TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Yeni Dönem Hibe Fırsatlarını Kaçırmayın

Güncelleme Tarihi 09.10.2019

AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu-IV Projesinin İkinci Grup Hibe Programları Teklif Çağrısı Yayınlandı

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Türkiye ve AB sivil toplumları arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi amacıyla geliştirilen “AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu-IV Projesi” çerçevesinde “Eğitim” Hibe Programının teklif çağrısı 27 Şubat 2015; “Adalet, Özgürlük ve Güvenlik” ve “İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi” Hibe Programlarının teklif çağrısı 2 Mart 2015 tarihi itibarıyla yayınlanmıştır.

Söz konusu üç hibe programı kapsamında uygun başvuru sahibi kuruluşların geliştireceği projeler aracılığıyla Türkiye ve AB üye ülke sivil toplumları arasında güçlü bağlar kurulması ve işbirliğinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

“Adalet, Özgürlük ve Güvenlik” Hibe Programı kapsamında göç, iltica ve insan ticareti ile mücadele; “İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi” Hibe Programı kapsamında AB ülkelerindeki mesleki yeterlilik sistemlerinin karşılıklı tanınmasına ilişkin işbirliğinin geliştirilmesi öncelik alanları olarak tanımlanırken, “Eğitim” Hibe Programı kapsamında; okul terkleri ile mücadele, hayatboyu öğrenme için anahtar yeterliliklerin geliştirilmesi (örn: dijital yeterlilikler, öğrenmeyi öğrenme ve girişimcilik), öğretmenlerin mesleki ve pedagojik gelişimin iyileştirilmesi, okul öncesi eğitim ve yetişkin eğitiminde kalite öncelik alanları olarak belirlenmiştir.

Hazırlanacak projeler için son başvuru tarihi 1 Haziran 2015 olup, başvurular Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne yapılacaktır.

Hibe Programlarının toplam bütçesi program başına 1’er milyon Avro’dur. Proje başına asgari olarak 50 bin Avro, azami olarak da 150 bin Avro hibe desteği sağlanacaktır.

AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu-IV Projesinin ilk iki grup teklif çağrısına ek olarak, “İşletme ve Sanayi Politikası”, “Tarım ve Balıkçılık” ve “Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu” Hibe Programlarının da duyurusunun önümüzdeki günlerde yapılması öngörülmektedir.

Sivil Toplum Diyaloğu-IV kapsamındaki hibe programlarından faydalanılabilmesi için, projelerde AB ve Türkiye’deki kuruluşlar arasında ortaklık kurulması şartı bulunmaktadır. “Adalet, Özgürlük ve Güvenlik”, “İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi” ve “Eğitim” kapsamında Türkiye’den başvuru yapan STK’lar başta olmak üzere uygun başvuru sahiplerinin AB Üyesi Ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile ortak projeler geliştirmeleri zorunludur. Benzer şekilde AB üyesi ülkelerden başvuru yapacak kar amacı gütmeyen kuruluşların da eş-başvuran olarak Türkiye’den STK’lar başta olmak üzere uygun başvuru sahipleri ile ortak bir proje geliştirerek başvurmaları gerekmektedir.  Bu şartın sağlanması halinde AB Aday Ülkelerinden kar amacı gütmeyen kuruluşlar da geliştirilen projelerde eş-başvuran olarak yer alabileceklerdir. 

Hibe başvuru rehberlerine ve detaylı bilgilere buradan ulaşılabilmektedir.

Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Hibe Programı

Eğitim Hibe Programı

İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Hibe Programı

AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu-IV Projesinin Birinci Grup Hibe Programları (Çevre, Enerji, Tüketici ve Sağlığın Korunması) Teklif Çağrılarına ulaşmak için tıklayınız.

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.