Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Desteklediğimiz Kampanyalar

Kampanyalarınızı Destekliyoruz!

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) olarak toplumsal cinsiyet, ekoloji, çocuk, engelli hakları, insan hakları, kültürel haklar ve gençlik alanında uygulanan

•her türlü ayrımcılığın önlenmesi,

•doğal kaynakların sürdürülebilir kullanılmasının desteklenmesi

•STÖ’lerin karar alma mekanizmalarında yer almasının desteklenmesi

•hak savunuculuğu çalışmaları

için, sivil toplum örgütleri tarafından düzenlen kampanyalara destek veriyoruz. Bu desteğimizi yürütmekte olduğumuz, AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen Sivil Toplum – Kamu İşbirliği Projesi kapsamında sürdürüyoruz. Kampanya desteklerine başvurmak için buradan ilgili duyuruyu inceleyebilirsiniz.

 

Yeryüzü Derneği - Kent Bahçeleri Projesi

Güncelleme Tarihi 19.07.2011
Yeryüzü Derneği - Kent Bahçeleri Projesi

Mevcut gıda rejiminin, gıdaların sevkiyatı amacıyla küresel çapta tüketilen fosil yakıt miktarının fazlalığının yanısıra, tarım alanlarının ve yeşil alanların azalması gibi unsurlar sebebiyle, küresel iklim değişikliklerinde olumsuz bir rolü vardır. Yeryüzü Derneği, Kent Bahçeleri Projesi ile İstanbul’da kent bahçelerinin yaygınlaşmasını, böylece mevcut gıda üretim ve tüketim alışkanlıklarının olumsuz etkilerini belli oranlarda azaltmayı amaçlamaktadır.

» Haberin Devamı

Başak Kültür Ve Sanat Vakfı - Belediyemizden Kreş İstiyoruz Kampanyası

Güncelleme Tarihi 19.07.2011
Başak Kültür Ve Sanat Vakfı - Belediyemizden Kreş İstiyoruz Kampanyası

Başak Kültür ve Sanat Vakfı’nın yürüttüğü kampanyanın amacı, çocuklarını bırakacak yeri olmadığı için evin dışına çıkamayan, kendine zaman ayıramayan ve çalışıp ekonomik bağımsızlığını elde edemeyen kadınların; çalışabilmesi ve kendine zaman ayırıp sosyal alanlara girebilmesi için yaşadıkları mahallelerde, (Kayışdağı, Yeni Çamlıca, İnönü, Ferhatpaşa)  bağlı bulundukları Ataşehir Belediyesi’nden ücretsiz kreş hizmeti alabilmesidir. Ayrıca 0-5 yaş grubundaki çocukların, okul öncesi eğitimden yararlanmaları da hedeflenmektedir.

» Haberin Devamı

Cizre Üniversiteliler Derneği - Kadına Yönelik Her Türlü Şiddete Hayır

Güncelleme Tarihi 19.07.2011
Cizre Üniversiteliler Derneği - Kadına Yönelik Her Türlü Şiddete Hayır

8 mart dünya kadınlar günü sebebiyle Cizre Üniversiteliler Derneği kadına yönelik her türlü şiddete dikkat çekmek ve önlemek için farkındalık arttırmayı amaçlayan etkinlikler düzenledi. Böylelikle kadına yönelik şiddetin sonlandırılması hedeflendi.

» Haberin Devamı

Göçder - Zorunlu Göç Edenler Açısından Kentsel Dönüşüm Projeleri

Güncelleme Tarihi 19.07.2011
Göçder - Zorunlu Göç Edenler Açısından Kentsel Dönüşüm Projeleri

Daha önce zorunlu olarak göç etmiş kişilerin tekrar yerinden edilmeleri ihtimaline karşı bilinç oluşturarak kamuoyu yaratmanın yanısıra, kentsel dönüşümü gerçekleştirecek yerel yönetimler ve şirketlerin, kentsel dönüşüm bölgelerinin mevcut sakinlerinin taleplerini ve hassasiyetlerini dikkate almalarını sağlamak projenin temel hedefleridir.

