Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter

Yurttaşlara Yönelik Destek Hizmetleri Alanında Mevcut Durum: Avrupa Ülkeleri ve Türkiye Karşılaştırmalı Rapor 2015

Güncelleme Tarihi 04.01.2017
Yurttaşlara Yönelik Destek Hizmetleri Alanında Mevcut Durum: Avrupa Ülkeleri ve Türkiye Karşılaştırmalı Rapor 2015

Bu rapor, “Yurttaşların Bilgilendirilmesi, Rehberlik ve Danışmanlık ile Doğrudan Destek Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi” (Triple A for Citizens: Access to Information, Advice and Active Help) kapsamında proje lideri European Citizen Action Service (ECAS) tarafından hazırlanan Proje Sentez Raporu ve STGM tarafından gerçekleştirilen masa başı ve saha araştırma sonuçlarına dayanarak üretilmiştir. Raporun amacı ise hali hazırda yürütülmekte olan yurttaş bilgilendirme ve destek servislerinin genel bir sunuşunu yapmak, çeşitli Avrupa ülkeleri ve Türkiye’deki uygulamaları karşılaştırarak bu hizmetlerin nasıl güçlendirilebileceğine dair öneriler getirmektir.

Bu raporda en kurumsallaşmış alanlar olan hukuki destekler ve özel hedef gruplara yönelik hizmetler ağırlıklı bir alan kaplamaktadır ve rapordaki değerlendirmeler ve öneriler daha geniş bir tartışma için bir giriş niteliği taşımaktadır.

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.