STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

e-kütüphane

Proje süresince uzmanlarımız tarafından hazırlanan dokümanlarla oluşturduğumuz sanal kütüphaneyi kullanımınıza sunuyoruz. Ayrıca bu sayfada STK'ları yakından ilgilendiren konularda başka kuruluşlar tarafından da hazırlanan dokümanlara da ulaşabilirisiniz.

Bunun yanı sıra son yıllarda üzerine en çok yazılıp çizilen konulardan biri olan Sivil Toplum hakkında ulusal basından, internet sitelerinden derlediğimiz makalelere de ulaşabilirsiniz. Bu sayfada yer almasını istediğiniz makeleniz veya ilginizi çeken yayımlanmış makeleler varsa bilgi@stgm.org.tr adresine gönderebilirsiniz. Yayımlanmış metinlerde makelenin kaynağını belirtmeniz yararlı olacaktır.

LGBTİ’lerin İnternet Yoluyla İfade Özgürlüğü

Güncelleme Tarihi 18.01.2017

Kaos GL'nin hazırladığı "LGBTİ’lerin İnternet Yoluyla İfade Özgürlüğü" raporu Türkiye'deki LGBTİ'lerin internet üzerinden ifade özgürlüğüne odaklanıyor. Hukuki süreçler ve uygulama örnekleri ile mevcut durum aktarılıyor.

Dünya çapında internet yoluyla yayın yapan pek çok siteye karşı gerçekleştirdiği engellemelerle gündeme gelen Türkiye’nin bu tutumu, kuşkusuz yalnızca LGBTİ içerikli sitelere karşı olmayıp, genel anlamda ifade özgürlüğü konusunda tartışma yaratacak seviyededir. Türkiye’de, LGBTİ bireylerin internet yoluyla ifade özgürlüğü de genel tablodan farklı değildir.

» Haberin Devamı

AGİT Örgütlenme Özgürlüğü Rehberi Gayri Resmi Türkçe Çevirisi

Güncelleme Tarihi 12.01.2017

Rehber, Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının örgütlenme özgürlüğünün esaslarını ve çerçevesini ele alırken değerlendirebilecekleri önemli bir referans. 

» Haberin Devamı

Flört Şiddeti Broşürü

Güncelleme Tarihi 23.12.2016

TOG Genç Kadın Fonu, "Flört Şiddeti Broşürü" yayınladı. Broşürde flört şiddettinin ne olduğunu, bundan kaçınmak ve korunmak için neler yapılması gerektiğin dair öneriler yer alıyor.

» Haberin Devamı

Türkiye’de Özel Sektör Çalışanı Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İntersekslerin Durumu 2016 Araştırması

Güncelleme Tarihi 20.12.2016

Özel sektörde yer alan farklı iş kollarında çalışan katılımcılarla Kaos GL Derneği tarafından ilk kez 2015 yılında gerçekleştirilen araştırmanın1 2016’da tekrarlanması sonucunda elde edilen bulgular; lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks (LGBTİ) çalışanların işyerlerinde yaşadıkları ayrımcılık deneyimlerinin geçtiğimiz yıl ile son derece benzer doğada ve türlerde olduğunu göstermektedir.

» Haberin Devamı

Türkiye’de LGBTİ Haklarının Durumu ve Öneriler

Güncelleme Tarihi 14.10.2016

Kaos GL'nin yayınladığı "Türkiye’de LGBTİ Haklarının Durumu ve Öneriler" kitabında derlenen makaleler homofobi ve transfobi temelli eşitsizlik ve ayrımcılıklar ile mücadeleye dair farklı disiplinlerden tespitler ve öneriler getirmektedir. Söz konusu homofobi ve transfobi olduğunda mücadelenin siyasal, hukuki, kültürel, sosyal, akademik; kısacası tüm yönleriyle birlikte götürülmesi gerektiği açıktır. Bu açıdan, kitaptaki yazılar Türkiye’de lezbiyenlerin, geylerin, biseksüellerin, transların ve intersekslerin birbirinden farklı ve hayatın her alanını kuşatan gereksinimlerine ve taleplerine ilişkin ayrıntılı tahlillerde bulunmak yerine, sistematik ve bütüncül analizler üzerinden bir paradigma değişikliğini önermektedir.

» Haberin Devamı

STÖ’ler İçin Örgütlenme Toplantı ve Gösteri Hakkı Kılavuzu

Güncelleme Tarihi 02.10.2016

Eşit Haklar için İzleme Derneği (ESHİD), “Sivil Toplum Kuruluşları için Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplantı, Gösteri Hakkı Kılavuzu” yayınladı.

» Haberin Devamı

Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Araştırması

Güncelleme Tarihi 02.10.2016

Sivil toplumun varlığını güçlendirerek sürdürmesi için çalışmalarına devam eden TÜSEV, Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Araştırması’nı yayınladı. 

» Haberin Devamı

Kayıp Neslin Eşiğinde: “Okuyamıyorum. Yazamıyorum. Okula gitmek istiyorum.”

Güncelleme Tarihi 06.09.2016

Açık Toplum Vakfı'nın hazırladığı, "Kayıp Neslin Eşiğinde: Okuyamıyorum. Yazamıyorum. Okula gitmek istiyorum" başlıklı araştırma yayınlandı.

» Haberin Devamı

Engelli Kişilerin Hakları Komitesi’nin Raporlama Süreçleri ve Sivil Toplum Örgütlerinin Katılımı

Güncelleme Tarihi 21.08.2016

Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (ÖZEV), Sivil Toplum Diyaloğu hibe programı kapsamında gerçekleştirdiği “Türkiye’de Engelli Ayrımcılığı ile Mücadelede -İzleme-Belgeleme ve Raporlama- Yöntemiyle Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapasitesinin Geliştirilmesi” projesinde engelli hakları alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin ve aktivistlerinin BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nin raporlama süreçleri ve bu süreçlere sivil toplum örgütlerinin katılımınını öngören rehber bir kitapçık üretti.

» Haberin Devamı

ÇTÇS ile Mücadele Ağı Bilgilendirme Yayınları

Güncelleme Tarihi 03.08.2016

Uluslararası Çocuk Merkezi‘nin ÇTCS ile Mücadele Ağının güçlenmesi için yürüttüğü küçük destekler programı ile Ağ üyemiz Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Koruma Birimi – AÇOK tarafından hazırlanan bilgilendirme materyalleri yayınlandı. 

» Haberin Devamı

Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.