TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Etiket: makale

Su/suzluk üzerine bir değerlendirme

Güncelleme Tarihi 14.06.2010

Sunay Demircan

Evet, her gün nereden baksanız 15 binin üzerinde insan başkalarıyla dalaşmadan, savaşlara bulaşmadan ölüyor. Savaşlara bulaşmıyorlar ama en az savaş kadar pis olan suya bulaşıyorlar. Türkiye için durum ne yazık ki çok parlak değil.

» Haberin Devamı

Avrupa’da ve Türkiye’de Sivil Toplum

Güncelleme Tarihi 14.06.2010

Fuat Keyman

» Haberin Devamı

Avrupa Birliği ve Sivil Toplum

Güncelleme Tarihi 23.06.2010

Sunay Demircan
Ademoğlunun ilk sivil toplum deneyimi, tanrısal inançların doğmasıyla birlikte başladı diye düşünürüm. Ateşi bulup, tapanlar ve dumandan gözü yananlar iki ayrı partiyi oluşturmuş olamazlar mıydı? Ya da bitip tükenmek bilmeyen göçlerde, kabilenin arkasında, kilometreler boyu çocuklarını taşıyan kadınların, önde homur homur yürüyen erkeklere karşı örgütlenmediklerini kim söyleyebilir ki? Ateşe, güneşe, toteme tapan gruplar, derken tek tanrılı dinler... İnsanlık tarihinde en güçlü ve de köklü örgütsel modellerin dinsel kökenli olduğunu gönül rahatlığıyla savunabiliriz sanıyorum.

» Haberin Devamı

Ne Olacak Bu Çevrecilerin Hali?

Güncelleme Tarihi 15.06.2010

Sunay Demircan
Yeni dünya düzeninin kendine özgü insan tasarımı olduğu gibi doğa tasarımı da var kuşkusuz. Descartes ve ardıllarının ürettiği bu tasarımı ifade eden slogan şudur: Dünya âlem sana kurban olsun ademoğlu!

» Haberin Devamı

Sivil Toplum İş Başında

Güncelleme Tarihi 14.06.2010

Avrupa Demokrasi ve İnsan Hakları Girişimi

» Haberin Devamı

Sivil toplumda deneysel bir çalışma: Bütün

Güncelleme Tarihi 15.06.2010

Arzu Baykara
"Sivil Toplum Geliştirme Merkezi’nin (STGM) önemli çalışma alanlarından biri Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının birbirlerini daha iyi tanımaları, sorunlara birlikte/bütüncül bakarak ortak çözümler üretmeleri için gerek duyulan diyalog ortamının sağlanması."

» Haberin Devamı

Gençlik Lizbon Stratejisi’nin Neresinde?

Güncelleme Tarihi 14.06.2010

Likya Gelişim ve Kalkınma Derneği, 24 – 29 Ağustos 2009 tarihlerinde Alanya’da “Gençlik Lizbon Stratejisi’nin Neresinde?” adlı projenin faaliyetleri kapsamında 8 ülkeden 41 genç katılımcıya ev sahipliği yaptı. Proje kapsamında Avrupa Birliğinin tüm ilgili organlarına iletilmek üzere İngilizce bir sonuç kitapçığı yayımlandı.

» Haberin Devamı

Bir yıl sonra Fukuşima

Güncelleme Tarihi 13.03.2012

Fukuşima Daiçi nükleer felaketinin birinci yılı dolarken, nükleer enerjinin yarattığı zararları örtbas etmek de hiç olmadığı kadar kapsamlı bir iş olmaya başladı. Bu yüzden, bu büyük yalan nükleer enerji girişiminin başından beri ayrılmaz bir parçası oldu.

» Haberin Devamı

"Toprağı Koruyun,Küresel Isınmaya El Koyun!.."

Güncelleme Tarihi 14.06.2010

TEMA Vakfı
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli Raporu (IPCC), küresel ısınmanın son 50 yılda  % 90 oranında insan eliyle arttığını ve asırlarca süreceğini resmen ilan etti. Rapora göre, sera gazlarından biri olan karbondioksitin küresel düzeydeki artışı büyük ölçüde fosil yakıt (petrol, petrol türevleri,doğalgaz ve kömür) kullanımından ve tarımsal faaliyetlerden kaynaklanıyor. Metan ve diazot mono oksit(N20) oranlarındaki değişimlerin kaynağı da yine tarımsal faaliyetler.

» Haberin Devamı

İklimler değişiyor, kentler değişiyor mu?

Güncelleme Tarihi 21.02.2012

2011 yılı Ekim ayında Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu verilerine göre dünya nüfusu 7 milyar kişiye ulaştı. Bu nüfusun yüzde 50’si kentlerde yaşıyor. Birleşmiş Milletler Habitat verilerine göre kentler, dünyadaki enerji tüketiminin yaklaşık %75’inden ve küresel sera gazı salımlarının da %80’ininden kentler sorumlu. 15 Kasım 2011 tarihinde İstanbul’da Bölgesel Çevre Merkezi (REC), Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) işbirliğinde ve DenizBank sponsorluğunde gerçekleştirilen Türkiye’de Sürdürülebilir Kentler: Düşük Karbonlu Sürece Geçiş Nasıl Yönetilir? konferansında bu kentleşme sürecinin iklim sistemi üzerinde getirdiği baskılar ve kent ölçeğinde bu baskının azaltılması için atılabilecek adımlar Türkiye’den belediye başkanları, dünya kentlerinden ve uluslarası kurumlardan temsilcilerin katılımıyla tartışıldı.

» Haberin Devamı

Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.