz 2011

» Haberin Devamı

Sivil Toplum Örgütleri İçin Kampanya Hazırlama Rehberi

Güncelleme Tarihi 09.06.2011
Sivil Toplum Örgütleri İçin Kampanya Hazırlama Rehberi

Yazar: Hakan Ataman, Banu Yamak
Yayın Tarihi: Ekim 2009

» Haberin Devamı

Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.