Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Yeni Asya Gazetesi - 12.02.2007

Güncelleme Tarihi 08.10.2010

STGM’den savunuculuk çalışması

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM), örgütlenme ve ifade özgürlüğünün önünde engel oluşturan ilgili yönetmelik ve yasalara yönelik bir savunuculuk çalışması başlatıyor. STGM, uygulamada karşı karşıya kalınan, gerek yasalardan ve gerekse görevlilerin bu yasaları yorumlama biçimlerinden kaynaklanan sorunları bilgi@stgm.org.tr adresine bekliyor.

http://www.yeniasya.com.tr/2007/02/12/siviltoplum/default.htm

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.