Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Hibe Duyuruları

STÖ'lerin başvurusuna açık hibeleri her hafta araştırıyor, kısa özetlerini Türkçe'ye çeviriyor, web sitemizde yayınlıyoruz. Başvurudan önce mutlaka hibe veren kurumun web sayfasına giderek bilgileri teyit ediniz. 

Sivil toplumdan haberlerin, hibe ve kaynak duyurularının derlendiği haftalık bültenimize https://bit.ly/STGMposta adresinden kaydolabilirsiniz.

Teşekkürler!

Fare Global Hibe

Güncelleme Tarihi 23.01.2018

Fare, sivil toplum örgütlerin futbol yoluyla sosyal değişimini teşvik etmek, ayrımcılık ve dışlanmayla mücadele için uzmanlık geliştirmek amacıyla yeni bir dizi hibe başlattı. Fare ve FIFA ortaklığının bir parçası olarak futboldaki ayrımcılığın üzerine eğilmek için 110,000 USD değerinde bir hibe havuzu hazırlanıyor. Hibeler 2018 Dünya Kupası süresince FIFA ile yapılan bir anlaşmanın parçası olarak finanse edilecek ve Fare tarafından dağıtılacak, izlenecek ve değerlendirilecektir.

 

» Haberin Devamı

Teklif Çağrısı: Suriye'de Değişim İçin Feminist Hareket

Güncelleme Tarihi 22.01.2018

Women's International League For Peace&Freedom Suriyeli feminist örgütler için bir teklif çağrısı yayınladı.

Bu girişim “Suriye’de Değişim için Feminist Hareket”  feminist gündemlerini ilerletmek, sürdürülebilir ve etkili yapılar geliştirmek ve kolektif büyüme için ağlarını güçlendirmek için Suriyeli sivil toplum örgütlerini destekleyecek. Girişim feminist değerleri olan Suriyeli sivil toplum örgütlerine çekirdek fon ve teknik destek sağlayacak.

» Haberin Devamı

GençBank Hub: Hibe ve Eğitim Desteği - Gençlik Katılımına Yönelik Savunuculuk İçin STÖ'lerin Kapasitelerinin Güçlendirilmesi

Güncelleme Tarihi 18.01.2018

Batı Balkanlar ve Türkiye için Genç Bank Hub beş sivil toplum örgütü tarafından  kurulmuş açık bir ağdır:”Ana ve Vlade Divac Vakfı” Sırbistan, NVO "Prima", Karadağ, "Mladiinfo" Makedonya, “Partners Albania for Change and Development” Arnavutluk ve TOG Vakfı Türkiye. Bu beş sivil toplum örgütü ulusal ağ merkezi olarak görev yapacak ve daha sonra teklif çağrısı kapsamında seçilen 15 örgüt de ağa katılacaktır. Bu teklif çağrısı ile seçilecek olan STÖ’lerin eğitim programlarıyla kapasiteleri arttırılacak, ilk 6 ay süreyle danışmanlık verilecek ve genç kadın ve erkeklerin sosyal, ekonomik ve politik katılımına yönelik savunuculuk girişimlerinin hayata geçirilebilmesi için 12 aylık finansal destek sağlanacaktır.

» Haberin Devamı

Avrupa Gençlik Girişimi Hibesi 2018

Güncelleme Tarihi 18.01.2018

Avrupa Gençlik Girişimi Hibesi’nin amacı gençleri harekete geçirmek, entegrasyonu teşvik etmek ve yerinden edilmiş gençler ile Avrupa’daki ev sahibi topluluklar arasında pozitif ilişkiler kurmaktır. Bunu yapabilmek için, Avrupa Gençlik Girişimi Hibesi genç mültecilerin ve sığınmacıların anlamlı katılımı sağlanan ve ev sahibi topluluklarla işbirliği içindeki projelerin hayata geçirilebilmesi için gençlik örgütlerine hibe sağlayacaktır.

