Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Yerel yönetimler ile STK'lar İstanbul'da buluştu

Güncelleme Tarihi 15.06.2010
Etiketler: Rapor

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM)'nin, yerel STK'lar ile yerel yönetimleri biraraya getirme girişiminin ilk buluşması 25-26 Kasım 2005 tarihinde İstanbulda gerçekleşti.

Katılımcı Demokraside Yerel Yönetim-STK İşbirliği buluşmasına Mardin Kızıltepe Belediyesi, Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, Nevşehir Kaymaklı Belediyesi, İzmir Seyrek Belediyesi ve Samsun Gazi Belediyesi temsilcileri ile bu ilçelerde bulunan STK temsilcileri katıldılar.

STGM Koordinatörü Sunay Demircan ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın açılış konuşmalarını yaptığı toplantıda, konuk belediyelerin sunuşlarını yapmalarının ardından Beyoğlu Yerel-Sivil Güç Birliği Merkezi  çalışmalarını anlattı.

Daha sonra hep birlikte Beyoğlu Yerel-Sivil Güç Birliği Merkezi, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı-Beyoğlu Belediyesi Kadın Kutu Atölyesi, Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği ve Beyoğlu Belediyesi Gençlik Aile Destek Merkezi, Semt Konakları-Kadın Çocuk Merkezleri ziyaret edildi.

Oluşturulan çalışma gruplarından çıkan sonuçlar ve tartışmalar sonunda hem belediyeler hem de STK'lar bu toplantının oldukça verimli geçtiğini ve bu sayede işbirliği ve üretilebilecek ortak projeler konusunda yeni fikirler üretebildiklerini belirttiler.

Toplantı ile ilgili ayrıntıları, programı, sonuç raporunu ve fotoğrafları ekte görebilirsiniz.

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.