TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Etiket: makale

İklimler değişiyor, kentler değişiyor mu?

Güncelleme Tarihi 21.02.2012

2011 yılı Ekim ayında Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu verilerine göre dünya nüfusu 7 milyar kişiye ulaştı. Bu nüfusun yüzde 50’si kentlerde yaşıyor. Birleşmiş Milletler Habitat verilerine göre kentler, dünyadaki enerji tüketiminin yaklaşık %75’inden ve küresel sera gazı salımlarının da %80’ininden kentler sorumlu. 15 Kasım 2011 tarihinde İstanbul’da Bölgesel Çevre Merkezi (REC), Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) işbirliğinde ve DenizBank sponsorluğunde gerçekleştirilen Türkiye’de Sürdürülebilir Kentler: Düşük Karbonlu Sürece Geçiş Nasıl Yönetilir? konferansında bu kentleşme sürecinin iklim sistemi üzerinde getirdiği baskılar ve kent ölçeğinde bu baskının azaltılması için atılabilecek adımlar Türkiye’den belediye başkanları, dünya kentlerinden ve uluslarası kurumlardan temsilcilerin katılımıyla tartışıldı.

» Haberin Devamı

Avrupa’da ve Türkiye’de Sivil Toplum

Güncelleme Tarihi 14.06.2010

Fuat Keyman

» Haberin Devamı

Devlet-Sivil Toplum İlişkisi

Güncelleme Tarihi 15.06.2010

Bahadır Kaleağası
AB’ye uyum süreci Türkiye’de sivil toplumsal gelişmenin de önünü açıyor. Soğuk savaş mantığı ile kurgulanmış olan mevzuat değişiyor. Dernekler ve vakıflar kanunları, Medeni Kanun’daki ilgili maddeler ve toplantı ile gösteri yürüyüşlerine yönelik düzenlemeler giderek çağdaş demokrasi standartlarına yaklaşmakta.

» Haberin Devamı

Bir yıl sonra Fukuşima

Güncelleme Tarihi 13.03.2012

Fukuşima Daiçi nükleer felaketinin birinci yılı dolarken, nükleer enerjinin yarattığı zararları örtbas etmek de hiç olmadığı kadar kapsamlı bir iş olmaya başladı. Bu yüzden, bu büyük yalan nükleer enerji girişiminin başından beri ayrılmaz bir parçası oldu.

» Haberin Devamı

Hrant Dink'in İsmi, Vicdanın ve Vicdani Ret Hareketinin Sesi

Güncelleme Tarihi 13.10.2010

Türkiye vicdani ret hareketi, pek çok ezberi aynı anda bozuyor. Militarizmi, cinsiyetçilik ve heteroseksizmle şekillenmiş erkeklik ve kadınlık halleriyle birlikte sorunsallaştıran bu hareket, hepimizi zor bir soruyla başbaşa bırakıyor: Vicdani retçilerin "itaatsizlikte ısrarı" bizlerin "itaat etme" halleri hakkında ne söylüyor?

» Haberin Devamı

Yemek yemek politik bir faaliyettir

Güncelleme Tarihi 23.06.2010

Ahmet Orhan, "Yemek yemek politik bir faaliyettir" başlıklı yazısında, yemek yemek üzerinden iklim değişikliği, tarım, politika ve kültür alanlarına "Slow Food" hareketinin kurucusu Carlo Petrini'nin "yemek yemek tarımsal bir faaliyettir" sözüne gönderme yaparak değiniyor.

» Haberin Devamı

Su/suzluk üzerine bir değerlendirme

Güncelleme Tarihi 14.06.2010

Sunay Demircan

Evet, her gün nereden baksanız 15 binin üzerinde insan başkalarıyla dalaşmadan, savaşlara bulaşmadan ölüyor. Savaşlara bulaşmıyorlar ama en az savaş kadar pis olan suya bulaşıyorlar. Türkiye için durum ne yazık ki çok parlak değil.

» Haberin Devamı

Sivil toplumda deneysel bir çalışma: Bütün

Güncelleme Tarihi 15.06.2010

Arzu Baykara
"Sivil Toplum Geliştirme Merkezi’nin (STGM) önemli çalışma alanlarından biri Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının birbirlerini daha iyi tanımaları, sorunlara birlikte/bütüncül bakarak ortak çözümler üretmeleri için gerek duyulan diyalog ortamının sağlanması."

» Haberin Devamı

Sivil Toplum Örgütlerinde Kapasite

Güncelleme Tarihi 15.06.2010

Sunay Demircan
"Sivil toplum örgütlerinde yaşanan pek çok sorunun kökeninde kurumsal ve kişisel kapasite yetersizliği yatıyor kuşkusuz. Bu yetersizliğin kökünde ise biraz (!) da olsa farkında olmama veya sorunun varlığını inkâr etme gibi nedenler olduğu inancındayım..."

» Haberin Devamı

Avrupa'da Sivil Toplum ve Avrupa Kurumları ile İlişkileri

Güncelleme Tarihi 14.06.2010

Philippe de Braconier

» Haberin Devamı

Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.