TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Zaman - 01.07.2011

Güncelleme Tarihi 05.10.2011

STK'lar 'sivil anayasa' istedi

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi(STGM)'nin öncülüğünde bir araya gelen 300 sivil toplum kuruluşu Trabzon, İstanbul, Adana, İzmir ve Van'da eşzamanlı basın toplantısı düzenledi. "Bizsiz sivil anayasa olmaz" diyen sivil toplum kuruluşları, herkesin kendini özgürce ifade edebileceği bir toplumda yaşamak için katılımcı, özgürlükçü, eşitlikçi, ekolojik, sivil seslerin de içinde yer alacağı bir anayasa yapılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM)'ne çağrı yaptı.

Beş ilde eş zamanlı yapılan basın toplantıların Trabzon ayağı, 15 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Ayasofya Müzesi'nde gerçekleştirildi. STK temsilcileri, herkesin farklı kimlikleri, cinsiyetleri, cinsel yönelimleri, inançları, inançsızlıkları, hayat tercihleriyle, eşit olarak yaşayabileceği, ayrımcılığa uğramayacağı, özgürce kendini ifade edebileceği bir toplumda yaşamak için katılımcı, özgürlükçü, eşitlikçi, ekolojik, sivil seslerin de içinde yer alacağı bir anayasa yapılması çağrısında bulundu.

Trabzon Kadın Platformu sözcüsü Uğur Değirmenci, toplumun tüm farklı kesimlerini kapsayan, farklılıkların benimsendiği ve dikkate alındığı, eşitlikçi, katılımcı bir anayasa sürecinin gerçekleştirilmesi için gerekli mekanizmaların kurulması zorunluluğuna vurgu yaptı.

Değirmenci, bu mekanizmaların oluşturulması ve etkin biçimde işletilmesinin yeni anayasanın meşruiyet zeminini oluşturacağına inandıklarını dile getirdi.

Anadolu Engelliler Derneği temsilcisi Yusuf Şafak da, sivil toplum örgütlerinin katılımı olmadan gerçekleşecek bir anayasanın kapsayıcı ve ihtiyacı karşılayıcı nitelikte olmayacağını belirtti.

Şafak, sivil anayasanın dilinin anlaşılabilir, kavramların doğru tanımlandığı, insan odaklı olabilmesinin ancak tüm kesimlerin katılımıyla mümkün olacağını belirtti.

http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1153320

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.