Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Hibe Duyuruları

STÖ'lerin başvurusuna açık hibeleri her hafta araştırıyor, kısa özetlerini Türkçe'ye çeviriyor, web sitemizde yayınlıyoruz. Başvurudan önce mutlaka hibe veren kurumun web sayfasına giderek bilgileri teyit ediniz. 

Sivil toplumdan haberlerin, hibe ve kaynak duyurularının derlendiği haftalık bültenimize https://bit.ly/STGMposta adresinden kaydolabilirsiniz.

Teşekkürler!

Avustralya Büyükelçiliği Doğrudan Yardım Programı

Güncelleme Tarihi 14.09.2017

Doğrudan Yardım Programı(DAP), bireylere, toplum gruplarına ve yerel ve uluslarası STK’lara, devlet kurumlarına, akademik kuruluşlara veya diğer kar amacı gütmeyen ve toplum düzeyinde kalkınma faaliyetlerinde bulunan ve proje yararlanıcılarının proje tanımlamasına ve uygulamasına dahil olduğu işletmelere açık olan küçük ölçekli esnek  hibe programıdır.

» Haberin Devamı

UN Women’dan Türkiye’ye Yönelik Üç Teklif Çağrısı

Güncelleme Tarihi 13.09.2017

Birleşmiş Milletler’in toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışan birimi UN Women, Bölgesel “Batı Balkanlar ve Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddeti Sonlandırma: Normları Uygulama, Zihinleri Değiştirme” Programı’nın uygulanmasına katkı sağlamak amacıyla, yalnızca Türkiye’ye yönelik üç teklif çağrısı yayımladı. Program, özellikle Batı Balkanlar'da ve Türkiye'deki en dezavantajlı kadın gruplarına odaklanarak kadınlara karşı cinsiyete dayalı ayrımcılığa ve şiddete son vermeyi amaçlıyor.

» Haberin Devamı

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye - Hibe Programları

Güncelleme Tarihi 13.09.2017

5. Ülke Programı ve Suriye İnsani Yardım Programı çerçevesinde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, sivil toplum kuruluşları1 ve kar amacı gütmeyen toplum temelli örgütleri2 aşağıda belitilen Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu çalışma alanlarında kapasite oluşturmak/geliştirmek için (üç aydan bir yıla ve 30,000 $'a kadar) hibe başvurusu yapmaya davet etmektedir.

» Haberin Devamı

Çocuk Fonu Başvurularınızı Bekliyor

Güncelleme Tarihi 11.09.2017

Sivil toplum kuruluşlarına (STK) hibeler yoluyla katkı sağlamayı amaçlayan Sivil Toplum için Destek Vakfı, yeni bir hibe programı olan Çocuk Fonu’nu STK’ların başvurularına açıyor.

» Haberin Devamı

Sivil Toplum Sektörü – Teklif Çağrısı: Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı

Güncelleme Tarihi 04.07.2017

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik olarak uygulanacak olan “Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı” teklif çağrısı yayınlandı.

» Haberin Devamı

Sivil Toplum Sektörü – Teklif Çağrısı: Yerel STK’lar Hibe Programı

Güncelleme Tarihi 22.06.2017

Sivil toplum kuruluşları, Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından ülkemizin AB üyeliği sürecinde en önemli aktörlerden biri olarak kabul edilmektedir. Bu önemin bir göstergesi olarak, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci döneminde, “sivil toplum” ayrı bir öncelik alanı olarak kabul edilmiştir. Bu dönemde yaklaşık 190 milyon Avro tutarında kaynağın sivil toplumun ve sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi için kullandırılması öngörülmektedir.

Bu kapsamda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yerel STK’lara yönelik olarak uygulanacak olan “Yerel STK’lar Hibe Programı” teklif çağrısı yayınlanmıştır.

» Haberin Devamı

Sivil Düşün Aktivist Programı Destekleri

Güncelleme Tarihi 19.06.2017

Sivil Düşün AB Programı’nın ayni olarak karşıladığı Aktivist Programı desteklerine, Etkinlik/Toplantı, Hareketlilik ve Ağ Oluşturma, Örgütlenme, Kampanya ve İletişim başlıkları altında beş kategoride başvuru yapabilirsiniz. 

» Haberin Devamı

BM Kadın Birimi ‘UN Women’ çağrıda bulundu

Güncelleme Tarihi 07.06.2017

Birleşmiş Milletler’in toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesi için çalışan BM Kadın Birimi, UN Women, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan sivil toplum örgütleri, ağlar ve platformlara teklif çağrısında bulundu.

» Haberin Devamı

ABD Türkiye Büyükelçiliği Küçük Hibeler Programı Duyurusu

Güncelleme Tarihi 05.06.2017

Aşağıdaki projeleri desteklemek için finansman sağlanmaktadır.

ABD-Türkiye Ortak Değerlerinin Güçlendirilmesi - Amerikan kültürünü tanıtacak, karşılıklı anlayış geliştirecek müzik, sanat, spor ve eğitim de dahil olmak üzere insan haklarını, kadınların ve gençlerin güçlenmesini, azınlıkların çeşitliliğini ve kabulünü destekleyen projeler

Ekonomik Refahın Güçlendirilmesi - ABD ve Türkiye arasındaki ticareti ve yatırımı teşvik eden, Türk gençleri için bilim, teknoloji, mühendislik ve matematiği (STEM) destekleyen projeler

Kültürler Arası Anlayışın Oluşturulması - Türk ve Amerikan toplulukları arasında anlayışın geliştirilmesi için kültürel, eğitimsel ve kültürel bilinçlendirme faaliyetleri yapan projeler

Gençlere Yönelik Projeler - Gençleri hedef alan, fikirleri paylaşma ve birlikte çalışmayı destekleyen projeler. Ekonomik açıdan dezavantajlı genç nüfusu hedef alan projeler daha olumlu karşılanacaktır.

İhmal Edilen/Ötekileştirilen Topluluklara Yönelik Projeler - Ekonomik açıdan dezavantajlı toplulukları, göçmenleri ve büyük metropol alanları dışındaki nüfusu hedefleyen projeler

» Haberin Devamı

Kanada Yerel Girişimler Fonu

Güncelleme Tarihi 05.06.2017

Kanada Yerel Girişimler Fonu (CFLI), Kanada Hükümeti'nin kalkınma yardımı zarfının önemli bir bileşenidir. CFLI, Kanada Hükümeti'nin bölgedeki sosyo-ekonomik ve politik bağlamı göz önünde tuturak dünyadaki önceliklerini yansıtan aşağıdaki tematik alanlardaki girişimleri Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Suriye ve Türkmenistan'da desteklemesini sağlamaktadır.

» Haberin Devamı

Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.