TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

e-kütüphane

STGM olarak sivil toplum aktörleri ve örgütlerinin çalışmaları kapsamında hazırladıkları dökümanları, raporları, rehberleri düzenli olarak tarıyor ve sanal kütüphanemizde arşivliyoruz.

Sivil toplum örgütleri olarak, sivil toplum alanında çalışmak isteyen kişilerin kolaylıkla ulaşabileceği bir kaynak olarak e-kütüphanemizde yayınlanmasını istediğiniz çalışmaları bilgi@stgm.org.tr adresinden bize ulaştırabilirsiniz.

Medyada Nefret Söylemi ve Ayrımcı Söylem 2019 Raporu

Güncelleme Tarihi 22.09.2020
Hrant Dink Vakfı, medyadaki nefret ve ayrımcı söylemleri izlediği "Medyada Nefret Söylemi ve Ayrımcı Söylem 2019 Raporu"nu yayınladı.
 
Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi Projesi kapsamında hazırlanan rapor, 2019 yılı verileri ve bu verilerin nicel ve nitel analizleriyle birlikte, yazılı basında Kürtlere yönelik ayrımcı söylemin incelendiği ‘Yazılı basında Kürtlere yönelik ayrımcı söylem: 2019 Yerel Seçimleri örneği’ başlıklı dosyayı da içeriyor.

» Haberin Devamı

“Türkiye Ekonomisinin Karbondan Arındırılması: Uzun Vadeli Stratejiler ve Acil Çözüm Bekleyen Darboğazlar” Araştırması

Güncelleme Tarihi 22.09.2020
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) “Türkiye ekonomisinin karbondan arındırılması: uzun vadeli stratejiler ve acil çözüm bekleyen darboğazlar” başlıklı bir rapor hazırladı. 
 
Türkiye’nin 2050 yılında düşük karbonlu ekonomiye geçişine yönelik bir vizyonda, üstesinden gelinmesi gereken zorlukların genel görünümünü sunan raporda “Türkiye 2050 Hesaplayıcısı: İklim Politikası Diyaloğunun Desteklenmesi” projesi kapsamında yürütülmüş olan yerel diyalog toplantıları ve araştırma faaliyetleri çıktılarından yararlanıldı.

» Haberin Devamı

Arayüz Kampanyası Genç Temsil Raporu

Güncelleme Tarihi 22.09.2020
Türkiye’deki genç temsilin eksikliğine dikkat çekmek isteyen ve gençlerin problemlerini gündeme getirerek bu eksikliği bir nebze gidermek amacıyla, gençlerin inisiyatifiyle yürütülen Arayüz Kampanyası Genç Temsil Raporu'nu yayınladı. 
 
Türkiye’deki genç temsilin durumunun incelendiği çalışma kapsamında hazırlanan ankete 18-29 yaş arasındaki 393 genç katıldı. Gençler ankette 0’dan 100’e kadar derecenlendirmiş soruları cevaplandırdı.

» Haberin Devamı

Erişilebilir Kentler Raporu

Güncelleme Tarihi 17.09.2020

Engelliler ve Gençlik Derneği, Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve yürütücüsü olduğumuz STÖ Kaynak Merkezi Projesi desteği ile "Erişilebilir Kentler" raporunu yayınladı. 

» Haberin Devamı

“Okumuşluk ele geçmez.” Türkiye’deki Dom ve Abdal Çocukların Eğitim Durumu: Gaziantep ve Şanlıurfa Örnekleri

Güncelleme Tarihi 17.09.2020
Kırkayak Kültür, Türkiyeli/Suriyeli Dom ve Abdal çocukların eğitime erişim durumlarını tartıştığı saha çalışması sonuçlarını Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin desteğiyle “Okumuşluk ele geçmez.” Türkiye’deki Dom ve Abdal Çocukların Eğitim Durumu: Gaziantep ve Şanlıurfa Örnekleri başlığıyla yayınladı. 
 
Raporda, çocukların okul ile kurdukları ilişki, hem çocukların kendi bakışlarıyla hem de ailelerin ve okulun bakış açılarıyla ortaya koyuldu.

» Haberin Devamı

Pandemide Mülteci İşçi Olmak

Güncelleme Tarihi 17.09.2020
Deri Tekstil ve Kundura İşçileri Derneği “Pandemide mülteci işçi olmak” başlığıyla bir rapor hazırladı. Rapora göre yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenenlerin başında mülteciler geldi. 
 
Mülteci işçilerle yapılan görüşmelerin de yer aldığı raporda Türkiye’deki toplam mülteci-göçmen sayısının gün geçtikçe kayıtsız olanlarla birlikte daha da büyüdüğü bilgisi paylaşıldı.

» Haberin Devamı

COVID-19 Sürecinde Eğitim: Uzaktan Öğrenme, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Raporu

Güncelleme Tarihi 17.09.2020

Türk Eğitim Derneği’nin eğitim sistemi için kanıta dayalı araştırma verisi, fikir, yayın ve proje üretmek amacıyla kurduğu TEDMEM, COVID-19 Sürecinde Eğitim: Uzaktan Öğrenme, Sorunlar ve Çözüm Önerileri raporunu yayımladı.

» Haberin Devamı

Göç Yollarında Görülmeyen Hayatlar

Güncelleme Tarihi 17.09.2020

Kalkınma Atölyesi’nin 16 yıldan bu yana sürdürdüğü çalışmaların sonuncusu olan ve Göç Yollarında Görülmeyen Hayatlar adlı Suriyeli göçebelere ilişkin mevcut durum ve ihtiyaç analizi raporu yayınlandı. Rapor, göçebe mülteci topluluklara sağlanan insani yardımın artırılması ihtiyacına dikkat çekiyor.

» Haberin Devamı

Türkiye’de STEM Alanındaki Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlikleri Araştırma ve İzleme Raporu

Güncelleme Tarihi 10.09.2020

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği, 2018-2019 eğitim döneminde yaptığı saha çalışmasının sonuçlarını "Türkiye’de STEM Alanındaki Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlikleri Araştırma ve İzleme Raporu" ile paylaştı.

Raporda 20 ilde 40 Anadolu lisesinde okuyan  9.sınıf kız öğrencilerin bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik (STEM) alanlarına dair bilgi ve algılarının ölçülmesi hedefleyen bir saha çalışmasının bulguları inceleniyor ve STEM alanındaki ulusal ve uluslararası politikalar değerlendiriliyor. 

Kız çocukların STEM alanlarına dair algı ve bilgisini ölçmeyi hedefleyen ve Etkiniz desteğiyle hazırlanan izleme raporunda STEM alanlarına katılımdaki toplumsal cinsiyet tabanlı eşitsizlikler üzerine de değerlendirme yapılırken STEM eğitiminde kız çocukları ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın da politikaları ele alınıyor. 

» Haberin Devamı

İnternet Araştırmaları: Etik Kılavuz 3.0

Güncelleme Tarihi 10.09.2020

Alternatif Bilişim Derneği, İnternet Araştırmaları Birliği’nin yayımladığı İnternet Araştırmaları: Etik Kılavuzunu  Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve yürütücüsü olduğumuz STÖ Kaynak Merkezi Projesi desteği ile Türkçeleştirdi. 

» Haberin Devamı

Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.