Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Hibe Duyuruları

STÖ'lerin başvurusuna açık hibeleri her hafta araştırıyor, kısa özetlerini Türkçe'ye çeviriyor, web sitemizde yayınlıyoruz. Başvurudan önce mutlaka hibe veren kurumun web sayfasına giderek bilgileri teyit ediniz. 

Sivil toplumdan haberlerin, hibe ve kaynak duyurularının derlendiği haftalık bültenimize https://bit.ly/STGMposta adresinden kaydolabilirsiniz.

Teşekkürler!

The Minor Foundation for Major Challenges Hibe Çağrısı

Güncelleme Tarihi 03.10.2018

Sera gazı emisyonlarının azaltılması için politika üretme ve kamuoyu etkileme çalışmaları yapan projelere hibe veren The Minor Foundation for Major Challenges 2016-2018 dönemi için hibe desteklerini sürdürüyor.

» Haberin Devamı

France Libertés – Danielle Mitterrand Vakfı Teklif Çağrısı

Güncelleme Tarihi 03.10.2018

France Libertés –Danielle Mitterrand Vakfı, su ve iklim arasındaki ilişkiyi teşvik eden projeleri desteklemek için çağrıda bulunuyor.

Hibe kapsamında 8 bin ila 12 bin euro arasında destek verilecek. Son başvuru 26 Ekim 2018. 

» Haberin Devamı

İzmir Kalkınma Ajansı'ndan Fizibilite Desteği

Güncelleme Tarihi 03.10.2018

İzmir Kalkınma Ajansı 2 Milyon TL bütçeli 2018 Yılı Fizibilite Destek Programını ilan etti.  Hibe kapsamında başarılı bulunan projelere en az 20.000, en çok 200.000 TL destek verilecek. Proje uygulama süresinin ise 12 ay olması öngörülüyor. İlgilenen projelerin 24 Aralık 2018 saat 17:00’ye kadar teslim edilmesi gerekiyor. 

» Haberin Devamı

İnsani Yenilik Fonu

Güncelleme Tarihi 26.09.2018

Cinsiyet bazlı şiddet hakkında bilgilendirmek, yeni bakış açıları ve içgörüler yaratmak amacıyla tasarlanan "Cinsiyet Bazlı Şiddet Programlarının Acil Durumlardaki Etkisini Ölçmek İçin Yerel Bir Bakış Açısı Programı" amacı bağlamında her biri 50,000 poundluk bağışlarla 5 konsorsiyumu destekleyecek.

Fon, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SİDA) ve İngiltere Uluslararası Kalkınma Departmanı (DFID) tarafından doğrudan destekleniyor.

Son başvuru tarihi 7 Ekim 2018. 

» Haberin Devamı

Türk-İsveç İş Birliği Birimi 2019 Yılı Projeleri İçin Hibe Çağrısı

Güncelleme Tarihi 24.09.2018

Türkiye ve İsveç arasındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla faaliyet gösteren Türk-İsveç İş Birliği Birimi hibe çağrısı yaptı. Başvurular için son tarih 22 Ekim 2018. 

İstanbul İsveç Sarayı’nda yer alan Birimin misyonu tüm Türkiye’yi kapsayan projeleri sivil toplum örgütleri ile iş birliği kurarak desteklemek ve kamusal tartışma alanı sağlamaktır.  Birimin faaliyetleri, İsveç'in Doğu Avrupa, Batı Balkanlar ve Türkiye ile olan reform iş birliğinin sonuç odaklı stratejisiyle (2014-2020) yönlendirilmektedir. Stratejiye buradan ulaşabilirsiniz.

Birimin odaklandığı hedefler, stratejiye bağlı olarak, aşağıdaki gibidir:
• Daha çoğulcu bir sivil toplumu ve demokratik hesap verebilirliği sağlamak.
• Türkiye’nin insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve ayrımcılık alanındaki uluslararası ve ulusal sorumluluklarını (AB toplumsal cinsiyet eşitliği stratejisini dahil ederek) daha iyi yerine getirmesini sağlamak.
• Kadınların ve erkeklerin kendi hayatlarını ve toplumu şekillendirebilmeleri için aynı güce ve olanaklara sahip olmalarını sağlamak.

