TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

e-kütüphane

STGM olarak sivil toplum aktörleri ve örgütlerinin çalışmaları kapsamında hazırladıkları dökümanları, raporları, rehberleri düzenli olarak tarıyor ve sanal kütüphanemizde arşivliyoruz.

Sivil toplum örgütleri olarak, sivil toplum alanında çalışmak isteyen kişilerin kolaylıkla ulaşabileceği bir kaynak olarak e-kütüphanemizde yayınlanmasını istediğiniz çalışmaları bilgi@stgm.org.tr adresinden bize ulaştırabilirsiniz.

Denge ve Denetleme Ağı'ndan Türkiye’de Demokrasi Talebi Raporu

Güncelleme Tarihi 01.06.2020
Denge ve Denetleme Ağı (DDA), araştırma şirketi KONDA’nın 2010 yılından bu yana yaptığı kamuoyu araştırmalarına dayanarak “Türkiye’de Demokrasi Talebi” raporunu hazırladı. Türkiye vatandaşlarının demokrasi algısı ve refleksinin hangi aşamada olduğunu, demokratik kültürün ne oranda toplumsallaştığını analiz etmek amacıyla hazırlanan rapor 10 yıllık bir süreçte 250 bini aşkın kişiyle yüz yüze yapılan görüşmelerin sonuçlarıyla şekillendirildi. 
 
“Türkiye’de Demokrasi Talebi - Toplumda Demokrasi Talebi, Denge Denetleme Mekanizmaları Algısı ve Farkındalığı Hakkında Ölçüm” başlıklı raporda eşit vatandaşlık, ifade özgürlüğü, yerel yönetimler ve örgütlenme özgürlüğü gibi çeşitli başlıklar altında, Türkiye toplumunun son 10 yıl içinde nasıl bir algı oluşturduğu ele alındı.

» Haberin Devamı

COVID-19 Salgınının Kadınların Çalışma ve Hane Yaşamı Üzerine Etkileri Politika Raporu

Güncelleme Tarihi 01.06.2020

İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü, Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği'nin desteğiyle hazırladığı “Covıd-19 Salgınının Kadınların Çalışma ve Hane Yaşamı Üzerine Etkileri” başlıklı raporu kamuoyu ile paylaştı. 

» Haberin Devamı

MUDEM'den COVID-19 Krizi Sürecinde Türkiye’deki Mültecilerin Durum Analizi

Güncelleme Tarihi 22.05.2020
Mülteci Destek Derneği (MUDEM)mültecilerin pandemide yaşadıkları öğrenmek üzere Nisan ayında gerçekleştirdiği çalışmanın sonuçlarını paylaştı.
 
COVID-19 pandemisinin Türkiye’deki mülteciler üzerindeki etkisi ile ilgili ulusal ve uluslararası aktörler ve kamuoyunun bilgi ihtiyacının karşılanması amacıyla yürütülen çalışma kapsamında tele anket yöntemi ile nicel ağırlıklı veriler elde edildi. Raporda çalışmanın 12 Arapça ve 3 Farsça konuşan görüşmeci tarafından yürütüldüğü ve toplamda 385 hane ile görüşüldüğü bilgisi yer aldı. Hane başına yaşayan birey sayısının beş olarak tahmin edildiği durumda, söz konusu çalışmanın 2000 bireyi kapsadığı belirtildi.

» Haberin Devamı

COVID-19 Salgınının Türkiye’de Mülteciler Üzerindeki Etkilerinin Sektörel Analizi

Güncelleme Tarihi 21.05.2020
SGDD-ASAM, COVID-19 salgınının mülteciler üzerindeki etkilerine yönelik araştırmasının sonuçlarını paylaştı. 
 
Farklı hassasiyetlere sahip mülteci ve sığınmacıların koruma, sağlık, eğitim ve geçim kaynakları sektörlerinde, Covid-19 salgın sürecinden nasıl etkilendiklerini ve ihtiyaçlarını tespit edebilmek amacıyla “Covid-19 Salgınının Türkiye’de Yaşayan Mülteciler Üzerindeki Etkilerinin Sektörel Analizi” başlıklı bir çalışma gerçekleştiren SGDD-ASAM çalışma kapsamında 48 ilde 1162 kişiyle görüştü. 

» Haberin Devamı

İKSV’den Pandemiye Dair Politika Metni: Pandemi Sırasında Kültür-Sanatın Birleştirici Gücü ve Alanın İhtiyaçları

Güncelleme Tarihi 20.05.2020

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) kültür politikaları çalışmaları kapsamında "Pandemi Sırasında Kültür-Sanatın Birleştirici Gücü ve Alanın İhtiyaçları" başlıklı bir politika metni yayımladı.

