Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Hibe Duyuruları

STÖ'lerin başvurusuna açık hibeleri her hafta araştırıyor, kısa özetlerini Türkçe'ye çeviriyor, web sitemizde yayınlıyoruz. Başvurudan önce mutlaka hibe veren kurumun web sayfasına giderek bilgileri teyit ediniz. 

Sivil toplumdan haberlerin, hibe ve kaynak duyurularının derlendiği haftalık bültenimize https://bit.ly/STGMposta adresinden kaydolabilirsiniz.

Teşekkürler!

Çocuk Fonu Başvurularınızı Bekliyor

Güncelleme Tarihi 11.09.2017

Sivil toplum kuruluşlarına (STK) hibeler yoluyla katkı sağlamayı amaçlayan Sivil Toplum için Destek Vakfı, yeni bir hibe programı olan Çocuk Fonu’nu STK’ların başvurularına açıyor.

» Haberin Devamı

Sivil Toplum Sektörü – Teklif Çağrısı: Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı

Güncelleme Tarihi 04.07.2017

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik olarak uygulanacak olan “Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı” teklif çağrısı yayınlandı.

» Haberin Devamı

Sivil Toplum Sektörü – Teklif Çağrısı: Yerel STK’lar Hibe Programı

Güncelleme Tarihi 22.06.2017

Sivil toplum kuruluşları, Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından ülkemizin AB üyeliği sürecinde en önemli aktörlerden biri olarak kabul edilmektedir. Bu önemin bir göstergesi olarak, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci döneminde, “sivil toplum” ayrı bir öncelik alanı olarak kabul edilmiştir. Bu dönemde yaklaşık 190 milyon Avro tutarında kaynağın sivil toplumun ve sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi için kullandırılması öngörülmektedir.

Bu kapsamda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yerel STK’lara yönelik olarak uygulanacak olan “Yerel STK’lar Hibe Programı” teklif çağrısı yayınlanmıştır.

» Haberin Devamı

Sivil Düşün Aktivist Programı Destekleri

Güncelleme Tarihi 19.06.2017

Sivil Düşün AB Programı’nın ayni olarak karşıladığı Aktivist Programı desteklerine, Etkinlik/Toplantı, Hareketlilik ve Ağ Oluşturma, Örgütlenme, Kampanya ve İletişim başlıkları altında beş kategoride başvuru yapabilirsiniz. 

» Haberin Devamı

BM Kadın Birimi ‘UN Women’ çağrıda bulundu

Güncelleme Tarihi 07.06.2017

Birleşmiş Milletler’in toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesi için çalışan BM Kadın Birimi, UN Women, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan sivil toplum örgütleri, ağlar ve platformlara teklif çağrısında bulundu.

» Haberin Devamı

ABD Türkiye Büyükelçiliği Küçük Hibeler Programı Duyurusu

Güncelleme Tarihi 05.06.2017

Aşağıdaki projeleri desteklemek için finansman sağlanmaktadır.

ABD-Türkiye Ortak Değerlerinin Güçlendirilmesi - Amerikan kültürünü tanıtacak, karşılıklı anlayış geliştirecek müzik, sanat, spor ve eğitim de dahil olmak üzere insan haklarını, kadınların ve gençlerin güçlenmesini, azınlıkların çeşitliliğini ve kabulünü destekleyen projeler

Ekonomik Refahın Güçlendirilmesi - ABD ve Türkiye arasındaki ticareti ve yatırımı teşvik eden, Türk gençleri için bilim, teknoloji, mühendislik ve matematiği (STEM) destekleyen projeler

Kültürler Arası Anlayışın Oluşturulması - Türk ve Amerikan toplulukları arasında anlayışın geliştirilmesi için kültürel, eğitimsel ve kültürel bilinçlendirme faaliyetleri yapan projeler

Gençlere Yönelik Projeler - Gençleri hedef alan, fikirleri paylaşma ve birlikte çalışmayı destekleyen projeler. Ekonomik açıdan dezavantajlı genç nüfusu hedef alan projeler daha olumlu karşılanacaktır.

İhmal Edilen/Ötekileştirilen Topluluklara Yönelik Projeler - Ekonomik açıdan dezavantajlı toplulukları, göçmenleri ve büyük metropol alanları dışındaki nüfusu hedefleyen projeler

» Haberin Devamı

Kanada Yerel Girişimler Fonu

Güncelleme Tarihi 05.06.2017

Kanada Yerel Girişimler Fonu (CFLI), Kanada Hükümeti'nin kalkınma yardımı zarfının önemli bir bileşenidir. CFLI, Kanada Hükümeti'nin bölgedeki sosyo-ekonomik ve politik bağlamı göz önünde tuturak dünyadaki önceliklerini yansıtan aşağıdaki tematik alanlardaki girişimleri Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Suriye ve Türkmenistan'da desteklemesini sağlamaktadır.

» Haberin Devamı

Türkiye’nin Canı III. Hibe Çağrısı

Güncelleme Tarihi 05.06.2017

WWF-Türkiye’nin 2010 yılında, ülkemizin biyolojik çeşitlilik değerlerinin korunması ve bu konuda farkındalık yaratılması konusunda başlattığı Türkiye’nin Canı Kampanyası’nda üçüncü hibe dönemi, 22 Mayıs 2017 tarihinde başladı.

» Haberin Devamı

Bölgesel Tematik STÖ Ağlarını Güçlendirme Çağrısı

Güncelleme Tarihi 05.06.2017

Avrupa Komisyonu Uluslararası İşbirliği ve Geliştirme Destekleri kapsamında yeni bir çağrı yayınlandı.

» Haberin Devamı

HOPES Proje Teklif Süresi Uzatıldı

Güncelleme Tarihi 05.05.2017

HOPES, Suriye’den gelen mültecilere ve Türkiye, Mısır, Kuzey Irak, Ürdün gibi ev sahibi ülkelere yönelik yenilikçi eğitim girişimlerini ve kısa vadeli projeleri desteklemek için bir proje teklif çağrısı başlatıyor.

» Haberin Devamı

Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.