TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Zafer Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teknik Destek Programı

Güncelleme Tarihi 09.10.2019

Zafer Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teknik Destek Programı için hibe duyurusunu yayınladı. Ajans 2019'da 13,5 milyon TL kaynakla destek sunacak. 

Amaç

TR33 Bölgesi’ndeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarının gerçekleştirilmesine yönelik Ajansın ve Bölgesel İnsan Kaynakları Geliştirme Merkezi’nin (BİGEM) plan, program ve stratejik öncelikleri ile uyumlu eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi.

Öncelikler

Faaliyetin aşağıdaki önceliklerden sadece 1 (bir) tanesi ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir.

1) BİGEM kapsamında belirlenen 8+1 sektöre (C10 Gıda, C13 Tekstil, C15 Deri, C22 Kauçuk ve Plastik, C23 Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünler, C25 Fabrikasyon Metal Ürünler, C27 Elektrikli Teçhizat, C31 Mobilya + I55 Turizm) yönelik faaliyet gösteren özel sektör işletmelerinin (üretici, tedarikçi, hizmet sağlayıcı) niteliğinin geliştirilmesi amacıyla ilgili özel sektör çatı kuruluşları tarafından sağlanacak eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi

2) Ajansın 2019 Yılı Çalışma Programı’nda yer alan Sonuç Odaklı Programların (SATUR SOP, SATEK SOP, DERTEK SOP, KEN SOP, GENÇ SOP) özel amaçlarına doğrudan katkı sağlayacak yönde kurumsal kapasiteyi geliştirecek eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi

3) SOP’lar dışında kalan belirli konularda yerel yönetimlerin, kamu kurum/kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi

Kimler Başvuru Yapabilir?

Öncelik 1 için; 

 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
 • Organize sanayi bölgeleri 
 • Özel sektöre yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları

Öncelik 2 ve 3 için; 

 • Yerel yönetimler
 • Üniversiteler
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları
 • Sivil toplum kuruluşları
 • Organize sanayi bölgeleri
 • Küçük sanayi siteleri
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri
 • Endüstri bölgeleri
 • İş geliştirme merkezleri gibi kuruluşlar
 • Kar amacı gütmeyen birlikler ve kooperatifler
 • Yukarıda yer alan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu tüzel kişiliği haiz işletmeler

Toplamda altı dönem verilen desteğin beşinci ve altıncı dönem son başvuru tarihleri ise şöyle; 

5'nci Dönem: 31 Ekim 2019 saat 17:00.

6'ncı Dönem: 24 Aralık 2019 saat 17:00.

Detaylı bilgi ve başvuru dökümanları için lütfen tıklayınız.

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.