 

» Haberin Devamı

Çocuk Çalışmaları İçin Destek Programı’ndan Küçük Hibe Çağrısı

Güncelleme Tarihi 13.09.2018

Anadolu Kültür, Batman, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Şırnak ve Van’da, çocuklarla psiko-sosyal destek odaklı kültür sanat çalışmaları yürüten sanatçı, öğretmen/eğitmen, psikolog, aktivist ve sivil toplum çalışanlarını desteklemeyi amaçlayan Çocuk Çalışmaları için 15 Eylül 2018 – 15 Eylül 2019 tarihleri arasında başvuruya açık kalacak Küçük Hibe için çağrı yaptı. Program süresince her ay 6 projeye, malzeme (fotoğraf makinesi, resim defteri, boyalar vb.) ve ulaşım giderleri için maksimum 2.000 TL küçük hibe sağlanacak. Ayrıca, başvuranların talep etmesi halinde, Anadolu Kültür’ün proje ekibi tarafından proje başvurusu hazırlama, yürütme, iletişim, raporlama, arşivleme gibi süreçler için danışmanlık desteği de verilecek ve iyi örneklerin diğer bölgelerde de uygulanabilmesine yönelik yöntemler geliştirmek üzere proje ekipleri arasında bir iletişim ağı sağlanacak.

» Haberin Devamı

Jack Kimmel Uluslararası Hibe Programı

Güncelleme Tarihi 07.09.2018

Kanada TREE Fonu tarafından desteklenen ve Jack Kimmel onuruna verilen destek dünyanın dört bir yanından ağaç yetiştiriciliği ve kent ormancılığı alanlarında araştırma yürütenlere katkı sağlamayı hedefliyor. Hibe programında Amerika Birleşik Devletleri dışında çalışan araştırmacılara öncelik verilirken, hibe turaı maksimum 10 bin Euro olarak belirlendi. Hibe programı için başvurular 1 Ekim 2018'de sona erecek. 

» Haberin Devamı

Roberto Cimetta Fonu TAMTEEN Destek Programı

Güncelleme Tarihi 07.09.2018

Sanatçıların ve kültür operatörlerinin uluslararası hareketliliği ve değişimi bağlamında destek veren Roberto Cimetta Fonu'nun TAMTEEN destek programı için başvurular devam ediyor. Türkiye de dahil olmak üzere Arabistan ve Orta doğu coğrafi bölgesindeki kültür ve sanat örgütlerinin ve/veya sanatçı kolektiflerinin güçlendirmeyi ve yerel projeler geliştirmeyi hedefleyen fon için son başvuru tarihi 30 Eylül 2018. 

» Haberin Devamı

Yeni Film Fonu 2018 İkinci Başvuru Dönemi Başladı

Güncelleme Tarihi 05.09.2018

Anadolu Kültür ve !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali ortaklığıyla kurulan ve değişime yol açan, insan haklarını, eşitlik ve özgürlüğü ilke edinen belgesel filmlere destek veren Yeni Film Fonu'nun 2018 ikinci başvuru dönemi başladı. 

Başvurular 05 Eylül - 15 Ekim 2018 tarihleri arasında http://www.yenifilmfonu.org/tr/basvuru-formu adresinden gerçekleştirilebilecek. 

» Haberin Devamı

UN Woman Suriyeli Kadın ve Kız Çocuklarının Güçlendirilmesi Teklif Çağrısı

Güncelleme Tarihi 29.08.2018

Birleşmiş Milletler’in toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışan birimi UN Women kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet, toplumsal katılım, uyuşmazlık çözümü, sosyal içerme, kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması, mültecilerle çalışan sivil toplum kuruluşlarını ve akademik kurumları birlikte çalışmaya çağırıyor.

Çağrı için lütfen tıklayınız. 

» Haberin Devamı

Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.