Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Yeni Asya Gazetesi - 17.10.2006

Güncelleme Tarihi 08.10.2010

STK’lara iletişim teknolojileri eğitimi

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) uzun süredir yaptığı çalışmalar sonucunda Sivil Toplum Kuruluşları’nın (STK) iletişim teknolojileri konusunda yeterli donanıma sahip olmadıklarını fark edip bu konuda da bir eğitim programı hazırladı.

Böylece, Kapasite Geliştirme, Proje Döngüsü Yönetimi ve Yerel Uzman Yetiştirme Eğitimlerine yeni bir başlık daha eklenmiş oldu. STK’lar için çok yararlı olacağı düşünülen bir programın pilot çalışması 1-3 Kasım 2006 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek. Pilot organizasyonun sonucuna göre yapılacak ayarlamalardan sonra ise diğer illerdeki STK’lılara ulaşılacak.

Üç gün boyunca sabah 09:30’dan akşamüstü 18:00’e kadar sürecek olan bu iletişim teknolojileri eğitiminde konular iletişim teknolojilerine giriş, bilgisayarlı iletişim araçları ve elektronik imkanlar, bilgisayar teknolojisinin temelleri ve internet, elektronik tablo uygulamaları (Microsoft  Excel) ve elektronik sunuş hazırlama teknikleri (Microsoft Powerpoint) başlıkları altında toplanarak katılan STK yetkililerine sunulacak.

STGM tarafından organize edilecek bu eğitime katılım için aranan tek şart ise herhangi bir STK bünyesinde amatör ya da profesyonel olarak bilgisayarlı teknolojiler konusunda görev yapıyor olmak.

Eğitime katılmak isteyen STK temsilcileri en geç 20 Ekim 2006 tarihine kadar  eski.stgm.org.tr/egitim adresindeki başvuru formunu doldurarak tezcan@stgm.org.tr adresine ya da 0 312 442 57 55 telefon numaralı faksa formlarını göndermeliler. Eğitime kabul edilen temsilcilerin listesi de 20 Ekim 2006 tarihinde açıklanacak.

http://www.yeniasya.com.tr/2006/10/17/siviltoplum/default.htm

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.