Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Etiket: Rapor

Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet, Cinsellik ve İnsan Hakları

Güncelleme Tarihi 16.06.2010

Human Rights Watch'un, Türkiye'de cinsel azınlıkların sistematik şekilde aile, toplum ve devlet baskısına maruz kaldığını ortaya koyduğu "Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet, Cinsellik ve İnsan Hakları" isimli raporu ekte bulabilirsiniz.

» Haberin Devamı

Yerel yönetimler ile STK'lar İstanbul'da buluştu

Güncelleme Tarihi 15.06.2010

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM)'nin, yerel STK'lar ile yerel yönetimleri biraraya getirme girişiminin ilk buluşması 25-26 Kasım 2005 tarihinde İstanbulda gerçekleşti.

Katılımcı Demokraside Yerel Yönetim-STK İşbirliği buluşmasına Mardin Kızıltepe Belediyesi, Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, Nevşehir Kaymaklı Belediyesi, İzmir Seyrek Belediyesi ve Samsun Gazi Belediyesi temsilcileri ile bu ilçelerde bulunan STK temsilcileri katıldılar.

STGM Koordinatörü Sunay Demircan ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın açılış konuşmalarını yaptığı toplantıda, konuk belediyelerin sunuşlarını yapmalarının ardından Beyoğlu Yerel-Sivil Güç Birliği Merkezi  çalışmalarını anlattı.

Daha sonra hep birlikte Beyoğlu Yerel-Sivil Güç Birliği Merkezi, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı-Beyoğlu Belediyesi Kadın Kutu Atölyesi, Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği ve Beyoğlu Belediyesi Gençlik Aile Destek Merkezi, Semt Konakları-Kadın Çocuk Merkezleri ziyaret edildi.

Oluşturulan çalışma gruplarından çıkan sonuçlar ve tartışmalar sonunda hem belediyeler hem de STK'lar bu toplantının oldukça verimli geçtiğini ve bu sayede işbirliği ve üretilebilecek ortak projeler konusunda yeni fikirler üretebildiklerini belirttiler.

Toplantı ile ilgili ayrıntıları, programı, sonuç raporunu ve fotoğrafları ekte görebilirsiniz.

» Haberin Devamı

Hangi Yenilenebilir Enerji?

Güncelleme Tarihi 21.02.2012

Türkiye 2009 yılında elektriğin % 81’ini fosil yakıtlardan elde etti. Yenilenebilir enerjinin payı ise % 19’la sınırlı kaldı. Daha da önemlisi, yenilenebilir enerjinin % 98’ini hidroelektrik santrallerden karşıladı. Türkiye’nin fosil yakıtlara, hidroelektrik santrallere ve nükleere yönelik enerji stratejisini değiştirerek, güçlü ve cesaretlendirici yasal düzenlemelerle güneş ve rüzgâr enerjisi potansiyelini değerlendirmesi gerekiyor.

» Haberin Devamı

STGM Danışma Kurulu Toplantı Sonuçları-30 Eylül 2005

Güncelleme Tarihi 15.06.2010

30 Eylül 2005 tarihinde Ankara'da yaptığımız Danışma Kurulu Toplantısı'nda oluşturulan çalışma gruplarından çıkan sonuçları ve tartışma notlarını ekte görebilirsiniz.

» Haberin Devamı

Vakıf ve Derneklerin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu

Güncelleme Tarihi 16.06.2010

Derleyen: Hayati Şahin -TÜSEV
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) hazırlanan raporu ekte bulabilirsiniz.

» Haberin Devamı

ECRI 4. Türkiye Raporu

Güncelleme Tarihi 10.02.2011

Avrupa Konseyinin bağımsız uzmanlardan oluşmuş izleme mekanizması olan "Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu" (ECRI), Türkiye hakkındaki dördüncü izleme dönemi raporunu yayınladı.

» Haberin Devamı

Ders Kitaplarında İnsan Hakları II Projesi: Bulgular ve Tavsiyeler Raporu

Güncelleme Tarihi 15.06.2010

Tarih Vakfı
Temel insan hakları konusunda bilgili ve onları gözeten, özenli düşünen, çeşitli inanç, kültür ve kimliklere saygı duyan, barışsever, yaratıcı kuşaklar yetiştirebilmek için ders kitaplarının ve müfredatın iyileştirilmesi gereğinden yola çıkılarak Ders Kitaplarında İnsan Hakları II Projesi oluşturuldu. Bu kapsamda, ilk ve orta öğretimde okutulmakta olan 190 ders kitabı, insan hakları ve demokrasi kültürünün ana ölçütleri çerçevesinde biçim, içerik ve pedagojik yöntemler açısından incelenerek hazırlanan raporu ekte bulabilirsiniz.

» Haberin Devamı

Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.