TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

“Yerel ağları güçlendirmek için işbirliği şart”

Güncelleme Tarihi 14.10.2019
“Yerel ağları güçlendirmek için işbirliği şart”

STGM’nin 5. Danışma Kurulu’nda katılımcılar işlevsel yerel ağlar için püf noktalarını örnekler üzerinden tartıştı.

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi 5. Danışma Kurulu’nun Sivil Toplumdan Başarı Örnekleri başlıklı ilk oturumunda sivil toplum ve katılımcı demokrasi için uygulanan iyi örnekler paylaşıldı. ESYO’nun (Eskişehir Sivil Yerel Oluşum) çalışma yönetimini, yapısını, işleyişini ve faaliyetlerini ESYO Kolaylaştırıcılar Kurulu Üyesi Gürcan Banger anlattı. Ardından Çanakkale Belediyesi Stratejik Yönetim ve Planlama Koordinatörü Hale Evrim Akman, Çanakkale Belediyesi tarafından Porto Allegre Girişimi örneği esas alınarak uygulanan katılımcı bütçe deneyimini paylaştı. Akman, katılımcılık için toplumun tüm kesimlerinin ortaklığına ve işbirliğine ihtiyaç olduğunu belirttiği konuşmasında “Yerel ağları güçlendirmek için işbirliği şart” dedi. Son olarak, Aydın’da faaliyet gösteren ve 75 kadar STK’nın katılımı ile kurulan ASTO’nun (Aydın Sivil Toplum Oluşum Platformu) faaliyetleri ve çalışma prensipleri ASTO Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Kutbay tarafından anlatıldı.

Gündemin ikinci oturumunda ise katılımcılar iki ayrı gruba ayrılarak “işlevsel ve sağlıklı platform oluşum süreçlerinde yapılması ve yapılmaması gerekenler” ve “yerel yönetim-STK yönetişim çalışmaları” başlıklı konuları tartıştılar.

STGM 5. Danışma Kurulu, sivil toplumun kent konseylerine daha güçlü ve adil biçimde katılabilmesi için önerileri içeren bir taslak metin hazırladı.

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.