Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Yeni Asya Gazetesi - 29.01.2007

Güncelleme Tarihi 08.10.2010

STGM’den üç yeni yayın

Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi (STGM) STK aktivistleri ve çalışanları için üç yeni yayın hazırladı. Kitapçıkların adı ve özet bilgiler şöyle:

1- STK’lar İçin Savunuculuk Rehberi: Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi’nden Yiğit Aksakoğlu tarafından hazırlanan “STK’lar İçin Savunuculuk Rehberi”nde, “Savunuculuk nedir?”, “Savunuculuk faaliyetleri meşrû mudur?”, “STK’lar politika yapar mı?” sorularının cevaplarını bulabilirsiniz. Rehberde ayrıca, sorun analizi, savunuculuk stratejisinin hazırlanması, aktörlerin belirlenmesi, SWOT analizi gibi konularda anahtar bilgiler örnek kampanyalar üzerinden somutlaştırılarak aktarılıyor.

2- STK’lar İçin Gönüllülük ve Gönüllü Yönetimi Rehberi: Nafiz Güder ve Özel Sektör Gönüllüleri Derneği’nin ortak çalışması olarak ortaya çıkan “STK’lar İçin Gönüllülük ve Gönüllü Yönetimi Rehberi”nde gönüllü çalışmanın bireye ve gönüllülerle çalışmanın STK’lara kazandırdıkları anlatılıyor. STK’ların gönüllü kazanmak ve gelen gönüllüleri kaçırmadan doğru yönlendirmek, eğitmek ve motive etmek için izlemeleri gereken yol ve yöntemler açıklanıyor.

3- STK’lar İçin İletişim ve Kampanya Hazırlama Rehberi: Nafiz Güder tarafından hazırlanan ve Sunay Demircan’ın da katkıda bulunduğu rehberde, STK’ların kendi iç iletişimlerinin yanı sıra, hedef kitle ve paydaşları, basın, devlet ve resmi makamlar, siyasetçiler, bilim kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, sponsor ve destekçi kuruluşlar, özel sektörle iletişim kurarken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda püf noktaları bulunuyor. STK’ların dış dünyayla iletişim kurarken başvurdukları yazışma, İnternet, basılı malzeme, basın duyurusu, sempozyum gibi araçları nasıl kullanmaları gerektiği konusunda tekliflerin yer aldığı rehberde, örnek bir kampanya üzerinden bir kampanyanın nasıl hazırlanacağı, uygulanacağı ve izleneceği anlatılıyor.

http://www.yeniasya.com.tr/2007/01/29/siviltoplum/default.htm

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.