Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Hibe Duyuruları

STÖ'lerin başvurusuna açık hibeleri her hafta araştırıyor, kısa özetlerini Türkçe'ye çeviriyor, web sitemizde yayınlıyoruz. Başvurudan önce mutlaka hibe veren kurumun web sayfasına giderek bilgileri teyit ediniz. 

Sivil toplumdan haberlerin, hibe ve kaynak duyurularının derlendiği haftalık bültenimize https://bit.ly/STGMposta adresinden kaydolabilirsiniz.

Teşekkürler!

Krizden Etkilenen Suriye Halkına Destek Programı (Faz II)

Güncelleme Tarihi 25.06.2014

Teklif çağrısının genel amacı Suriye halkına krizin etkileri ile baş etme ve barışçıl ve demokratik bir geçiş dönemine destek olmayı amaçlamaktadır.

Hibe çağrısının özel amaçları :

1. Kalkınma ihtiyaçlarının (insani yardımı kapsamayan) belirleme ve Suriye halkının krizle baş etme süreçlerini desteklemek
2. Topluluk düzeyinde kalkınma ve sosyal uyum süreçlerine topluluk düzeyinde katkı vermek.
3. Suriye’de bulunan STÖ’lerin koordinasyonu ve kapasite geliştirme olarak tanımlanmıştır.

» Haberin Devamı

2014 Yılı Engelliler Destek Programı (EDES) Projeleri Teklif Çağrısı Başladı

Güncelleme Tarihi 18.06.2014

Amasya, Artvin, Bartın, Bayburt, Bolu, Çankırı, Çorum, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon ve Zonguldak illerinde 2014 Yılı EDES Proje Teklif Çağrısı başlamıştır.

2011 ve 2012 yıllarında Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan Amasya, Artvin, Bayburt, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon illerinde (11 il) uygulanan EDES Programına 2013 yılında Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop, ve Zonguldak illeri, 2014 yılında ise Çankırı, Kırıkkale Kırşehir ve Nevşehir illeri dahil edilmiştir.

Son başvuru tarihi 01 EYLÜL 2014’tür.

» Haberin Devamı

"Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme" Faaliyeti Başvuru Çağrısı

Güncelleme Tarihi 18.06.2014

Kapasite Geliştirme Projeleri, Program Ülkeleri ve Ortak Ülkelerde gençlik alanında faal olan çok taraflı ortaklıklara dayanan ulusötesi işbirliği projeleridir. Bunlar eğitim ve öğretimin diğer alanlarından ve diğer sosyo-ekonomik sektörlerden kurum/kuruluşları da kapsayabilir. Gençlik Kapasite-Geliştirme Projelerinin amaçları şu şekildedir:

Dünyanın farklı bölgelerinden gelen Program Ülkeleri ve Ortak Ülkeler arasında gençlik alanındaki işbirliğini ve değişimleri teşvik etmek,
Ortak Ülkelerde gençlik çalışmasının, yaygın öğrenmenin ve gönüllüğünün kalitesi ve tanınması konusunda iyileşme sağlamak; diğer eğitim sistemleri, işgücü piyasası ve toplum ile olan sinerjilerini ve tamamlayıcılıklarını geliştirmek,
Bölgesel seviyede (başka bir deyişle dünya bölgelerinin içinde ve arasında) yaygın öğrenme hareketliliği tasarıları ve programlarının geliştirmesini, test edilmesini ve başlatılmasını teşvik etme,
Özellikle imkanı kısıtlı gençleri hedefleyerek, katılımcıların yeterlilik seviyelerini iyileştirmek ve topluma aktif katılımlarını teşvik etmek amacıyla, Program Ülkeleri ve Ortak Ülkeler arasında ulusötesi yaygın öğrenme hareketliliğini desteklemek.

» Haberin Devamı

Kadın Dostu Kentler 2014 Yılı Hibe Programı Başvuruları Başladı

Güncelleme Tarihi 11.04.2014

Kadin Dostu Kentler 2 Projesinin uygulandığı 12 ilde Yerel Eşitlik Eylem Planlarını (YEEP) hayata geçirmek ve bu planların uygulamasını desteklemek amacıyla 2014 Yılı Hibe Programı başvuruları başlamıştır.


Program illerinde kurulmuş olan, faaliyet gösteren ve programın koşullarını sağlayan sivil toplum örgütlerinin başvurusuna açık hibe program kapsamında proje başına 25000 Türk Lirası (TL) hibe desteği sağlanacaktır. Program için son başvuru tarihi 23 Mayıs 2014’tür.

» Haberin Devamı

Hrant Dink Vakfı'ndan Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu

Güncelleme Tarihi 11.03.2014

Hrant Dink Vakfı olarak, iki komşu ülke halkı arasında doğrudan temasların artırılması ve her alanda işbirliklerinin teşvik edilmesi amacıyla Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’nu açıyoruz.

» Haberin Devamı

Türkiye'nin Canı Hibe Programı

Güncelleme Tarihi 08.11.2013

WWF-Türkiye’nin, yerel doğa koruma projelerini desteklemek amacıylabaşlattığı Türkiye’nin Canı Hibe Programı’nın, ikinci dönem proje başvuruları 2 Eylül 2013 tarihinde başladı. Biyolojik çeşitliliğimizi oluşturan önemli türler ve doğal yaşam alanlarının korunması için yerel sivil toplum kuruluşlarınca geliştirilecek projeler için son başvuru tarihi 29 Kasım 2013 saat  17:00.

» Haberin Devamı

Veolia Environnement Vakfı Hibeleri

Güncelleme Tarihi 02.07.2013

Veolia Environnement Vakfı; insani acil durumlar ve kalkınma yardımı, sosyal uyum ve iş danışmanlığı, çevre koruma ve biyolojik çeşitliliğin korunması konuları üzerine proje yürütenlere hibe sağlamaktadır.

» Haberin Devamı

Kadınlar için Küresel Hibe

Güncelleme Tarihi 28.03.2013

Küresel Kadın Vakfı, Kadınlar için Küresel Hibe kapsamında, kadın gruplarının güçlendirilmesi ve kadının insan haklarının kuvvetlendirilmesi amacıyla 500 Dolardan 20.000 Dolara kadar küçük ve orta ölçekli hibeler vermektedir.

» Haberin Devamı

MATRA Programı Hibe Desteği

Güncelleme Tarihi 21.06.2012

Matra Programı bir sosyal dönüşüm programı olup Orta ve Doğu Avrupa ile Türkiye’de Sosyal alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarına ve yerel yönetimlere yönelik bir fon imkanı sunar.

» Haberin Devamı

Avustralya Büyükelçiliği Doğrudan Yardım Programı (Dap)

Güncelleme Tarihi 16.06.2011

Doğrudan Yardım Programı nedir?

Avustralya Büyükelçiliği’nin Doğrudan Yardım Programı (DAP), insani zorluklara uzun vadede ve sürdürülebilir bir biçimde yönelmeyi amaçlayan esnek ve küçük hibelerdir.

» Haberin Devamı

Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.