» Haberin Devamı

Japonya Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı

Güncelleme Tarihi 17.01.2018

“Yerel Projelere Hibe Programı (GGP)” Japon Devleti tarafından 1989 yılından beri “Japonya Resmi Kalkınma Yardımı (Japan ODA)” kapsamında gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanmaktadır. Programın amacı temel insani ihtiyaçları karşılamak üzere hazırlanmış kalkınma projelerine yönelik geri ödemesiz bir mali yardım sunmaktır. Program kapsamında 140 ülke ve bölgede yerel proje gerçekleştirilmiştir. Programın Türkiye'de uygulanması ile ilgili anlaşma Japonya ve Türkiye Devletleri arasında 11 Eylül 2000 tarihinde imzalanmıştır. Program bu tarihten itibaren Türkiye'de uygulanmaktadır. Yerel Projelere Hibe Programının mali destekleri, aşağıdaki kriterlere göre projelerin incelenip değerlendirilmesinden sonra sağlanır.

» Haberin Devamı

Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı Teklif Çağrısı – Bilgilendirme Toplantıları

Güncelleme Tarihi 16.01.2018

Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki yerel yönetimler arasında sürdürülebilir yapılar oluşturmayı hedefleyen Şehir Eşleştirme Hibe Programına ilişkin teklif çağrısı 4 Ocak 2018 tarihinde duyuruldu.

Toplam bütçesi 2,6 milyon avro olan hibe programı kapsamında Türkiye ve AB yerel yönetimleri arasında kardeş şehir ilişkilerini ve yerel yönetimlerin AB bütünleşme sürecindeki rollerini güçlendirmeyi amaçlayan projelere öncelik verilecektir. Türkiye’den belediyeler, il özel idareleri, mahalli idare birlikleri, valilikler ve kaymakamlıklar ile AB üyesi ülkelerden yerel yönetimlerin ortaklaşa geliştirecekleri projelere, en az 60 bin avro, en fazla da 130 bin avro hibe desteği sağlanacaktır. Türkiye'den STÖ'ler eş başvuran olabiliyorlar.

» Haberin Devamı

Sabancı Vakfı 2018 Hibe Başvuruları Başladı

Güncelleme Tarihi 12.01.2018

Kadın, Genç ve Engellilerin eşit fırsatlara sahip olmalarını ve topluma aktif katılımlarını destekleyen Sabancı Vakfı, sivil toplum kuruluşlarının “Eğitim” alanında uygulayacağı projeleri bekliyor. Hibe Programı kapsamında alınacak online başvurular 2 Ocak 2018 itibariyle başlamış olup, 9 Şubat 2018 tarihinde sona erecektir.

» Haberin Devamı

Teklif Çağrısı: Mülteci ve Göçmen Kadınların Adalete Nasıl Ulaşacağı Konusunda Farkındalık Yaratma Çalışmalarının Uygulamaya Konulması

Güncelleme Tarihi 22.12.2017

UN Women sivil toplum ve kadın örgütlerine yönelik ”Batı Balkanlarda ve Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddetin Sona Ermesi: Normların Uygulanması, Düşünüşü Değiştirmek” bölgesel programın Türkiye bileşeni kapsamında Mülteci ve göçmen kadınların adalete nasıl ulaşacağı konusunda teklif çağrısı başlatıyor. Program Batı Balkanlar’da ve Türkiye’deki kadın gruplarına odaklanarak kadınlara karşı cinsiyete dayalı ayrımcılığa ve şiddete son vermeyi amaçlıyor.

» Haberin Devamı

HOPES Proje Teklif Çağrıları Başladı

Güncelleme Tarihi 21.12.2017

HOPES Projesi (Suriyeliler için Yüksek ve İleri Öğrenim İmkanları ve Perspektifleri), Mısır, Kuzey Irak, Ürdün, Lübnan ve Türkiye’de, Suriye’den gelen sığınmacıları ve durumdan etkilenen yerel halkları desteklemek amacıyla yerel ve bölgesel eğitim kurumları tarafından yürütülen yenilikçi, kısa süreli eğitim projelerine fon sağlamaktadır. Proje Teklif Çağrıları açılmıştır.

» Haberin Devamı

imece - Sosyal Girişimcilik

Güncelleme Tarihi 19.12.2017

Şubat 2017'de ATÖLYE ve Zorlu Holding kurucu ortaklığı ve S360 stratejik partnerliği ile hayata geçirilen imece, sosyal meseleler etrafında bir araya gelen birey ve kurumları çeşitli kaynaklarla buluşturan bir sosyal inovasyon platformu.

» Haberin Devamı

Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.