Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter

Etiket: Katılımcı Demokraside Yerel Yönetim-STK İşbirliği

Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.