Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Hibe Duyuruları

STÖ'lerin başvurusuna açık hibeleri her hafta araştırıyor, kısa özetlerini Türkçe'ye çeviriyor, web sitemizde yayınlıyoruz. Başvurudan önce mutlaka hibe veren kurumun web sayfasına giderek bilgileri teyit ediniz. 

Sivil toplumdan haberlerin, hibe ve kaynak duyurularının derlendiği haftalık bültenimize https://bit.ly/STGMposta adresinden kaydolabilirsiniz.

Teşekkürler!

MATRA ve İnsan Hakları Programı

Güncelleme Tarihi 06.12.2016

MATRA ve İnsan Hakları dairesi hukuk devletinin tabi olduğu çoğulcu ve demokratik bir topluma geçişte Türkiye'yi desteklemektedir.

» Haberin Devamı

ABD Büyükelçiliği Küçük Hibe Programı

Güncelleme Tarihi 02.12.2016

ABD Büyükelçiliği Küçük Hibe Programı başvuruları başladı. STÖ'lerin de başvurabildiği program kapsamında 15.000$'a projeler destekleniyor. Son başvuru tarihi 6 Ocak 2017

» Haberin Devamı

STK’lar, Çocuk ve Gençlik Gruplarına Yönelik Küçük Destek Programı

Güncelleme Tarihi 02.12.2016

Çocuklarla Birlikte Daha Güçlü Çalışmaları kapsamında Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ortaklık Ağı, Çocuğa Yönelik Ticari Cinsel Sömürü ile Mücadele Ağı ve Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı’na ve Türkiye’deki tüm çocuk gruplarına açık olan Küçük Destek Programı açılmıştır.

» Haberin Devamı

Birleşmiş Milletler Demokrasi Fonu Başvuruları Başladı

Güncelleme Tarihi 29.11.2016

Birleşmiş Milletler Demokrasi Fonu (UNDEF) sivil toplum örgütlerini proje desteğine başvurmaya davet ediyor. Proje başvuruları 18 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında on-line olarak www.un.org/democracyfund adresinden yapılabilir. Başvuranlar için kılavuz, sıkça sorulan sorular ve öğrenilmiş derslerle ilgili ayrıntılı bilgileri aşağıdaki linkte bulabilirsiniz:

» Haberin Devamı

FRIDA - Genç Feminist Fonu Başvuruları Başladı

Güncelleme Tarihi 14.10.2016

FRIDA - Genç Feminist Fonu sosyal adalet hareketlerini ve gündemi geliştirmek için, özellikle global genç feminist aktivizmini desteklemeye odaklanmış gençlerin önderliğindeki tek fondur. FRIDA dünya çapında genç kadınlara ve trans gençlere yeni kaynaklar ve olanaklar sunmak için oluşturulmuştur.

» Haberin Devamı

Avustralya Büyükelçiliği Doğrudan Yardım Programı

Güncelleme Tarihi 25.09.2016

Ankara’da bulunan Avustralya Büyükelçiliği Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’daki Doğrudan Yardım Programını (DAP) yürütmektedir.

Elçiliğin 2016-17 dönemi DAP programı 17 Ağustos tarihinden itibaren açılmıştır. Başvurular 25 Eylül 2016 geceyarısı sona erecektir.

» Haberin Devamı

Sivil Toplum için Destek Vakfı Hibe Programı

Güncelleme Tarihi 09.09.2016

Sivil Toplum için Destek Vakfı, hibe programları aracılığıyla sivil toplum kuruluşlarına (STK) kapasite gelişimi, sürdürülebilirlik ve proje bazlı çalışmalarda katkı sağlamayı amaçlar.

Hibe desteklerine vakıflar, dernekler ve kooperatifler başvurabilir.
Başvuran STK’ların dezavantajlı kesimlerin toplumsal katılımını geliştiren ve/ ya da sosyal refahını arttıran alanlarda çalışıyor olması gerekmektedir.

» Haberin Devamı

Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Avrupa Aracı: 2016 Küresel Teklif Çağrısı

Güncelleme Tarihi 24.08.2016

Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Avrupa Aracı, sivil toplumun politik reformlar ve insan haklarının savunulmasında etkin bir güç olması için tasarlandı. Aşağıdaki alanlarda teklif çağrısı gönderebileceğiniz programa ön tekliflerin gönderilmesi için son tarih  14/10/2016 Brüksel saatiyle 16:00 (Türkiye saatiyle 17:00).

» Haberin Devamı

TAP Vakfı Gençlik Fonu

Güncelleme Tarihi 12.08.2016

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı'nın (TAP Vakfı) Gençlik Çalışmaları Fonu, gençlerin üreme sağlığı alanında hak sahibi bireyler olarak güçlenmesini destekleyen bir programdır. Bu fon kapsamında, gençlik örgütlerinin ve gruplarının üreme sağlığı, cinsel sağlık, üreme hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilişkili alanlardaki proje ve etkinliklerine destek olunacaktır.
TAP Vakfı Gençlik Çalışmaları Fonu’nun amacı, yerel düzeyde gençlerin üreme sağlığı ve hakları alanında hak sahibi bireyler olarak güçlenmesi ve bunun için geliştirecekleri fikirleri hayata geçirecek bir destek mekanizmasının oluşturulmasıdır.
TAP Vakfı Gençlik Çalışmaları Fonu öncelikli olarak toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında gençlerin üreme sağlığı hizmetlerine erişimi ve uluslararası standartlar çerçevesinde sahip oldukları haklara dair farkındalığı arttırıcı çalışmaları destekler.

» Haberin Devamı

GEF Küçük Destek Programı SGP Proje Çağrısı – Başvuru Çerçevesi

Güncelleme Tarihi 03.08.2016

GEF Küçük Destek Programı SGP Nedir?

Küresel Çevre Fonu (Global Environment Facility - GEF), 1992 yılında BM Çevre ve Kalkınma Konferansı sonrası, küresel çevre sorunlarıyla mücadele etmek ve Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik ve İklim Değişikliği Sözleşmelerine taraf olan ülkelerde bu sözleşmelerin uygulanmasına destek olmak temel hedefiyle oluşturulmuştur.
GEF'in uygulayıcı kurumları Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı'dır (UNEP). 1993 yılında Türkiye'de uygulanmaya başlayan GEF/SGP halen Dünya'da 127 civarında ülkede Birleşmiş Milletler Kalkınma Programınca (UNDP) uygulanmaktadır.
Küresel çevre sorunlarının ancak yerel ölçekte halkın katılımıyla çözülebileceğinden yola çıkan GEF/SGP, yerel koruma çalışmalarını ve sürdürülebilir kullanımını teşvik eden projeleri desteklemektedir.

» Haberin Devamı

Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.