TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

e-kütüphane

STGM olarak sivil toplum aktörleri ve örgütlerinin çalışmaları kapsamında hazırladıkları dökümanları, raporları, rehberleri düzenli olarak tarıyor ve sanal kütüphanemizde arşivliyoruz.

Sivil toplum örgütleri olarak, sivil toplum alanında çalışmak isteyen kişilerin kolaylıkla ulaşabileceği bir kaynak olarak e-kütüphanemizde yayınlanmasını istediğiniz çalışmaları bilgi@stgm.org.tr adresinden bize ulaştırabilirsiniz.

Türkiye’de ve dünyada kürtaj tartışmaları

Güncelleme Tarihi 10.06.2017

Kürtaj, Türkiye’de olduğu gibi dünyada da oldukça tartışmalı bir konu. Dünyada 73 ülkede serbest olan kürtaj, 68 ülkede ise yasak! 

» Haberin Devamı

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından "Kömür Atlası" yayımlandı

Güncelleme Tarihi 09.06.2017

Türkiye temsilciliği tarafından yayımlanan "Kömür Atlası"nın tanıtım yazısı şu şekilde:

» Haberin Devamı

‘Türkiye’de Otizm Spektrum Bozukluğu ve Özel Eğitim’ Raporu Çıktı

Güncelleme Tarihi 07.06.2017

Tohum Otizm Vakfı özel eğitim ve ilgili alanlarda eğitim gören öğrenciler, araştırma yapan akademisyenler, uzmanlar, aileler ve Türkiye’de otizmi ve özel eğitimi yakından tanımak isteyen tüm bireylere yönelik ‘Türkiye’de Otizm Spektrum Bozukluğu ve Özel Eğitim’ raporunu yayınladı.

» Haberin Devamı

Türkiye’de İklim Koruma Davaları ve Hukuki Durum Raporu 'Mart – Nisan 2017

Güncelleme Tarihi 07.06.2017

İklim adaletinin mevzuat, yurttaş davaları ve ÇED raporları boyutuyla görünümünün anlatılmaya çalışıldığı raporda; iklimin korunmasını iyi yaşama ve gelişme hakkıyla birlikte sağlayabilmek için, yurttaşların da etkin olduğu kamu politikalarının oluşturulmasının, yürütülmesinin ve takibinin önemli olduğu vurgulanıyor.

» Haberin Devamı

Toplum Gönüllüleri Vakfı Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Rehberi

Güncelleme Tarihi 07.06.2017

Toplum Gönüllüleri Vakfı Toplumsal Cinsiyet Anaakımlaştırma Programı kapsamında bir rehber kitapçık yayınladı.

» Haberin Devamı

Uluslararası Af Örgütü, “Gelecek Karanlık: Türkiye'de ihraç edilen kamu çalışanlarına yönelik sonu gelmeyen baskılar” başlıklı raporu yayınladı

Güncelleme Tarihi 05.06.2017

Uluslararası Af Örgütü yayımladığı raporunda Türkiye’de 100 binin üzerinde kamu çalışanının keyfi bir şekilde ihraç edildiğini belirterek, bu durumun ihraç edilenlerin yaşamları ve geçim kaynakları üzerinde yıkıcı bir etki yarattığını söyledi.

» Haberin Devamı

Cinsiyet Geçiş Kılavuzu - SPoD

Güncelleme Tarihi 05.06.2017

Trans kadın ve erkeklerin geçiş sürecine yönelik bilgi vermeyi amaçlayan bu yayın; SPoD 'un 2013 yılından beri devam ettirdiği trans grup terapisi toplantılarının ve danışmanlık hizmetinin bir devamı niteliğinde hazırlandı.

» Haberin Devamı

Türkiye'de Sivil Toplum ve Suriyeli Mülteciler

Güncelleme Tarihi 13.05.2017

Yurttaşlık Derneği, Türkiye genelinde dört şehirde (İstanbul, Ankara, İzmir ve Gaziantep) gerçekleştirdikleri bir yıllık araştırma projelerini yayınladı. Çalışma, sivil toplumun ülkedeki Suriyelilere nasıl yanıt verdiğini anlamayı hedefliyor.

» Haberin Devamı

“Mülteci Çocukların Eğitimi için Geliştirilecek Politika Hak Temelli Olmalı”

Güncelleme Tarihi 04.05.2017

ERG’nin Bir Arada Yaşamı ve Geleceği Kapsayıcı Eğitimle İnşa Etmek raporunda, Türkiye’yi komşularının ve iç güçlerin tehdidi altında gösteren söylemin çokkültürlü bir toplum duygusu oluşturulmasının önünde bir engel oluşturduğu vurgulanıyor.

» Haberin Devamı

Suriyelilere Mültecilere Yönelik Bilgilendirme Broşürü - Mahallenin Sesi

Güncelleme Tarihi 21.04.2017

11-18 yaş grubundaki çocuk ve gençleri hayata kazandırmaya yönelik eğitim, istihdam ve farkındalık temalı çalışmalar yürüten Genç Hayat Vakfı; mülteci ve yereldeki çocuk, aile ve kadınlar arasında birlikte yaşam olgusunun inşa edilmesini hedeflediği Mahallenin Sesi projesini hayata geçirdi.

» Haberin Devamı

Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.