Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Yeni Asya Gazetesi - 21.05.2007

Güncelleme Tarihi 08.10.2010

STK’lara proje eğitimi

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM), 1–3 Haziran 2007 tarihleri arasında İstanbul’daki Sivil Toplum Kuruluşları’na (STK) yönelik Proje Döngüsü Yönetimi Eğitim programını gerçekleştiriyor. Üç gün sürecek olan eğitim boyunca, Proje Döngüsü Yönetimi yaklaşımı, mantıksal çerçeve yaklaşımının esasları, sorun analizi, paydaş analizi, hedef analizi, strateji analizi, mantıksal çerçeve matrisinin hazırlanması, faaliyet planı oluşturulması ve proje bütçesinin hazırlanması konuları ele alınacak. İstanbul’da gerçekleştirecek olan eğitime İstanbul, Yalova, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya illerinden katılımcılar kabul edilecek ve eğitime İstanbul dışından katılacak olan sivil toplum temsilcilerinin ulaşım ve konaklama masrafları STGM tarafından karşılanacak. Eğitim katılım şartları ve başvuru formları eski.stgm.org.tr adresinde.

http://www.yeniasya.com.tr/2007/05/21/siviltoplum/default.htm

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.