Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Hibe Duyuruları

STÖ'lerin başvurusuna açık hibeleri her hafta araştırıyor, kısa özetlerini Türkçe'ye çeviriyor, web sitemizde yayınlıyoruz. Başvurudan önce mutlaka hibe veren kurumun web sayfasına giderek bilgileri teyit ediniz. 

Sivil toplumdan haberlerin, hibe ve kaynak duyurularının derlendiği haftalık bültenimize https://bit.ly/STGMposta adresinden kaydolabilirsiniz.

Teşekkürler!

Sivil Toplum Kapasite Geliştirme ve Savunuculuk Hibe Programı Duyurusu

Güncelleme Tarihi 27.07.2016

Avrupa Birliği’nin finanse ettiği ve WWF-Türkiye’nin yürüttüğü Çevreye Uyumlu Sosyo-Ekonomik Kalkınma için Sivil Toplum Hareketi projesi kapsamında sivil toplum kuruluşlarına finansal destek sağlanacak.

Proje, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye’yi kapsıyor. Sivil Toplum Kapasite Geliştirme ve Savunuculuk Hibe Programı, finansal destek alacak kuruluşların Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) ve Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) konularında aktif bir şekilde politika ve savunuculuk yapmaları için kapasitelerini güçlendirmeyi hedefliyor.

» Haberin Devamı

Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı II

Güncelleme Tarihi 12.07.2016

Türkiye ve Ermenistan’dan sekiz sivil toplum kuruluşundan oluşan bir Konsorsiyum tarafından Avrupa Birliği’nin İstikrar ve Barışa katkı sağlayan Araçfinansmanı ile yürütülen Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı II kapsamında dağıtılacak hibeler için başvuru çağrısı açıldı.

» Haberin Devamı

Açık Toplum Vakfı Teklif Çağrısı: Suriyeli Mülteci Çocukların Eğitime Kazandırılması

Güncelleme Tarihi 22.06.2016

Türkiye’de 500 binden fazla Suriyeli mülteci çocuk okula gitmiyor, büyük bir bölümü Türkçe bile bilmiyor. Bu çocuklar hiçbir eğitim imkanı olmaksızın sadece hayatta kalmaya çalışıyorlar.

Açık Toplum Vakfı, “eğitim, çocuk ve mülteciler” konusunda uzman ve deneyimli STK’ların projelerine destek sağlayacak. Bu çerçevede Vakıf, 2016 yılı için 1.000.000 TL bütçe ayırdı.  2017 ve takip eden yıllarda da Suriyeli mülteci çocukların sürdürülebilir eğitime erişimi yönündeki desteklerimize artan bütçelerle katkıda bulunacağız. Bu devasa boyuttaki toplumsal sorunun çözümünde hepimize sorumluluk düştüğüne inanıyoruz.

 

» Haberin Devamı

Smart Start – STK’lar için Sosyal Girişimcilik Mikro Hibe Başvuru Çağrısı

Güncelleme Tarihi 25.05.2016

Smart Start Projesi; Avrupa Birliği - Sivil Toplum Hizmetleri ve Medya Programı 2014-2015 tarafından desteklenen bölgesel bir proje. Projenin amacı; Türkiye, Sırbistan, Karadağ, Makedonya ve Bosna Hersek'teki sivil toplum kuruluşları (STK) için sosyal girişimciliğe fırsat veren bir ortamın yaratılmasına yardımcı olmak ve STK’ların sürdürülebilirliğini ve sosyal etkisini geliştirmek. Proje, Batı Balkan Ülkeleri ve Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından yürütülüyor. Konsorsiyum üyeleri: Centre for Civil Society Promotion - CCSP (Bosna Hersek), Centre for Research and Policy Making (Makedonya), Institute for entrepreneurship and economic development (Karadağ), Centre for Development of Non-Profit Sector (Sırbistan) ve Yaşama Dair Vakıf - YADA (Türkiye). Partner organizasyon: CEDRA HR (Hırvatistan)

» Haberin Devamı

Gelecek Turizmde Hibe Başvuruları Başladı

Güncelleme Tarihi 17.05.2016

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes işbirliğinde hayata geçirilen Gelecek Turizmde’nin 2016 dönemi başvuruları başladı.

3 Mayıs – 1 Temmuz tarihleri arasında alınacak başvurular içinden seçilecek 3 sürdürülebilir turizm fikrine, fon desteğinin yanı sıra eğitim, planlama, iletişim ve danışmanlık desteği sağlanacak.

» Haberin Devamı

Uluslararası Kadın Sağlık Koalisyonu (IWHC) Hızlı Müdahale Fonu

Güncelleme Tarihi 16.05.2016

IWHC, Hızlı Müdahale Fonu örgütlerin eşsiz, beklenmedik ve zaman kısıtlaması olan fırsatlara stratejik biçimde cevap vermelerini ve harekete geçmelerini sağlayan hızlı bir müdahale fonu geliştirdi. Hızlı Müdahale Fonu cinsel, üreme ile ilgili sağlığı ve hakları (SRHR) geliştirmek için fırsatlardan yararlanan ya da tehditlere ve engellere müdahale eden eylemleri destekler.

» Haberin Devamı

Çatışma Bölgelerinde Çocuk Çalışmalarına Destek

Güncelleme Tarihi 15.05.2016

Anadolu Kültür ve Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği (SKYGD) çocukların çatışma ve şiddet ortamından en çok etkilendiği, başta Diyarbakır, Mardin, Şırnak olmak üzere bölgedeki yerleşim yerlerinde, çocuklarla kültür sanat çalışmalarını desteklemek için küçük bir destek programı başlatıyor.

» Haberin Devamı

Yaratıcı Avrupa - Mülteci Entegrasyon Projeleri için Teklif Çağrısı

Güncelleme Tarihi 24.03.2016

Yaratıcı Avrupa sektörler arası mülteci entegrasyon projeleri için teklif çağrısı yayınlandı.

» Haberin Devamı

2016 Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Fonu (IFCD)

Güncelleme Tarihi 24.03.2016

2016 Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Fonu (IFCD) teklif çağrısı yayınlandı.

» Haberin Devamı

Sivil Toplum Kuruluşları için Proje Yardımları Programı

Güncelleme Tarihi 22.03.2016

Sivil Toplum Kuruluşları için Proje Yardımları Programı teklif çağrısı yayınlandı.

» Haberin Devamı

Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.