Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Yeşil Gazete - 22.09.2011

Güncelleme Tarihi 05.10.2011

Türkiye’de Hak Temelli Sivil Toplum Örgütleri

“Türkiye’de Hak Temelli STÖ’ler –Sorunlar ve Çözüm Arayışları” kitabı aktif sivil toplum örgütlerinin (STÖ), kendi kurumsal kapasitelerine, işbirliklerine, kurum içi demokrasiye bakışlarını anlatmaları amacıyla hazırlandı. Kitabın birinci baskısında yer alan yedi farklı alana (toplumsal cinsiyet, çevre ve doğanın korunması, kültür/kültürel haklar ve sanat, gençlik, çocuk, engelliler, insan hakları) 5 farklı alan (HIV ile yaşayan bireylerin hakları, hayvan hakları, yaşlı hakları, mülteci hakları, kent hakkı) daha eklendi.

Kitap için on iki farklı uzman, on iki farklı alanda çalışma yapan STÖ ile görüştü. Sivil alandaki mevcut durumu, STÖ’lerdeki değişimi bizzat bu STÖ’lerin aktörleri aktardı.

Kitabın 2007 ilk baskısının seslendirilmiş versiyonunu dinlemek ve sesli kitabı bilgisayarınıza indirmek için aşağıdaki adresi ziyaret edebilirsiniz.

http://www.stgm.org.tr/tr/icerik/detay/turkiye-de-hak-temelli-sivil-toplum-orgutleri-genisletilmis-2-basim-2

http://www.yesilgazete.org/blog/2011/09/22/turkiyede-hak-temelli-sivil-toplum-orgutleri/

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.