COVID-19 pandemi koşullarında kültür-sanatın toplumsal rolünü vurgulayan metinde, farklı ülkelerde yaratıcı sektörleri destekleyen tedbirler özetleniyor. Türkiye’de kültürel alanda kamu desteğine ilişkin mevcut durum değerlendirildiği metinde öneriler de yer alıyor.

» Haberin Devamı

Suriyeli Kadınların Çalışma Deneyimleri ve Toplumsal Cinsiyet İlişkileri Raporu

Güncelleme Tarihi 20.05.2020

Göç Araştırmaları Derneği (GAR) Suriyeli kadın çalışanlarla ilgili İzmir, Gaziantep ve Mersin’de yapılan saha araştırmasının sonuçları “Suriyeli Kadınların Çalışma Deneyimleri ve Toplumsal Cinsiyet İlişkileri- Mecburiyet, Müzakere, Değişim” başlıklı raporla paylaştı.

» Haberin Devamı

İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı’ndan Çocukların Sokağa Çıkmalarına İlişkin Değerlendirme Notu

Güncelleme Tarihi 14.05.2020

İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı, COVID-19 pandemi önlemleri kapsamında 0-14 yaş aralığı için uygulanan sokağa çıkma yasağının Bakanlar Kurulu Kararınca 13 Mayıs 2020 tarihinde 11.00- 15.00 saatleri arasında izin verilmesi üzerine dair ebeveynlere yardımcı olmak için kısa bir değerlendirme notu hazırladı.

» Haberin Devamı

Önemsiyoruz Derneği Ceza İnfaz Kurumu Çalışanlarına Yönelik Eğitici Eğitimi Saha Raporunu Yayınladı

Güncelleme Tarihi 11.05.2020

Ceza ve Tevkifevlerinde olan çocuklarla çalışma yürüten Önemsiyoruz Derneği, geçtiğimiz Kasım ayında 12 farklı ilde ve 14 ceza kurumu bünyesinde 107 kamu kurumu çalışanı gerçekleştirdiği Ceza İnfaz Kurumu Çalışanlarına Yönelik Eğitici Eğitimi'nin saha raporunu yayınladı. 

» Haberin Devamı

Kalkınma Atölyesi "Salgının Mevsimlik Tarım İşçilerine ve Bitkisel Üretime Etkisi Raporu"nu Yayınladı

Güncelleme Tarihi 07.05.2020

Kalkınma Atölyesi, Uluslararası Çalışma Örgütü desteğiyle, koronavirüs salgınının Türkiye’de bitkisel üretim ve mevsimlik gezici tarım işçileri ve çocuklarına etkilerini raporladı. 

“Virüs mü Yoksulluk mu” başlığıyla raporlaştırılan çalışmada Mart ayından itibaren Türkiye’yi de etkisine alan COVID-19 pandemisinin farklı birçok iş kolunda üretimin durmasına ve/veya yavaşlamasına yol açtığı hatırlatılarak, “Bu alanlardan biri de tarımsal üretimdir. Yüzbinlerce işçi, her sene farklı ürünlerin üretim aşamalarını takiben ülke içinde yaklaşık on aya yayılan bir zaman boyunca gezici olarak çalışmaktadır. Salgını önlemeye yönelik tedbir kararları özellikle mevsimlik gezici tarım işçileri ve onların çocuklarının istihdam edildiği ürünleri ve farklı coğrafyalardaki üretim süreçlerini etkilemeye başlamıştır.” denildi. 

» Haberin Devamı

Habitus Sosyal Etki Derneği'nden Koronavirüs Algı Araştırması

Güncelleme Tarihi 07.05.2020

Pandemi günlerinde bir grup sosyal bilimci tarafından kurulan Habitus Sosyal Etki Derneği, COVID-19’un Türkiye’de nasıl kavrandığı ve nasıl yaşandığını anlamak için yaptığı araştırmanın raporunu kamuoyu ile paylaştı. 

Araştırma kapsamında Türkiye’nin farklı kesimlerinden 80 kişiyle görüntülü olarak birebir ve derinlemesine görüşmelerle yapıldı. Raporun tanıtımında "Farklı yaş gruplarını, sosyo ekonomik yapının içindeki farklı gelir gruplarını, umreden döneni, solcuyu, kentliyi, taşralıyı, Türkiye’nin farklarını ve farklılıklarını olabildiğince temsil edebilecek kişiler çalışmamıza dahil ettik. Bu rapor müzisyenin, tiyatrocunun, fabrika işçisinin, üniversite öğrencisinin, memurun, ev hanımının, beyaz yakalının, esnafın, taksicinin, barmenin ve diğerlerinin anlatılarının üzerinden yazılmıştır." denildi. 

» Haberin Devamı

Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.