Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Desteklediğimiz Kampanyalar

Kampanyalarınızı Destekliyoruz!

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) olarak toplumsal cinsiyet, ekoloji, çocuk, engelli hakları, insan hakları, kültürel haklar ve gençlik alanında uygulanan

•her türlü ayrımcılığın önlenmesi,

•doğal kaynakların sürdürülebilir kullanılmasının desteklenmesi

•STÖ’lerin karar alma mekanizmalarında yer almasının desteklenmesi

•hak savunuculuğu çalışmaları

için, sivil toplum örgütleri tarafından düzenlen kampanyalara destek veriyoruz. Bu desteğimizi yürütmekte olduğumuz, AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen Sivil Toplum – Kamu İşbirliği Projesi kapsamında sürdürüyoruz. Kampanya desteklerine başvurmak için buradan ilgili duyuruyu inceleyebilirsiniz.

 

Yanlış Biliyoruz

Güncelleme Tarihi 07.06.2010

Kampanya, "YANLIŞ BİLİYORUZ" sloganı ile HIV/AIDS hakkında yanlış bilinenleri topluma duyurmayı hedeflemektedir.

» Haberin Devamı

Ormanımızı Temiz Tutalım

Güncelleme Tarihi 07.06.2010

Kampanya, Belgrad Ormanları’nda giderek artan çevre kirliliği ve doğal hayata zarar verebilecek diğer potansiyel tehlikelere karşı, duyarlılığı arttırmak, yetkili kurum, kuruluş ve medya desteği ile olası tehlikelere karşı çözümler üretmek için yapılmıştır.

» Haberin Devamı

Göllerimizin Çığlığına Bir Ses Verelim

Güncelleme Tarihi 07.06.2010
Göllerimizin Çığlığına Bir Ses Verelim

Kampanya, giderek artan yerleşim, endüstri, tarım, turizm ve benzeri insan aktivitelerinin su kaynakları ve sulak alanlar üzerindeki kullanım baskısını artırması ve Türkiye gölleri ve sulak alanlarının da kullanım baskısı sonucu nitelik ve nicelik kayıplarına uğramasıyla ilgili bilinç ve duyarlılığı artırmak için yapılmıştır.

» Haberin Devamı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kampanyası

Güncelleme Tarihi 07.06.2010

İçerik hazırlanmaktadır.

» Haberin Devamı

İltica Bir İnsan Hakkıdır

Güncelleme Tarihi 18.04.2011
İltica Bir İnsan Hakkıdır

Mülteci Platformu Türkiye’de ki sığınmacı ve mültecilerin maruz kaldıkları hak ihlallerini engellemek amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüyor. Platform bu kapsamda 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde İstanbul, İzmir, Ankara ve Van’da şemsiyeli yürüyüşler düzenledi.

» Haberin Devamı

Cezaevlerinde Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Ayrımcılığına Hayır!

Güncelleme Tarihi 18.04.2011
Cezaevlerinde Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Ayrımcılığına Hayır!

Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği “Cezaevlerinde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığına hayır!” kampanyasını gerçekleştirdi. Kampanya, tutuklu ve hükümlü LGBTT’lerin karşı karşıya kaldıkları sorunlara dair kamuoyunda farkındalık yaratmayı ve çözüm önerileri üretmeyi amaçladı.

» Haberin Devamı

Eğitimde Cinsel Yönelim Ayrımcılığına Hayır

Güncelleme Tarihi 18.04.2011
Eğitimde Cinsel Yönelim Ayrımcılığına Hayır

Kaos GL bünyesinde ki “eğitimde cinsel yönelim ayrımcılığına hayır komisyonu” 23-24 Nisan 2010 da Ankara’da toplandı. Bu toplantı öncesinde “eğitimde ayrımcılık çalışma grubu”nu tanıtan broşür ve stickerlar başta üniversitelerde olmak üzere çeşitli yerlerde dağıtılarak komisyonun amaçlarından ve çalışmalarından daha geniş bir kesimin haberdar olması sağlandı.

» Haberin Devamı

Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.