Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter

e-kütüphane

STGM olarak sivil toplum aktörleri ve örgütlerinin çalışmaları kapsamında hazırladıkları dökümanları, raporları, rehberleri düzenli olarak tarıyor ve sanal kütüphanemizde arşivliyoruz.

Sivil toplum örgütleri olarak, sivil toplum alanında çalışmak isteyen kişilerin kolaylıkla ulaşabileceği bir kaynak olarak e-kütüphanemizde yayınlanmasını istediğiniz çalışmaları bilgi@stgm.org.tr adresinden bize ulaştırabilirsiniz.

Cinsiyet Geçiş Kılavuzu - SPoD

Güncelleme Tarihi 05.06.2017

Trans kadın ve erkeklerin geçiş sürecine yönelik bilgi vermeyi amaçlayan bu yayın; SPoD 'un 2013 yılından beri devam ettirdiği trans grup terapisi toplantılarının ve danışmanlık hizmetinin bir devamı niteliğinde hazırlandı.

» Haberin Devamı

Türkiye'de Sivil Toplum ve Suriyeli Mülteciler

Güncelleme Tarihi 13.05.2017

Yurttaşlık Derneği, Türkiye genelinde dört şehirde (İstanbul, Ankara, İzmir ve Gaziantep) gerçekleştirdikleri bir yıllık araştırma projelerini yayınladı. Çalışma, sivil toplumun ülkedeki Suriyelilere nasıl yanıt verdiğini anlamayı hedefliyor.

» Haberin Devamı

“Mülteci Çocukların Eğitimi için Geliştirilecek Politika Hak Temelli Olmalı”

Güncelleme Tarihi 04.05.2017

ERG’nin Bir Arada Yaşamı ve Geleceği Kapsayıcı Eğitimle İnşa Etmek raporunda, Türkiye’yi komşularının ve iç güçlerin tehdidi altında gösteren söylemin çokkültürlü bir toplum duygusu oluşturulmasının önünde bir engel oluşturduğu vurgulanıyor.

» Haberin Devamı

Suriyelilere Mültecilere Yönelik Bilgilendirme Broşürü - Mahallenin Sesi

Güncelleme Tarihi 21.04.2017

11-18 yaş grubundaki çocuk ve gençleri hayata kazandırmaya yönelik eğitim, istihdam ve farkındalık temalı çalışmalar yürüten Genç Hayat Vakfı; mülteci ve yereldeki çocuk, aile ve kadınlar arasında birlikte yaşam olgusunun inşa edilmesini hedeflediği Mahallenin Sesi projesini hayata geçirdi.

» Haberin Devamı

Termik Santrallerin Maliyeti - Alternatif Bir Değerlendirme

Güncelleme Tarihi 09.04.2017

Araştırmacı ve ekonomist Dr. Bengi Akbulut’un, ülkemizin en önemli meselelerinden biri olan enerji tartışmalarına alternatif bir maliyet hesabı sunan “Termik Santrallerin Maliyeti - Alternatif Bir Değerlendirme” adlı çalışması Ekoloji Kolektifi tarafından yayınlandı.Yapılması gündemde olan 5 termik santral projesinin incelendiği çalışmada, uluslararası literatür baz alınarak, bu proje alanlarında çevre ve ekosistem üzerinde yarattıkları "görünmeyen" maliyetler hesaplandı.

» Haberin Devamı

Türkiye’deki LGBTİ+ Örgütleri İçin Fon Rehberi yayınlandı

Güncelleme Tarihi 05.04.2017

Dünyada ve Türkiye’de LGBTİ alanına fon veren, destekleyen kaynakları bir araya toplayan ‘LGBTİ+ Örgütleri İçin Fon Rehberi’ yayınlandı.

» Haberin Devamı

Barışçıl Toplanma Özgürlüğü İzleme Raporu

Güncelleme Tarihi 31.03.2017

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği'nin hazırladığı "Barışçıl Toplanma Özgürlüğü İzleme Raporu" yayımlandı.

» Haberin Devamı

Araştırma Raporu: Adana'da (Mevsimlik Gezici) Tarım İşçilerinin Çocuklarının Yaşam Koşullarının İyileştirilmesi

Güncelleme Tarihi 28.03.2017

İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Bernard van Leer Vakfı desteği ve Çukurova Kalkınma Ajansı işbirliğiyle 2016 yılında yürüttüğü “Adana’da Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çocuklarının Yaşam Koşullarının Çocuğun İyi Olma Hali Perspektifinden İyileştirilmesi” konulu projenin araştırma bulguları ve çözüm önerilerini içeren “Ben Kendim Büyüdüm Demiyorum” başlıklı araştırma raporu yayımlandı.

» Haberin Devamı

Ev içi çoçuk işçiliği araştırması

Güncelleme Tarihi 27.03.2017

Ev İçi Çocuk İşçiliği Araştırması’na göre, çocuklar ev içinde ucuz iş gücü konumunda, kız çocukları ev içinde erkek çocuklarına göre daha uzun süre çalıştırılıyor.

» Haberin Devamı

Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) Uygulama Rehberi

Güncelleme Tarihi 20.03.2017

WEPs Uygulama Rehberi, özel sektör kurumlarına iş yerlerinde ve faaliyet gösterdikleri alanlarda kadının güçlenmesi konusunda yapacakları çalışmalarda yol göstermeyi amaçlamaktadır.

» Haberin Devamı

Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.