» Haberin Devamı

Otizimliyim, Ben de Varım Ben de Vatandaşım!

Güncelleme Tarihi 10.02.2011
Otizimliyim, Ben de Varım Ben de Vatandaşım!

Otizm platformu, otizm ve otizmli bireylerin mevcut durumları hakkında farkındalık yaratmak ve otizm teşhisinin daha erken yaşlarda konulması ve otizmli bireylerin eğitiminin daha erken yaşlarda başlaması için gerekli altyapının oluşmasını amaçlamaktadır.

» Haberin Devamı

Siyah Pembe Üçgen Kapatılamaz Örgütlenme Özgürlüğü Kampanyası

Güncelleme Tarihi 10.02.2011
Siyah Pembe Üçgen Kapatılamaz Örgütlenme Özgürlüğü Kampanyası

İzmir Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın girişimiyle Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği’ne, “Genel Ahlak” ve “Türk Aile Yapısı”na aykırı olduğu gerekçesiyle kapatılma istemiyle dava açılmıştır. Siyah Pembe Üçgen Kapatılamaz Örgütlenme Özgürlüğü Kampanyası ile kısa vadede Siyah Pembe Üçgen’in kapatılmaması, uzun vadede ise örgütlenme özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması, nefret suçları ile mücadele için ihtiyaç duyulan yasal zeminin oluşması ve anayasada “cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği” ifadelerinin yer alması hedeflenmektedir.

» Haberin Devamı

Anayasa’da Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Tanınsın!

Güncelleme Tarihi 04.06.2010
Anayasa’da Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Tanınsın!

Kampanya, Anayasa'nın "Kanunlar Önünde Eşitlik" maddesine cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ibarelerinin eklenmesini amaçlamaktadır. Ayrıca LGBTT bireylerinin maruz kaldığı ayrımcılık ve insan hakları ihlalleri ile mücadele etmek hedeflenmektedir.

» Haberin Devamı

Çocuğa Karşı Şiddete Son!

Güncelleme Tarihi 04.06.2010
Çocuğa Karşı Şiddete Son!

"Çocuğa Karşı Şiddete Son!" Kampanyası çocuğa karşı şiddetin önlenmesi ve sona erdirilmesi amacını taşımaktadır. Kampanyanın 2010 yılına kadar devam etmesi planlanıyor. Bu tarihte Türkiye’nin BM’ye Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesine ilişkin “Ülke Raporu”nu vermesi gerekmekte. Kampanya kapsamında bu konunun gündeme alınması ve raporun hazırlanması için kamuoyu baskısı oluşturulmaya çalışılacak.

» Haberin Devamı

Türkiye Kyoto'yu İmzala! Küresel Isınmayı Durdur!

Güncelleme Tarihi 23.03.2011
Türkiye Kyoto'yu İmzala! Küresel Isınmayı Durdur!

Küresel ısınmaya, nükleere, militarizme ve çok uluslu şirketlere karşı bireylerin katıldığı kitlesel bir kampanya birliği olarak kurulan Küresel Eylem Grubu (KEG) 2007 aralık ayında Endonezya Bali'de yapılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği toplantısına katılan Türkiye'nin bu toplantıya Kyoto'yu imzalamak üzere katılmasını talep ediyordu. Bu yüzden 8 Aralık'ta dünya çapında paralel olarak örgütlenen kampanyanın en büyük ayaklarından birisini Türkiye'de örgütlemek hedeflenmişti.

» Haberin Devamı

Doğa ve Kültürel Yıkım Getiren Barajlara Hayır

Güncelleme Tarihi 04.06.2010
Doğa ve Kültürel Yıkım Getiren Barajlara Hayır

Kampanyanın amacı yıkım getiren büyük barajların durdurulması için kamuoyu yaratmak ve son dönemlerde baraj karşıtlarının yasadışı faaliyet gösterdiklerine dair suçlamalara karşı kamuoyu desteği sağlamak. Kampanya süresince toplanan imzalar daha sonra Başbakan Recep Tayip Erdoğan ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’na gönderilecek.

» Haberin Devamı

Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.