TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Yüksekova Haber – 23.03. 2012

Güncelleme Tarihi 16.05.2012

150 STK'den ortak açıklama

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) tarafından Türkiye'nin 7 bölgesinde organize edilen toplantılarda 150 sivil toplum örgütünün "Bizsiz sivil, katılımcı, demokratik anayasa olmaz" dedi.

ANKARA - STGM tarafından Türkiye'nin 7 bölgesinde organize edilen toplantılarda 150 sivil toplum örgütünün katıldığı "Bizsiz Anayasa Olmaz" kampanyasıyla, daha fazla kurum ve örgütün anayasa çalışmalarına katılması, düşüncelerinin kamuoyu tarafından öğrenilmesi ve tartışılması hedefleniyor. Kampanya süresince, sivil toplum örgütlerinin ve vatandaşların anayasa hakkındaki görüşleri "www.bizsizanayasaolmaz.org" adresinde yayımlanacak. Ayrıca görüş ve düşüncelerin sosyal medyada da tartışılması amacıyla "Twitter" ve "Facebook" hesapları da açıldı. Kampanya sonunda sivil toplum örgütlerinin TBMM'ye sunduğu görüşler bir araya getirilecek, görüş alma süreci sona erdiğinde kamuoyuyla paylaşılacak. 

Sivil toplum örgütleri tarafından imza atılan ortak metinde, "demokratik bir Türkiye için, çoğulcu, eşitlikçi, özgürlükçü, katılımcı ve ekolojik bir anayasanın gerekliliği"nin altı çizilerek, meşru bir anayasanın ancak toplumun her kesiminin katılımıyla yapılabileceği belirtildi.

 

http://www.yuksekovahaber.com/haber/150-stkden-ortak-aciklama-69984.htm

 

 
Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.