TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

e-kütüphane

STGM olarak sivil toplum aktörleri ve örgütlerinin çalışmaları kapsamında hazırladıkları dökümanları, raporları, rehberleri düzenli olarak tarıyor ve sanal kütüphanemizde arşivliyoruz.

Sivil toplum örgütleri olarak, sivil toplum alanında çalışmak isteyen kişilerin kolaylıkla ulaşabileceği bir kaynak olarak e-kütüphanemizde yayınlanmasını istediğiniz çalışmaları bilgi@stgm.org.tr adresinden bize ulaştırabilirsiniz.

Barış Vakfı’ndan 3 Dilde “Çözüm Sürecinde STK’ler” Raporu

Güncelleme Tarihi 19.12.2017

Barış Vakfı, Kürt sorununa ilişkin çözüm sürecinde STK’lerin rollerinin incelendiği “2013-2015 Çözüm Süreci’nde Sivil Toplum Kuruluşları” raporunu yayımladı.

» Haberin Devamı

Ayrımcılık Yasağı ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Raporu

Güncelleme Tarihi 19.12.2017

Pembe Hayat Derneği ve Kaos GL Derneği’nin “Ayrımcılık Yasağı ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Raporu” TİHEK’i ayrımcılıkla mücadele bazında ele almak temennisi ile yazıldı.

» Haberin Devamı

Sayacılık Sektöründe Yaşanan Hak İhlallerine Dair Gözlem Raporu

Güncelleme Tarihi 31.10.2017

Hak İnsiyatifi, Eylül ayının ilk haftalarında Adana, İstanbul ve Antep’te başlayıp kısa süre içinde tüm ülke geneline yayılan ve birçok şehirde halen devam eden sayacı eylemlerine ilişkin insan hakları gözlem raporu hazırlamıştır.

» Haberin Devamı

BM Cinsel Yönelim Cinsiyet Kimliği Bağımsız Uzman Raporu

Güncelleme Tarihi 20.10.2017

Kaos GL, BM Bağımsız Uzmanı’nın cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği raporunu Türkçeleştirdi.

» Haberin Devamı

AB Projelerinin Geliştirilmesi ve Yönetimi Kılavuzu

Güncelleme Tarihi 19.10.2017

Vatandaşların aynı zamanda topluma aktif olarak katılma ve siyasi partiler ve sendikalara üye olma hakkı bulunmaktadır.  Bu sebeple, Sivil Toplum Kuruluşları (STK), AB’nin önemli bir bileşeni olup AB yatırımları için gittikçe daha önemli bir kanal haline gelmektedir. Bununla birlikte, AB kurumlarında yatırım kararlarının nasıl alındığını ve AB finansmanı için nasıl başarılı başvurular yapılacağını anlamak STK’lar için oldukça zor olabilmektedir. Gerçekten de, birçok STK için bu zorluk çözülemeyen bir gizemdir ve Batı Balkanlar ve Türkiye’deki kuruluşlar coğrafi ve siyasi açıdan AB’ye yakın olmalarına rağmen, AB finansman süreçleri onlar için anlaşılması zor ve bazen de yorucu olabilmektedir. Bu süreci netleştirmeye ve açıklamaya yardımcı olmak için bu kılavuzu hazırladık.

» Haberin Devamı

Fon Yaratma Ve AB Fonlarına Erişim Kitapçığı

Güncelleme Tarihi 19.10.2017

Fon yaratmanın birçok farklı anlamı bulunmaktadır; ancak sıklıkla farklı bağışçıardan fonların toplanması fikrini ifade etmektedir. Fon Yaratma ve AB Fonlarına Erişim başlıklı bu kitapçığın amacı, STK'ların kapasitelerinin geliştirilmesi suretiyle hem genel fonlar hem de AB fonlarından daha fazla yararlanmalarının sağlanması ve böylece kuruluşların sürdürülebilirliğinin artırılmasıdır.

» Haberin Devamı

STK Yönetimi Kılavuzu - Örgütsel Gelişim Analizi İçin Uygulama Araçları

Güncelleme Tarihi 19.10.2017

Sivil Toplum Kuruluşu Yönetimi - Örgütsel Gelişim Analizi İçin Uygulama Araçları başlıklı mevcut kılavuzun amacı daha etkin bir eylem için STK'ların iç kapasitelerini artırmaktır.

» Haberin Devamı

Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşları İçin Fon Rehberi 2015

Güncelleme Tarihi 19.10.2017

İlk defa 2012 yılında STK’larla paylaştığımız STK’lar için Fon Rehberi, TACSO’nun
Türkiye’deki kaynak kuruluşu Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi (STGM)
desteği ile 2015’te güncellendi.

» Haberin Devamı

STK'lar icin Medya Rehberi

Güncelleme Tarihi 19.10.2017

Birçok kuruluş, çalışma alanlarında pek çok güzel çalışma yürütmekte. Ancak iş, mesajlarını doğru şekilde aktarmaya gelince yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, bu medya rehberi, kuruluşlara, temel iletişim araçlarına ilişkin genel bir özet sunmayı amaçlamaktadır. Bu rehberi hazırlarken, herkesin anlayabileceği basit bir dil kullanmaya özen gösterdik. “Hedef kitlemiz, Batı Balkanlar ve Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşlarının çalışanları, üyeleri ve gönüllülerinden oluşmaktadır”.

» Haberin Devamı

STK'lar ve Sivil Katılım Kitapçığı

Güncelleme Tarihi 19.10.2017

Rehber, TACSO programı tarafından Batı Balkanlar ve Türkiye’de faaliyet gösteren STKların bu kapasite eksikliğini gidermelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

» Haberin Devamı

Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.