TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Yeni Şafak - 11.07.2003

Güncelleme Tarihi 08.11.2010

Avrupa Birliği'nden 'sivil toplum' fonu

Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının insan haklarıyla ilgili projelerini desteklemek üzere, 600 bin euroluk hibe fonu oluşturdu. Temsilcilik, proje başvuralarını 18 Ağustos'a kadar kabul edecek.

Türkiye'de insan hakları alanındaki çalışmalarına finansman sağlayamayan sivil toplum kuruluşlarına, Avrupa Komisyonu'nundan destek geldi. Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının insan haklarıyla ilgili projelerini desteklemek için 600 bin Euro'luk fon oluşturdu. Komisyon, kabul ettiği projelere mali destek verecek

Amaç STK'ları güçlendirmek

Sivil toplum kuruluşlarına yönelik bu destek "Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Avrupa Girişimi" (DİHAG) adlı bir program çerçevesinde sağlanacak. Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği, proje başvurularını 18 Ağustos'a kadar kabul edecek. Avrupa Komisyonu'nun yaptığı çağrıda DİHAG programının amacı "faaliyetleri yoluyla insan haklarının korunması, demokratik bir toplumun gelişmesi ve çatışmaların önlenmesi ve çözümlenmesi çabalarına katkıda bulunabilecek olan sivil toplum kuruluşlarını güçlendirmek" olarak belirtildi. Avrupa Komisyonu, desteklenecek projelerde şu konulara öncelik verecek: "İşkencenin önlenmesi ve işlenen suçların cezasız kalmasının önüne geçilmesi de dahil olmak üzere insan haklarının korunması; ayrımcılıkla mücadele ve kültürel farklılıkların korunması ve onlara saygı gösterilmesine ilişkin önlemler; demokrasi ve iyi yönetişimin, özellikle kampanyalar ve lobi faaliyetleri yoluyla idari mesuliyetin gelişmesine destek olunması ve yolsuzluğun önlenmesi ve önüne geçilmesiyle güçlendirilmesi."

Yine Avrupa Komisyonunun desteğiyle, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak üzere kurulunan Sivil Toplum Geliştirme Programı, Komisyonun hibe fonundan yararlanmak isteyen kuruluşlara danışmanlık hizmeti verecek. STGP görevlileri, sivil toplum kuruluşlarına, hazırladıkları projelerde Avrupa Komisyonu'nun aradığı şartların yeralması için gerekli desteği sağlayacak.

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.