TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

e-kütüphane

STGM olarak sivil toplum aktörleri ve örgütlerinin çalışmaları kapsamında hazırladıkları dökümanları, raporları, rehberleri düzenli olarak tarıyor ve sanal kütüphanemizde arşivliyoruz.

Sivil toplum örgütleri olarak, sivil toplum alanında çalışmak isteyen kişilerin kolaylıkla ulaşabileceği bir kaynak olarak e-kütüphanemizde yayınlanmasını istediğiniz çalışmaları bilgi@stgm.org.tr adresinden bize ulaştırabilirsiniz.

Suriye’den Gelen Sığınmacılar Raporu Açıklandı

Güncelleme Tarihi 31.10.2013

Suriye’den İstanbul’a Gelen Sığınmacıları İzleme Platformu tarafından hazırlanan ve İstanbul’da yaşayan sığınmacıların sorunlarının irdelendiği Yok Sayılanlar; Kamp Dışında Yaşayan Suriye’den Gelen Sığınmacılar İstanbul Örneği raporu yayınlandı.

» Haberin Devamı

Van-Erciş Depreminin İkinci Yılında Durum Değerlendirme Raporu

Güncelleme Tarihi 24.10.2013

Van-Erciş Depreminin İkinci Yılında Durum Değerlendirme Raporu, 23 Ekim 2011 ve 9 Kasım 2011’de yaşanan depremlerin ardından bölgede - özelde çocukların yaşamını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen konuları ve- yaşananları görünür kılmak, mevcut durumun anlaşılmasına ve sorunların çözümüne katkıda bulunmak amacıyla Gündem Çocuk Derneği tarafından hazırlandı.

» Haberin Devamı

Bireysel ve Kurumsal Bağışçılar İçin Yasal ve Vergisel Düzenlemeler Rehberi

Güncelleme Tarihi 02.10.2013

TÜSEV'in yeni yayını "Bireysel ve Kurumsal Bağışçılar İçin Yasal ve Vergisel Düzenlemeler Rehberi" yayımlandı. 

» Haberin Devamı

Gezi Parkı Eylemleri: Türkiye’de Toplanma Özgürlüğü Hakkı Şiddet Kullanılarak Engelleniyor

Güncelleme Tarihi 02.10.2013

Uluslararası Af Örgütü'nün  “Gezi Parkı Eylemleri: Türkiye’de toplanma özgürlüğü hakkı şiddet kullanılarak engelleniyor” başlıklı raporu yayımlandı.

» Haberin Devamı

NHC:İÖG Ocak-Haziran 2013 Türkiye'de İnanç Özgürlüğü Hakkını İzleme Raporu

Güncelleme Tarihi 27.09.2013

Norveç Helsinki Komitesi: İnanç Özgürlüğü Girişimi (NHC:İÖG) olarak Türkiye'de Ocak-Haziran 2013 tarihleri arasında düşünce, din veya inanç özgürlüğü hakkı ile ilgili olarak yaşanan gelişmeleri uluslararası insan hakları hukukunu temel alarak değerlendirdiğimiz raporumuzu kamuoyunun ilgisine sunuyoruz.  İzleme raporunun amacı inanç özgürlüğü hakkına ilişkin sistematik bir değerlendirme yaparak kalıpları ortaya çıkarmak ve inanç özgürlüğü hakkının etkin bir şekilde korunması için atılması gereken adımlar konusunda öneriler sunmaktır.

» Haberin Devamı

İnsan Hakları Eğitimi:Kimlerle ve Nasıl?

Güncelleme Tarihi 27.09.2013

Ulaş Başar Gezgin bu makalesinde insan haklarının örgün eğitim içersinde öğrencilere hangi yöntemle, kimler tarafından öğretilmesi gerektiği sorununu tartışıyor.

» Haberin Devamı

Toplumsal Barışın İnşasında Öğretmenlerin Rolü – Kürt Meselesi Okula Nasıl Yansıyor?

Güncelleme Tarihi 25.09.2013

“Barış Sürecinde Bir Aktör Olarak Öğretmenlerin Desteklenmesi” başlıklı bu proje, ülkemizde on yıllardır süre giden  şiddet ve çatışmanın yarattığı travmatik ortamın eğitim alanı açısından tahlil edilmesini, değişim için politika önerilerinin geliştirilmesini ve ilköğretim dönemi öğretmenleri ile öğretmen  adaylarının bilgi ve beceri yönünden desteklenmesini amaçlamaktaydı. Helsinki Yurttaşlar Derneği , Boğaziçi Üniversitesi ve Muş Alparslan Üniversitesi ortaklığıyla ve Van 100. Yıl Üniversitesi
desteğiyle yürüttüğümüz proje, Şubat 2012 – Eylül 2013 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

» Haberin Devamı

TESEV "Yargı Paketleri: Hak ve Özgürlükler Açısından Bir Değerlendirme" Raporu

Güncelleme Tarihi 24.09.2013

TESEV, yargı reformu alanındaki çalışmalara “Yargı Paketleri: Hak ve Özgürlükler Açısından bir Değerlendirme” raporu ile devam ediyor.

» Haberin Devamı

"Türkiye’de Bireysel Özgürlükler" Raporu Yayınlandı

Güncelleme Tarihi 11.09.2013

Avrupa Birliği Türkiye Eski Büyükelçisi Marc Pierini'nin kaleme aldığı "Türkiye'de Bireysel Özgürlükler" raporu yayınlandı. 

» Haberin Devamı

LGBT Hak İhlalleri Emsal Dava Analizleri

Güncelleme Tarihi 02.09.2013

Bu rapor, SPoD’un seçtiği pilot davalara dair dava özet ve analizlerini içermektedir. Bu davalar seçilirken LGBT kamuoyunca önemli olan konular seçilmiştir.

» Haberin Devamı

Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.