Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Hibe Duyuruları

STÖ'lerin başvurusuna açık hibeleri her hafta araştırıyor, kısa özetlerini Türkçe'ye çeviriyor, web sitemizde yayınlıyoruz. Başvurudan önce mutlaka hibe veren kurumun web sayfasına giderek bilgileri teyit ediniz. 

Sivil toplumdan haberlerin, hibe ve kaynak duyurularının derlendiği haftalık bültenimize https://bit.ly/STGMposta adresinden kaydolabilirsiniz.

Teşekkürler!

Çukurova Kalkınma Ajansı 2018 yılı Fizibilite Destek Programı

Güncelleme Tarihi 22.10.2018

Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından yürütülecek olan 2018 yılı Fizibilite Destek Programı için başvurular başladı. Program kapsamında minimum 25 bin maksimum 300 bin maddi destek sağlanacak. Elektronik başvurular için son tarih 24 Aralık 2018 saat: 17:00. 

» Haberin Devamı

American Councils for International Education Burs Programı

Güncelleme Tarihi 10.10.2018

American Councils for International Education; Türkiye, Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan ve Moldovya’daki genç profesyonellere Amerika’daki süreçleri yasama perspektifinden doğrudan gözlemleme fırsatı sunuyor.

» Haberin Devamı

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı 1 Aralık Gençlik Fonu

Güncelleme Tarihi 09.10.2018

Gençlerin üreme sağlığı alanında hak sahibi bireyler olarak güçlenmesini amaçlayan bir program olan Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAP Vakfı) 1 Aralık Gençlik Fonu'na başvurular başladı. Fon kapsamında, gençlik örgütlerinin ve gruplarının üreme sağlığı, cinsel sağlık, üreme hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilişkili bir çerçevede “güvenli cinsellik” temalı proje ve etkinlikleri desteklenecek.

» Haberin Devamı

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2.Teklif Verme Çağrısı Yayınlandı

Güncelleme Tarihi 03.10.2018

Sürdürülebilir büyüme ve ortak çevre koruma ile Karadeniz havzası bölgelerindeki halkın refahını arttırmak amacıyla hazırlanan Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği 2014-2020 Programı dönemi 2.Teklif Verme Çağrısı Hibe Başvuru Rehberi ve ekleri yayınlandı. Programa son başvuru tarihi Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği 2014-2020 Programı 2.Teklif Verme Çağrısı Hibe Başvuru Rehberi ve ekleri yayınlanmıştır. Son başvuru tarihi 31 Ocak 2019 14:00 olarak belirlendi. 

» Haberin Devamı

The Minor Foundation for Major Challenges Hibe Çağrısı

Güncelleme Tarihi 03.10.2018

Sera gazı emisyonlarının azaltılması için politika üretme ve kamuoyu etkileme çalışmaları yapan projelere hibe veren The Minor Foundation for Major Challenges 2016-2018 dönemi için hibe desteklerini sürdürüyor.

» Haberin Devamı

France Libertés – Danielle Mitterrand Vakfı Teklif Çağrısı

Güncelleme Tarihi 03.10.2018

France Libertés –Danielle Mitterrand Vakfı, su ve iklim arasındaki ilişkiyi teşvik eden projeleri desteklemek için çağrıda bulunuyor.

Hibe kapsamında 8 bin ila 12 bin euro arasında destek verilecek. Son başvuru 26 Ekim 2018. 

» Haberin Devamı

İzmir Kalkınma Ajansı'ndan Fizibilite Desteği

Güncelleme Tarihi 03.10.2018

İzmir Kalkınma Ajansı 2 Milyon TL bütçeli 2018 Yılı Fizibilite Destek Programını ilan etti.  Hibe kapsamında başarılı bulunan projelere en az 20.000, en çok 200.000 TL destek verilecek. Proje uygulama süresinin ise 12 ay olması öngörülüyor. İlgilenen projelerin 24 Aralık 2018 saat 17:00’ye kadar teslim edilmesi gerekiyor. 

» Haberin Devamı

İnsani Yenilik Fonu

Güncelleme Tarihi 26.09.2018

Cinsiyet bazlı şiddet hakkında bilgilendirmek, yeni bakış açıları ve içgörüler yaratmak amacıyla tasarlanan "Cinsiyet Bazlı Şiddet Programlarının Acil Durumlardaki Etkisini Ölçmek İçin Yerel Bir Bakış Açısı Programı" amacı bağlamında her biri 50,000 poundluk bağışlarla 5 konsorsiyumu destekleyecek.

Fon, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SİDA) ve İngiltere Uluslararası Kalkınma Departmanı (DFID) tarafından doğrudan destekleniyor.

Son başvuru tarihi 7 Ekim 2018. 

» Haberin Devamı

Türk-İsveç İş Birliği Birimi 2019 Yılı Projeleri İçin Hibe Çağrısı

Güncelleme Tarihi 24.09.2018

Türkiye ve İsveç arasındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla faaliyet gösteren Türk-İsveç İş Birliği Birimi hibe çağrısı yaptı. Başvurular için son tarih 22 Ekim 2018. 

İstanbul İsveç Sarayı’nda yer alan Birimin misyonu tüm Türkiye’yi kapsayan projeleri sivil toplum örgütleri ile iş birliği kurarak desteklemek ve kamusal tartışma alanı sağlamaktır.  Birimin faaliyetleri, İsveç'in Doğu Avrupa, Batı Balkanlar ve Türkiye ile olan reform iş birliğinin sonuç odaklı stratejisiyle (2014-2020) yönlendirilmektedir. Stratejiye buradan ulaşabilirsiniz.

Birimin odaklandığı hedefler, stratejiye bağlı olarak, aşağıdaki gibidir:
• Daha çoğulcu bir sivil toplumu ve demokratik hesap verebilirliği sağlamak.
• Türkiye’nin insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve ayrımcılık alanındaki uluslararası ve ulusal sorumluluklarını (AB toplumsal cinsiyet eşitliği stratejisini dahil ederek) daha iyi yerine getirmesini sağlamak.
• Kadınların ve erkeklerin kendi hayatlarını ve toplumu şekillendirebilmeleri için aynı güce ve olanaklara sahip olmalarını sağlamak.

 

» Haberin Devamı

Çocuk Çalışmaları İçin Destek Programı’ndan Küçük Hibe Çağrısı

Güncelleme Tarihi 13.09.2018

Anadolu Kültür, Batman, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Şırnak ve Van’da, çocuklarla psiko-sosyal destek odaklı kültür sanat çalışmaları yürüten sanatçı, öğretmen/eğitmen, psikolog, aktivist ve sivil toplum çalışanlarını desteklemeyi amaçlayan Çocuk Çalışmaları için 15 Eylül 2018 – 15 Eylül 2019 tarihleri arasında başvuruya açık kalacak Küçük Hibe için çağrı yaptı. Program süresince her ay 6 projeye, malzeme (fotoğraf makinesi, resim defteri, boyalar vb.) ve ulaşım giderleri için maksimum 2.000 TL küçük hibe sağlanacak. Ayrıca, başvuranların talep etmesi halinde, Anadolu Kültür’ün proje ekibi tarafından proje başvurusu hazırlama, yürütme, iletişim, raporlama, arşivleme gibi süreçler için danışmanlık desteği de verilecek ve iyi örneklerin diğer bölgelerde de uygulanabilmesine yönelik yöntemler geliştirmek üzere proje ekipleri arasında bir iletişim ağı sağlanacak.

» Haberin Devamı

Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.