Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

DCD II Projeleri

.

STÖ'ler Projelerini Anlatıyor: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği

Güncelleme Tarihi 13.04.2015

STGM tarafından yürütülen “Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi II” hibe programında yer alan sivil toplum örgütlerine hayata geçirdikleri projelerini sorduk. Altıncı konuğumuz Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği.

» Haberin Devamı

STÖ'ler Projelerini Anlatıyor: Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Ve Sosyal Haklar Derneği

Güncelleme Tarihi 30.03.2015

STGM tarafından yürütülen “Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi II” hibe programında yer alan sivil toplum örgütlerine hayata geçirdikleri projelerini sorduk. Beşinci konuğumuz Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Ve Sosyal Haklar Derneği.

» Haberin Devamı

“Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi II” (DCD-II) Hibe Programı

Güncelleme Tarihi 06.03.2015

“Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi II” (DCD-II) Hibe Programı Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM) tarafından yürütülen, Yaşama Dair Vakıf (YADA) ve Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nın (TÜSEV) ortak olduğu, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum - Kamu İşbirliğinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında uygulanmaktadır.

» Haberin Devamı

STÖ'ler Projelerini Anlatıyor: Adige Dil Derneği

Güncelleme Tarihi 11.03.2015

STGM tarafından yürütülen “Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi II” hibe programında yer alan sivil toplum örgütlerine hayata geçirdikleri projelerini sorduk. İlk konuğumuz Adige Dil Derneği. 

» Haberin Devamı

STÖ'ler Projelerini Anlatıyor: Uluslararası Şeffaflık Derneği

Güncelleme Tarihi 12.03.2015

STGM tarafından yürütülen “Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi II” hibe programında yer alan sivil toplum örgütlerine hayata geçirdikleri projelerini sorduk. İkinci konuğumuz Uluslararası Şeffaflık Derneği.

» Haberin Devamı

STÖ'ler Projelerini Anlatıyor: Girişimci Gençler Derneği

Güncelleme Tarihi 28.04.2015

STGM tarafından yürütülen “Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi II” hibe programında yer alan sivil toplum örgütlerine hayata geçirdikleri projelerini sorduk. Yedinci konuğumuz Girişimci Gençler Derneği.

» Haberin Devamı

STÖ'ler Projelerini Anlatıyor: AKUT Arama Kurtarma Derneği

Güncelleme Tarihi 16.03.2015

STGM tarafından yürütülen “Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi II” hibe programında yer alan sivil toplum örgütlerine hayata geçirdikleri projelerini sorduk. Üçüncü konuğumuz AKUT Arama Kurtarma Derneği.

» Haberin Devamı

STÖ'ler Projelerini Anlatıyor: Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği

Güncelleme Tarihi 20.03.2015

STGM tarafından yürütülen “Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi II” hibe programında yer alan sivil toplum örgütlerine hayata geçirdikleri projelerini sorduk. Dördüncü konuğumuz Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği.

» Haberin Devamı

Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.