STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Yerelde Kamu-Sivil Toplum Diyaloğu Projesi Adana Eğitimi ve Arama Konferansı

Güncelleme Tarihi 12.01.2017

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) ile Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM), Hollanda Krallığı Ankara Büyükelçiliği’nin finansal desteğiyle “Yerelde Kamu-Sivil Toplum Diyaloğu Projesi”ni uygulamaya başlıyor.

Proje kapsamında 7 ilde kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katılımıyla iki günlük toplantılar, eğitim ve arama konferansı formatında gerçekleştirilecek.

Bu çerçevede ikinci toplantı 19-20 Ocak 2017 tarihlerinde Adana’da gerçekleştirilecek. Eğitim ve toplantıya Adana’dan katılmak isteyen STÖ temsilcileri başvuru formunu doldurabilirler. Her STÖ adına öncelikle bir temsilci kabul edilecektir. Ancak kontenjan olması durumunda ikinci temsilciler de kabul edilebileceğinden, birden fazla temsilciyle katılmak isteyen STÖ'lerin her iki temsilci adına da başvuru formu doldurmaları gereklidir.

Etkinliğin ilk gününde AB Müzakere Süreci ve Sivil Toplum; Sivil Toplum ve Katılımcı Demokrasi, Dünya’da ve Türkiye’de Sivil Toplum ve Katılım; AB Mali Yardımları Kapsamında STÖ’lere Sağlanan Destekler konularında eğitim verilecek. İkinci günde ildeki sivil toplum örgütlerinin kamu kurumlarıyla; kamu kurumlarının sivil toplum örgütleriyle diyalog deneyimlerini paylaşacakları ve sivil toplum-kamu idaresi arasındaki işbirliği vizyonunun tartışılacağı bir arama konferansı planlandı.

Başvuru Formu

Son Başvuru Tarihi: 12 Ocak 2017, Perşembe 17:00

Sadece Adana’dan STÖ’ler davetli oldukları için konaklama ve yol masraflarının karşılanmayacaktır. Engelli katılımcılar ve geç saatte yolculuk yapmak durumunda kalan kadın katılımcılar dışında katılımcıların şehir içi ulaşım ve taksi masrafları katılımcıların kendilerine aittir.

Sorularınız için öncelikle e-posta ile iletişime geçmenizi öneririz:

katilim@stgm.org.tr
Tezcan Eralp Abay / Cevahir Özgüler
Sivil Toplum Geliştirme Merkezi
Tunus Caddesi 85/8 Kavaklıdere ANKARA
+90.312 442 42 62

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.